Marks Gitermans  Informātikas un matemātikas skolotājs

Marks Gitermans
Informātikas un matemātikas skolotājs

Izglītība: Bakalaura grāds Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātē

Pieredze: informātikas un matemātikas skolotājs Apdāvināto bērnu fakultatīvajā skolā un Rīgas 40. vidusskolā; datorkursu pasniedzējs; nodarbību izstrāde un vadīšana bērnu vasaras nometnēs

Intereses: suņu dresūra, intelektuālās spēles

Skola, kurā strādā: Rīgas 22.vidusskola

Marks paralēli studijām jau vārākus gadus aktīvi iesaistījies dažādos ar pedagoģiju saistītos darbos. Viņš vēl pirms pievienošanās Iespējamai misijai strādājis par informātikas un matemātikas skolotāju un šajos priekšmetos darbojies ar bērniem papildus arī pēc stundām. Skolas laikā Marks nedēļas nogalēs apmeklējis Apdāvināto bērnu fakultatīvajā skolu, vidusskolā tajā pašā skolā kļuvis ar skolotāja asistentu, bet pēdējā laikā pats mācījis bērniem fiziku, ķīmiju, bioloģiju un matemātiku. Arī vasaras Markam pagājušas, izglītojoties pašam un izglītojot citus. Viņš kā skolotājs piedalījies vairākās skolēnu nometnēs. 

Interese par pedagoģiju sākusies jau bērnībā: „Kad es mācījos skolā, domāju, kāpēc vienam skolotājam ir labas stundas, bet citam – nav. Jau tad analizēju skolotāja darbu un metodes.” Marks ir pārliecināts, ka Iespējamā misija ir mūsdienīga un inovatīva programma, kuras lielais pluss ir atbalsts jaunajiem skolotājiem: „Būšu kopā ar cilvēkiem, kam arī darbs skolā ir jauna pieredze. Tā būs iespēja apspriesties ar citiem jaunajiem skolotājiem.” Arī savu nākotni Marks saista ar darbu skolā – Iespējamā misija tam būs nopietns sākums. 

Brīvajā laikā Marku interesē intelektuālās spēles, viņš vairakkārt piedalījies kā komandas kapteinis Rīgas studentu intelektuālās spēles Kas? Kur? Kad? sacensībās. Viņš ir organizācijas Kultūra, iecietība, draudzība biedrs. 

Kā Iespējamās misijas skolotājs Marks vēlas skolēniem parādīt, kā stundas tēma atklājas dabā un kā iegūtās zināšanas dzīvē var palīdzēt. „Es vēlos bērniem iemācīt pašiem atrast nepieciešamo informāciju, nevis pateikt priekšā – kas un kā jādara”. Marks ir pārliecinās, ka katram skolēnam vajag savu mācīšanās plānu – ko un kāpēc viņi vēlas iemācīties. 
 
Lielu prieku Markam sagādā sava suņa apmācīšana un dresēšana. „Ja man neizdosies kaut kādu iemesli dēļ skolā strādāt, tad suņu dresūra būs otra lieta, ko darīt dzīvē,” viņš jokojot saka.