Lauris Bokišs  Literatūras un kulturoloģijas skolotājs

Lauris Bokišs
Literatūras un kulturoloģijas skolotājs

Skola, kurā strādāja: Rīgas Teikas vidusskola (2010.-2013.)

Iegūtā izglītība: Latvijas Kultūras akadēmija Mg.art

Šobrīd: No 2012.gada vasaras pievienojies Iespējamās misijas komandai. Uzsācis darbu kā pasniedzējs uzņēmumā  “Triviums apmācība”, turpina strādāt uz nepilnu slodzī skolā kā kulturoloģijas skolotājs. Uzsāktas mākslas vēstures un zinātnes studijas Latvijas Mākslas akdēmijā. Aktīvi piedalās dažādās izglītības iniciatīvās.

Intereses: Man nav zudusi interese par kultūrtūrismu. Iespēju robežās to daru. Skrienu un braucu ar velo neatkarīgi no gadalaika. Joprojām mīlu teātri un kino. 

Aktuāli: Izglītība tās daudzveidībā ir kļuvusi par manas dzīves saturu. Redzu un izmantoju iespējas gan turpināt mācīties, gan mācīt citus. Aktīvi piedalos domapmaiņās, diskusijās un dažādos ar izglītību un kultūru saistītos projektos. Katrs mans darbs un interese papildina citu un dod iespēju nepārtraukti attīstīties.

Dalība programmā ir mainījusi manas dzīves trajektoriju. Pavērušās iespējas un redzējums kā ar iegūto kultūrizglītību dažādās formās piedalīties izglītības procesos. Latvijas izglītības sistēma ir un labu laiku būs nopietnu pārmaiņu un izaicinājumu priekšā. Iespēju daudz veidība piedalīties šajos procesos ir iedvesmojoša un reizē izaicinoša. Strādāt ar jauniešiem, kuri veido savu kultūrizpratni un prasības pret sevi un savu izglītību. Strādāt ar pieaugušajiem, kuri varbūt ir aizmirsuši, ka mācīšanās ir nepārejošs process, izaugme un mērķi arvien pilnveidojami.  Līdz ar to arī pašam turpināt studēt, neapstāties pie sasniegtā, bet izvirzīt arvien jaunus mērķus ir neatsverams ieguvums piedaloties programmā.