Linda Dambe  Literatūras, kulturoloģijas un mediju skolotāja

Linda Dambe
Literatūras, kulturoloģijas un mediju skolotāja

Skola, kurā strādāja: Cēsu Valsts ģimnāzija (2011.-2013.)

Iegūtā izglītība: Humanitāro zinātņu maģistra grāds mākslās (Latvijas Kultūras akadēmija)

Šobrīd: Izstrādāju mediju pratības programmu bērniem un bibliotekāriem Bērnu literatūras centrā (Latvijas Nacionālā bibliotēka).

Intereses: Pašizaugsme, ilgtspējīgi risinājumi, ceļošana

Aktuāli: Pēc diviem gadiem skolā zinu, ka varu strādāt daudz un mērķtiecīgi, izturot emocionālo slodzi un saglabājot pacietību. Komunikācijā ar cilvēkiem palīdz iegūtā spēja labāk saskatīt individuālas personības iezīmes un uzvedības modeļus.

Skolu vēlētos  redzēt kā vidi, kurā bērni un jaunieši attīsta savu zinātkāri un radošumu, kā arī iegūst ne tikai zināšanas, bet iemācās pārvaldīt savu prātu un emocijas.  Lai arī ļoti daudz kas ir atkarīgs no skolotāja, gribētos, lai vecāki un plašāka sabiedrība ne tikai pieprasītu un kritizētu, bet veidotu dialogu, sadarbotos, kā arī nezaudētu interesi par skolas vidi pēc sava vai bērnu skolas laika beigām.