Madara Muižniece  Bioloģijas, sociālo zinību un angļu valodas skolotāja


Madara Muižniece
Bioloģijas, sociālo zinību un angļu valodas skolotāja

Skola, kurā strādā

Tīnūžu pamatskola

Izglītība

Bakalaura grāds sabiedrības veselībā, iegūts Rīgas Stradiņa universitātē

Pieredze

Madara līdz dalībai programmā Iespējamā misija stiprinājusi kā sadarbības un plānošanas, tā vadības prasmes. Dzīvojot un strādājot dažādas Eiropas un Āzijas valstīs, viņa beigusi bāra skolu, darbojusies viesmīlības jomā un bijusi brīvprātīgā skolotāja Mongolijā un Mjanmā. Latvijā Madara pildījusi projektu vadītājas pienākumus SIA Aerodium, kur rūpējusies par komandas atlasi, darba plānošanu, kā arī sadarbības partneru piesaisti un mārketinga aktivitātēm. Paralēli pamatdarbam Madara piedalījusies arī dažādās izglītojošās aktivitātēs par veselīgu uzturu, bijusi brīvprātīgā NVO Dialogs un mentore bērnu nama jaunietei SEB Mentors programmā.

Intereses

Aktīva atpūta, ceļošana, lasīšana, braukšana ar motociklu, skriešana, teātra izrādes

Madara un Iespējama misija

Domājot par brīdi, kad pie Madaras atnākusi apjausma – vēlos savu dzīvi saistīt ar izglītību -, viņa atzīst: “Mācot angļu valodu Mongolijā brīvprātīgā darba ietvaros, sapratu, ka sen neesmu izjutusi tādu aizrautību un kaifu, kā pavadot laiku, apmainoties ar zināšanām caur skolotāja-skolēna prizmu.” Sajūta, ka Madara vēlas likt lietā savas zināšanas un darīt darbu, kam redz jēgu, strādājot nevis kādai lielai korporācijai, bet gan apkārtējiem cilvēkiem, tikai pieaugusi.

Atceroties sevis pašas mācīšanās pieredzi, Madara secina, ka tieši zinātkāre, “kāpēcīša sindroms” un vēlme visur piedalīties palīdzējusi nonākt līdz viņai būtiskākajām atziņām. Interesi par pasauli veicinājis jaunās skolotājas tētis, fizikas profesors, kurš, izmantojot asociācijas, jebkuru tematu spējis paskaidrot viegli un saprotami. Madara ir apņēmības pilna sekot viņa piemēram un sniegt saviem skolēniem degsmi mācīties, neatkāpjoties no augstiem kvalitātes standartiem.

“Es vēlos, lai jaunieši kļūst apzinātāki par sevi, par procesiem, kas norit viņiem apkārt, kā arī par tiem, kas norit viņos pašos. Lai jaunieši izrāda interesi par apkārt notiekošo, lai viņiem būtu vēlme analizēt un spriest pašiem. Arī pati vēlos augt kā personība, atstāt komforta zonu, iemācīties, kā labāk mācīties, kā komunicēt un nodot informāciju apkārtējiem,” par savu lomu skolotājas profesijā stāsta Madara. “Vēlos popularizēt viedokli, ka skolotāja darbs ir foršs!”

Lai plānoto īstenotu, Madara uz skolu dosies skolēnus iedrošināt domāt kritiski, ik uz soļa vairot cilvēcību un nebaidīties no jauniem izaicinājumiem, tādēļ jaunu iespēju priekšā gan sev, gan skolēniem uzdos jautājumu: “Kāpēc gan ne?”