Laura Riekstiņa-Zauska  Dabaszinību skolotāja

Laura Riekstiņa-Zauska
Dabaszinību skolotāja

Skola, kurā strādā

Rīgas Juglas vidusskola

Izglītība

Ārsta grāds medicīnā, iegūts Rīgas Stradiņa universitātē

Pieredze

Līdz gaitām skolotājas kurpēs Laura bijusi Revīzijas komisijas locekle un projektu vadītāja Latvijas Medicīnas studentu asociācijā, kur plānojusi un īstenojusi projektus, kas veicina sabiedrības veselību. Studiju laikā viņa bijusi arī RSU Seksoloģijas zinātniskā pulciņa vadītāja, un viņas pienākumos ietilpis gan organizēt nodarbības, gan piedalīties zinātniskos pētījumos. Laura aktīvi darbojusies arī studējošo pašpārvaldē, kur apzinājusi un izvērtējusi ar medicīnas izglītību saistītas problēmas. 

Intereses

Ceļošana, sportiskas aktivitātes dabā, labdarības pasākumu organizēšana

Laura un Iespējama misija

Tā kā bioloģija Laurai vienmēr šķitusi interesanta un aizraujoša, pēc vidusskolas beigšanas viņa vēlējusies kļūt par bioloģijas skolotāju, tomēr dažādu apstākļu dēļ Laura nonāca RSU Medicīnas fakultātē. “Savā garajā studiju procesā pieķēru sevi pie domas, ka joprojām domāju par skolotāja darbu – nodarbību laikā sāku atzīmēt dažādus uzdevumus un laboratorijas darbus, kuri šķita ļoti interesanti un varētu aizraut skolēnus bioloģijas stundās.” Laura Latvijas Medicīnas studentu asociācijas projektu ietvaros arī vairākkārt vadīja stundas vidusskolēniem. “Novadot šīs stundas, sapratu, ka tas ir tas, ko vēlos darīt!”

Skolēnos Laura vēlas radīt interesi par savu ķermeni un veselību, kā arī iemācīt kritiski domāt, analizēt dažādas medijos atspoguļotas situācijas, nebaidīties kļūdīties, prast diskutēt un argumentēt savu viedokli neatkarīgi no tā, kādi būs skolēnu nākotnes plāni. “Kā skolotāja vēlos radīt bērnu acīs dzirkstelīti un ticību sev un saviem panākumiem, kā arī iemācīt uztvert savu veselību kā milzīgu vērtību, kuru nekad nedrīkst atstāt novārtā.” Viņa uzsver, ka skolā  jauniešiem ne tikai jāapgūst mācību priekšmeti, bet arī jāattīsta personības īpašības un jānostiprina vērtības. Aizrautība, degsme, zinātkāre, nepadošanās un nebaidīšanās kļūdīties ir īpašības, kas lielā mēra noteiks to, cik veiksmīgi un laimīgi mūsdienu skolēni būs nākotnē.

Jaunā skolotāja ir pārliecināta, ka mācīšanās var būt aizraujoša un jautra nodarbe.Viņu pašu mācīties un mūžam apgūt ko jaunu iedvesmo zinātkāre un vēlme izprast dažādus procesus. Laura pasaulē saskata daudz brīnumainu lietu, un viens no lielākajiem brīnumiem, viņasprāt, ir cilvēka organisms. Saviem topošajiem skolēniem viņa novēl: “Iegūstiet ne tikai daudz jaunu zināšanu, bet arī izbaudiet pašu mācību procesu!”