Laura Pole  Vizuālās mākslas skolotāja

Laura Pole
Vizuālās mākslas skolotāja

Skola, kur strādās un priekšmeti, ko mācīs

Babītes vidusskolā vizuālo mākslu.

Izglītība

Maģistra grāds grafikā, iegūts Latvijas Mākslas akadēmijā.

Pieredze

Laura līdz dalībai IESPĒJAMAJĀ MISIJĀ ar izglītību ir bijusi saistīta, organizējot Bērnu fonda nometnes un vadot bērniem radošas nodarbības. Strādājusi arī ar bērniem, kuriem ir fiziska vai garīga invaliditāte, pildījusi audzinātājas un sociālā pedagoga lomu, sekojot līdzi bērnu ikdienas gaitām un palīdzot risināt sadzīves jautājumus.

Intereses

Mākslas izstādes, koncerti, teātris, Rīgas radošo kvartālu aktivitātes.

Laura un IESPĒJAMĀ MISIJA

Laurai arī pēc maģistrantūras nav apsīkusi vēlme mācīties, tādēļ pievienošanās IESPĒJAMĀS MISIJAS dalībnieku pulkam bijis organisks solis. “Man ir saistošs Iespējamās misijas “mentorings” un vienaudžu kopiena, ar ko līdzdarboties un dalīties, jo ir kopējas intereses un vērtības.” Tā kā Laurai labi padodas saprasties ar bērniem, tad ceļš pedagoģijas virzienā bijusi loģiska izvēle.

Lauru pašu savulaik mācīties iedvesmojis kāds augstskolas pasniedzējs, kas veltījis viņai laiku sarunām. Viņa daudz mācījusies arī saskarsmē ar bērniem ar īpašām vajadzībām. “Katram vajadzētu šādu pieredzi. Viss vairs nerādās tik tumšās krāsās.” Viss kopā veido Lauru par iejūtīgu jauniešu atbalstu. 

Skolā viņa vēlas pierādīt, ka radoša pieeja priekšmeta pasniegšanā spēj mainīt attieksmi pret kultūras procesiem un to veidotājiem. “Vēlos iepazīstināt bērnus ar mākslas vidi, sagraut stereotipus par mākslu un māksliniekiem kā neizprotamu, neprakstisku un nezināmu un tāpēc biedējošu jomu.” Laura vēlas parādīt, ka māksla ir domāta visiem un cer jau drīz mākslas izstādēs redzēt vairāk zinātkāru ģimeņu.