Līva Gailuma  Latviešu valodas un literatūras skolotāja

Līva Gailuma
Latviešu valodas un literatūras skolotāja

Skola, kur strādās un priekšmeti, ko mācīs

Jelgavas tehnikumā latviešu valodu un literetūru. 

Izglītība

Bakalaura grāds baltu filoloģijā, iegūts Latvijas Universitātē.

Pieredze

Līva bijusi sabiedriski aktīva un zinātkāra jau no pamatskolas. Skolas laikā viņa ieguvusi atzinības rakstu no ministru prezidenta Valda Dombrovska par labiem sasniegumiem mācībās un olimpiādēs, kā arī aktīvi darbojusies Jelgavas skolēnu domē, kur guvusi pieredzi pasākumu rīkošanā un darbā ar vienaudžiem un jaunākiem skolēniem.

Intereses

Grāmatas un vēsture.

Līva un IESPĒJAMĀ MISIJA

Uzsākot gaitas IESPĒJAMĀ MISIJĀ, Līvas lielākais izaicinājums un azarts ir iespēja strādāt un mācīties paralēli. “Mans lielākais gandarījums būtu, ja pēc diviem gadiem, kurus es nostrādātu skolā, mani bērni atzītu, ka manas stundas ir bijušas interesantas un ka es viņiem esmu sniegusi kaut ko vērtīgu un noderīgu.”

Līvu vidusskolā mācīties iedvesmojusi aizrautīga un savu darbu mīloša latviešu valodas skolotāja, kas pratusi ieinteresēt un stundas darbā iesaistīt visus skolēnus. Nu tā ir Līva, kas vēlas skolēniem radīt siltas jūtas pret savu dzimto valodu. “Mans lielākais mērķis būtu iemācīt Latvijas skolēniem patriotismu ne tikai vārdos, bet arī mīlestību pret savu valsti un valodu.”

Viņa aicinās savus skolēnus piedalīties diskusiju grupās par aktuālāko jauniešu literatūru, un lasīšanas procesam piešķirs aizrautību un nozīmību. Brīvā un radošā veidā, lasot par sev aktuālām tēmām, Līva skolēniem parādīs to, ka viņi mācās un iegūst sev, nevis abstraktai sistēmai.