Linda Dambeniece - Migliniece   Bioloģijas skolotāja

Linda Dambeniece - Migliniece

Bioloģijas skolotāja

Skola, kurā strādā
Siguldas Pilsētas vidusskola

Izglītība
Dabaszinātņu bakalaura un maģistra grāds bioloģijā iegūts Latvijas Universitātē. LLU Vides un būvzinātņu fakultātes vides inženierzinātnes doktorantūras programmas studente.

Pieredze
Linda ir zinātniece, vairāku publikāciju autore un savus pētījumus prezentējusi vides jautājumiem veltītās konferencēs. Kā lauksaimniecības projektu zinātniskā asistente datu analīzes jautājumos un vides žurnāla galvenā redaktore Lindai ir uzkrājusi pieredzi, lai veiksmīgi organizētu ne vien sevi, bet arī citus. Laika plānošana, spēja saredzēt būtisko un komunikācija sarežģītās situācijās ir prasmes, kuras skolā noderēs ik uz soļa. Linda domā, ka lielākais ieguvums no doktorantūras studijām ir atklāsme - pajautāt un pamēģināt vajag vienmēr! Tas nedz sāp, nedz ir grūti!

Intereses
Fotografēšana un tehnoloģijas, snovbords un bērnu nometņu vadīšana.

Linda un Iespējamā misija
Programmā Iespējamā misija Linda vēlas gūt zināšanas un prasmes kā jēgpilni strādāt ar sevi, kā strādāt ar bērniem un jauniešiem, lai arvien labāk sadarbotos ar citiem un mainītu ne tik vien izglītību. Linda uzsver: "Es vēlos pierādīt (man ir sajūta, ka, jā, tas ir jāpierāda), ka dabaszinātnes ir interesantas un aizraujošas.Ļoti gribu mācību stundās ienest vairāk zinātnes."

Linda ir pārliecināta, caur projektiem skolēni var veiksmīgi apgūt ne vien zināšanas, bet arī attīstīt dažādas dzīvē noderīgas prasmes - organizēt darbu grupā, radoši izpausties, strādāt komandā, prezentēt savu drabu un ieinteresēt

Prasmes, kuras Linda vēlas pilnveidot kā skolotāja ir attiecību veidošana un sadarbība ar skolēniem. Iespējams, ka kopā ar bērniem Linda brauks uz kalnu snovot un skolā labprāt izveidos fotografēšanas pulciņu.