Liene Bergsone   Angļu valodas skolotāja

Liene Bergsone

Angļu valodas skolotāja

Skola, kurā strādā
Raunas vidusskola

Izglītība
Pārtikas tehnoloģiju zinātņu bakalaura un uzturzinātņu maģistra grāds Latvijas Lauksaimniecības universitātes Pārtikas tehnoloģiju fakultātē.

Pieredze
Ar iepriekšēju, lai arī nelielu, pieredzi angļu valodas mācīšanā pamatskolas skolēniem un nozīmīgu pieredzi palīdzot cilvēkiem izprast uztura nozīmi veselībā un labā pašsajūtā, Liene ir gatava mainīt savu dzīvi un darba jomu. Viņa ir no tiem cilvēkiem, kuri pirmie ceļ roku tad, kad auditorijai prasa: "Lūdzu, brīvprātīgie! Kurš pirmais?", jo ir pārliecināta, ka atbalsts un atbalstītāji būs - tāda allaž ir bijusi Lienes pieredze.

Intereses
Lienes intereses ir ļoti plaša diapazona. No bērnu, jauniešu psiholoģijas un dažādi interesanti mācību materiāli angļu valodas apguvei ieraudzīšanas, izdomāšanas, taisīšanas un pielietošanas stundās līdz pat atpūtai dabā, dārza darbiem, kas mājās Valmierā ir tik mīļas nodarbes.

Liene un Iespējamā misija
Piedaloties Iespējamā misijā, Liene visvairāk vēlas izaugt savās prasmēs un spējās būt labai skolotājai. Viņa uzskata: "Labs skolotājs izdarīs tā, lai zināšanas nāk no skolēna paša izdarītā darba, caur darbošanos. Tādā veidā zināšanas ir jēgpilnas un paliekošas. Es esmu par prasmju attīstīšanu un sadarbību visos līmeņos skolotāju un skolēnu starpā, atrodot saikni starp dažādiem mācību priekšmetiem."

Visvairāk iepriecina doma par plašo domubiedru tīklu - līdzīgi domājoši cilvēki padarīs šo izaicinošo darbu nedaudz vieglāku. Dalību Iespējamā misijā Liene redz kā iespēju aktīvi rīkoties patiešām nozīmīgu lietu veikšanā.

"Šī būs neatsverama pieredze ne tikai tam, lai kļūtu par labu skolotāju, bet arī manā personīgā izaugsmē." Liene uzskata, ka ir jāprot saskatīt gandarījumu un vērtību ikvienā izaicinošā dzīves brīdī, jo tikai tā cilvēki mācās. Skolēnus Liene mudinās uzdrošināties! Viens no iemesliem kāpēc Liene pieteikusies Iespējamajai misijai ir vēlme klases stundās ienest 21.gs. prasmes. Beidzot skolas gaitas skolēniem ir jābūt sagatavotam nākamajam dzīves posmam un, ja skolā nav iepazītas, praktizētas noderīgas prasmes, piemēram, spēja darboties komandā, argumentēt savu viedokli, tad turpmākajā dzīvē var būt ierobežotas iespējas gan profesionālajā karjerā, gan savstarpējās attiecībās ar citiem. "Iespējams tas būs viens no lielākajiem izaicinājumiem klasē - mācīt šīs prasmes caur angļu valodas stundām" Liene saka.

Liene atzīst, ka gaida arī gandarījumu par paveikto, ko skolotājs izjūt mācību gada beigās - bērnu prieku un sveicienus. Tas iepriecina un motivē.