Lāsma Poļikeviča  Matemātikas un angļu valodas skolotāja

Lāsma Poļikeviča
Matemātikas un angļu valodas skolotāja

Izglītība: Ulbrokas mūzikas un mākslas skola, klavieru klase; Rīgas Tehniskās universitātes Uzņēmējdarbības un vadīšanas studiju programmā iegūts bakalaura grāds

Pieredze: bijusi praktikante AS GE Money personāldaļā un AS Preses Apvienība mazumtirdzniecības jomā

Intereses: sports, īpaši florbols, lasīt grāmatas un gatavot saldos ēdienus un kūkas

Skola, kurā strādā: Salaspils 1.vidusskola

„Es esmu optimiste!” smaidot saka Lāsma, kas Iespējamai misijai pieteikusies, jo redz to kā labu veidu, kā palīdzēt sabiedrībai un ļaut vaļu savai pozitīvajai enerģijai.

Stāstot par svarīgām lietām dzīvē, Lāsma min savu ģimeni, kas vienmēr ir sniegusi emocionālu atbalstu. Otra lieta ir sajūta, ka viņa var dot un palīdzēt. Trešā lieta ir sports. Sešus gadus Lāsma trenējusies florbolā un pat piedalījusies Pasaules florbola čempionātā. „Sports rūda raksturu un man palīdzējis pārvarēt grūtības citās dzīves jomās, pierādīt sev – es taču to varu,” apņēmīgi saka Lāsma.

„Esmu asinsdonors jau ilgāku laiku, ņemu dzīvniekus no patversmes. Tikko pierunāju tēti savai jaunajai mājai paņemt sunīti. Esmu lekusi ar gumiju,” uzskaita Lāsma un paskaidro, ka piedzīvojumi un labi darbi ir ikdienas sastāvdaļa, un trakajās idejās iesaista arī draugus un radus.

Skolas gados Lāsma paralēli mācībām, apmeklējusi florbola treniņus un mūzikas skolu. Jo vairāk dara, jo vairāk var izdarīt – tā ir Lāsmas pārliecība, kas komplektā ar gribasspēku liek izvirzīt un sasniegt jaunus mērķus. Arī savus skolēnus jaunā skolotāja grib mudināt jau skolas laikā gūt pieredzi, kas noderēs tālāk darba dzīvē. 

Skolas laikā Lāsma labi mācījās, bet redzēja, ka vairākiem klases biedriem zūd motivācija. Saviem skolēniem Lāsma grib dot ne tikai zināšanas par matemātiku, bet stundas pasniegt ar pievienoto vērtību, tā, lai skolēni attīstītu spēju jautāt, analizēt, kā arī dot apziņu, ka atbildība gulstas uz katra pleciem. 
„Stundas ir interesants process, kas nav jāuztver kā pienākums,” atklāj Lāsma un stāsta par augstskolas pasniedzēju, kas uz lekciju atnesusi šokolādes un teikusi, ka tiks izmēģināta ekspertu metode. Iedvesmojoši pasniedzēji un skolotāji Lāsmai dod cerību, ka arī viņa spēs aizraut un dot motivāciju skolēniem.