Līga Vipule  Ķīmijas un dabaszinību skolotāja

Līga Vipule
Ķīmijas un dabaszinību skolotāja

Izglītība: Ķīmijas bakalaura grāds iegūts Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātē. Līga beigusi Liepājas Valsts 1. ģimnāziju.

Pieredze:  Studiju gados Līga vadījusi LU Ķīmijas fakultātes Studentu pašpārvaldi, darbojusies LU Studentu padomē, organizējot dažādus pasākumus un projektus, popularizējot Ķīmijas fakultātes un LU vārdu.

Skola, kurā strādā: Liepājas 15.vidusskola

Līdzās studijām Līga Organiskās ķīmijas katedrā veikusi Brensteda skābo jonu šķidrumu izpēti.

Iespējamajā misijā Līga cer skolēniem sniegt zināšanas par ķīmiju kā perspektīvu zinātni Latvijā, pētot mācāmās vielas un praktiskās dzīves kopsakarības. Līga vēlas veidot draudzīgas un cieņpilnas attiecības ar saviem skolēniem, meklējot katram skolēnam atbilstīgu mācīšanas stilu, lai mācāmo vielu apgūtu visi.

Līgai ir pavisam neliela pedagoga pieredze, strādājot ar 9. klases skolēnu, mācot ķīmiju. Viņa ir sapratusi, ka mācīšanas process var būt aizraujošs, ja redz skolēna progresu un rezultātus.

Līga domā, ka Latvijas izaugsme balstīsies uz divām lietām – izglītības sistēmu un zinātni, tāpēc ķīmijai skolu mācību procesā ir īpaša vieta.