Madara Grenovska  Sociālo zinību un ekonomikas skolotāja

Madara Grenovska
Sociālo zinību un ekonomikas skolotāja

Skola, kurā strādā

Rūjienas vidusskola

Izglītība

Maģistra grāds bibliotēkzinātnē un informācijā, iegūts Latvijas Universitātē

Pieredze

Madara līdz darbam skolotājas profesijā ir strādājusi par apģērbu veikala vadītāju un šajā amatā ne tikai rūpējusies par veikala ikdienas norisēm, bet arī pieņēmusi darbā un apmācījusi jaunos darbiniekus. Madarai ir pieredze arī kā picērijas vadītājai, kur viņas pienākumos ietilpusi gan jaunas picērijas tehniska sagatavošana, gan darbinieku apmācība, gan uzņēmuma klientu apkalpošanas standarta izstrāde. 

Intereses

Personības pilnveide

Madara un Iespējama misija

Ieguldīt savus spēkus un uzmanību dziļi jēgpilnā darbā ir Madaras aicinājums. Strādājot skolā, viņa to var īstenot visprecīzāk. “Tā ir lieliska iespēja attīstīt sevi, esot līdzās citu attīstības ceļā. Šāds ieguldījums nes bagātīgus augļus gan man, gan citiem – skaisti!” Turklāt skolotāja darbā ir iespējams pilnveidot līdera prasmes, ko Madara jau kopusi, vadot vairākas komandas, un kuru attīstība viņu joprojām interesē.

Atskatoties savā mācību pieredzē, Madara atceras tos skolotājus, kas spējuši viņu iedvesmot mācīties. “Vienmēr izjūtu pateicību pret šiem skolotājiem un vēlu viņiem visu labāko. Es gribētu, lai arī man izdotos kādu iedvesmot un motivēt darboties un sasniegt. Es ticu, ka pilnīgi katrs cilvēks ir spējīgs, un es ļoti vēlētos, lai ikviens spētu noticēt saviem spēkiem.” Savu pieredzi kolektīva vadīšanā nu Madara izmantos un pielāgos skolēnu mācīšanās vajadzībām. 

Jaunā skolotāja apzinās, ka “ikviens mazākais moments skolas dzīvē ir vissvarīgākais, jo tie kopumā veido skolotāja darba nozīmīgumu un ieguldījumu.” Tādēļ viņa izjūt lielu atbildību par uzticēto iespēju strādāt skolā un ar vislielāko atdevi ir gatava ieguldīt savus spēkus, lai saviem skolēniem atklātu iespēju, darba un rezultāta attiecības. “Pati dzīve – tā ir nemitīga kustība, izmaiņas, iespējas, attīstība. Lai turētos uz “dzīves viļņa”, ir jākustas, jāpilnveidojas.”

Arī pati Madara turpina kustēties, saskatot dzīves sniegtās dāvanas un iespējas, un aicina savus skolēnus, kolēģus un visu sabiedrību biežāk novērtēt: “Dzīve ir skaista!”