Salaspils 1.vidusskola

Atpakaļ

Skolēnu skaits: 677
Skolas profils: latviešu

Skolas vīzija:mūsdienīga, atvērta, konkurētspējīga un uz vispārcilvēciskām vērtībām orientēta skola, kas sekmē katra skolēna attīstību un rada priekšnoteikumus zināšanu un prasmju apguvei visa mūža garumā. Papildus pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmām, skola īsteno arī speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem un pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena izglītības programmu ar padziļinātu angļu valodas apguvi. Skola piedāvā aktīvi darboties dažādās interešu izglītības programmās, apgūt franču valodu, iesaistīties jaunsargu vienībā.

Programmas Iespējamā misija dalībniece skolā – Lāsma Peļņa (2012. - šobrīd)

Skolas kontakti:
Adrese: Lauku iela 1, Salaspils, LV-2121
Tālrunis: +371 67946814
E-pasts: s1vsk@spils.lv
Mājas lapa: http://www.s1vsk.lv/

Dibinātāji:
Copyright © 2008 Iespējamā misija. all rights reserved. Cube – web dizains un izstrāde