Madara Pelnēna  Ģeogrāfijas, dabaszinības, angļu valodas un sociālo zinību skolotāja

Madara Pelnēna
Ģeogrāfijas, dabaszinības, angļu valodas un sociālo zinību skolotāja

Izglītība: ieguvusi bakalaura un maģistra grādu Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes (LU ĢZZF) Vides zinātnes studiju programmā, šobrīd ir Vides zinātnes doktora grāda pretendente

Pieredze: LU ĢZZF zinātniskā asistente, Jauno vides zinātnieku skolas Vides akadēmijas vadītāja, NVO Vestienas aizsargājamo ainavu apvidus attīstības padome vides projekta vadītāja, darbs valsts pārvaldē. Trīs bērnu māmiņa. 

Intereses: ģitārspēle un aktīva atpūta dabā

Skola, kurā strādā: Cēsu 2.pamatskola

Šobrīd Madara studē doktorantūrā LU ĢZZF Vides zinātnes jomā. Viņa izvēlējusies zinātnes ceļu, jo pētniecībā viss atkarīgs no pašas pūlēm un ieguldījuma „Ar katru pētījumu esi tuvāk patiesībai, turklāt man ļoti tuvs ir mācību process”. Madaras maģistra darbs bija veltīts vides izglītībai augstskolās, zinātnes projekta ietvaros viņa kopā ar pedagoģijas fakultātes kolēģiem izstrādājusi mācību materiālu profesionālajām skolām par vides tēmu. Ar lielu gandarījumu Madara stāsta par Jauno vides zinātnieku skolas Vides akadēmijas izveidošanu un attīstīšanu, kur viņa bijusi gan idejas autore, gan arī tās realizētāja praksē – mācību programmas izstrādātāja, nodarbību organizētāja un vadītāja. 

Madara ir strādājusi valsts pārvaldē, bijusi apjomīga Eiropas Savienības vides projekta vadītāja un patlaban studē doktorantūrā. Taču Iesējamā misijā viņa saskata līdz šim vēl nebijušas iespējas: „Gribētu bērniem dot iedvesmu iet dzīvē ar pārliecību par saviem sapņiem un vairot pašu varēšanas prasmes tos īstenot dzīvē!” 

 „Es esmu ideālu cilvēks - ticu sapņiem, ticu brīnumiem. Skolotājam tādam ir jābūt, 
lai skolēnam liktu noticēt, ka nav tādas lietas, ko viņš nevarētu izdarīt. Skolotāja uzdevums ir būt par gidu – parādīt skolēnam virzienu, atklāt jaunas lietas,” par savu skolotājas vīziju stāsta Madara. Viņa skolā vēlas nest ilgtspējīgas attīstības ideju un panākt, ka skolēni kļūst sociāli aktīvāki un videi draudzīgāki. „Ceru, ka manā skolā pēc diviem gadiem plīvos eko skolas karogs”. Vēl viens iemesls interesei par izglītību ir iespēja iepazīt mūsdienu jaunatni - „tā ir iespēja turēt roku uz pulsa un saprast, par ko viņi domā, kādas ir vērtības, kāda ir jaunā sabiedrība”.

Brīvajā laikā Madara spēlē ģitāru, ko apguvusi pašmācības ceļā. Viņai patīk labas grāmatas un aktīvā atpūta ārpus telpām – pārgājieni, velobraucieni. Lielu prieku sagādā rušināšanās un darbošanās dārzā kā pauze no modernās pasaules steigas.