Lāsma Mencendorfa  Sociālo zinību un informātikas skolotāja

Lāsma Mencendorfa
Sociālo zinību un informātikas skolotāja

Skola, kur strādās un priekšmeti, ko mācīs

Ventspils 4. vidusskolā sociālās zinības un informātiku.

Izglītība

Šobrīd strādā pie maģistra grāda izglītības iestādes vadībā Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijā. Bakalaura grāds iegūts kultūras vadībā Ekonomikas un kultūras augstskolā.

Pieredze

Lāsma bijusi sociāli aktīva jau kopš pamatskolas, organizējot dažādus pasākumus, kā arī vadot skolēnu domi. Viņa pildījusi projektu koordinatores pienākumus Latvijas Mazpulkos, kas devis iespēju piedalīties dažādos starptautiskos semināros un to organizēšanā. Lielu pieredzi atnesusi augstskolas studentu pašpārvaldes vadīšana, kas Lāsmai ļāvusi sevi pierādīt arī Latvijas Studentu apvienībā, kļūstot par tās viceprezidenti. Piedalījusies studiju programmu vērtēšanā un akreditācijā. 

Intereses

Volejbols, dažādi kultūras pasākumi, patīk dejot.

Lāsma un IESPĒJAMĀ MISIJA

“Nozīmīgus dzīves lēmumus laikam pieņemu ilgstoši. Tas brieda jau sen, “tā par domu pievienoties IESPĒJAMĀS MISIJAS dalībnieku saimei atzīstas Lāsma. Viņa, darbojoties Latvijas Studentu apvienībā un ikdienā strādājot ar izglītības jautājumiem, sadarbojās ar IESPĒJAMĀS MISIJAS cilvēkiem, un Lāsmai jau tad šķitusi saistoša programmas ideja un mērķi. 

Abi Lāsmas vecāki bijuši skolotāji, un viņu darbi, kā viņa pati atzīst, bijis labākais paraugs un iedvesma attīstīties un nonākt tur, kur vina ir pašlaik. “Viņi man vienmēr bijuši kā labākais piemērs ar savu goda prātu, nesavtīgo ziedošanos gan savu bērnu, gan skolas un pagasta labā.”

Lāsma skolā dosies ar starojošu nemieru, neatlaidību, vēlmi augt un attīstīties kopā ar skolēniem. “Skolā vēlos bērnus iedvesmot un pārliecināt par to, ka viņi var! Ka tieši viņu rokās - attieksmē un vēlmē mācīties - ir viņu nākotne un iespējas. Ceru, ka skolēni kļūs mērķtiecīgi, spēs apzināsies savus talantus, domās loģiski nevis „iekals teoriju” un būs zinātkāri arī citos mācību priekšmetos.”