Mārtiņš Gulbis  Fizikas, ķīmijas un informātikas skolotājs

Mārtiņš Gulbis
Fizikas, ķīmijas un informātikas skolotājs

Skola, kurā strādā: Pumpuru vidusskola (2009. – šobrīd)

Iegūtā izglītība: Dabaszinātņu maģistrs ķīmijā (Rīgas Tehniskā universitāte, 2007), Vidusskolas ķīmijas skolotājs (Latvijas Universitāte, 2010) 

Šobrīd: Fizmix eksperimentu izstrāde, pulciņa "Ekspertu skola" vadītājs bērniem no 7 gadu vecuma, Comenius projekts "Sky unites us" vadītājs.

Intereses: Kvalitatīva izglītība, eksperimenti, dabaszinātnes, ģimene, dejas u.c.

Aktuāli: Programmas laikā attīstītās komunikācijas prasmes vēl joprojām turpina pilnveidoties un palīdz radīt pozitīvu augsni turpmākai sadarbībai ar dažādiem cilvēkiem. Kā vislielāko ieguvumu varu minēt savu personības izaugsmi, kas man palīdz pārliecināti virzīties uz izvirzītiem mērķiem.  

Vadot nodarbības "Ekspertu skolā" no bērniem esmu iemācījies vienu nozīmīgu atziņu - loģika ir balstīta uz iepriekšējo pieredzi. Ja bērnam nav iepriekšējās pieredzes, tad tas, kas skolotājam ir loģiski, bērnam var šķist neloģiski. Tādēļ pirms dot bērnam izdomāt kaut ko loģiski, ir svarīgi viņam iedot iespēju iegūt pieredzi loģikas stiprināšanai.

Man šķiet, ka bērniem pietrūkst praktiskās pieredzes, lai pilnvērtīgi varētu strādāt ar teorētisko materiālu skolā fizikas un ķīmijas stundās. Tādēļ esmu pārliecināts,  ka fizikas un ķīmijas pamatlikumu mācīšana jau sākumskolā ir nozīmīga. Manuprāt, sākumskolas bērnos ir lielāka dabiskā interese par apkārtējiem procesiem nekā vidusskolēnam, tādēļ viņiem ar interesi ir vieglāk iemācīties nekā vidusskolēnam mācoties to pašu bez intereses vai samazinātu interesi. Ja kaut ko ir interesanti mācīties, tad to iemācīties ir vieglāk un var iemācīties ievērojami dziļākā līmenī.