Kārlis Caune  Angļu valodas skolotājs

Kārlis Caune
Angļu valodas skolotājs

Skola, kurā strādā
Cēsu 2.pamatskola

Izglītība
Bakalaura grāds somugru studijās, iegūts Latvijas Universitātē

Pieredze
Kārlis jau skolas laikā sevi pierādījis, vadot Jelgavas Pilsētas Skolēnu domi un vēlāk aktīvi darbojoties Eiropas Jauniešu parlamentā. Līdztekus tam viņš bijis arī Latvijas Universitātes studentu mentors un konferenču tulks. Labdarbības un sociāli atbildīgus pasākumus Kārlis īstenojis, strādājot praksē Nordea Bank AB Sabiedrisko attiecību daļā, kur rūpējies arī par komunikāciju ar medijiem un sociālajos tīklos. Savukārt pedagoģiskās iemaņas Kārlis paspējis pārbaudīt, pasniedzot angļu un latviešu valodas privātstundas.

Intereses
Dažāda rakstura izdevumu maketēšana, ceļošana

Kārlis un Iespējamā misija
“Tas, ko iegūšu es pats, piedaloties programmā [Iespējamā misija], ir – es zināšu, ka esmu centies palīdzēt uzlabot pašreizējo situāciju, ” par savu lomu izglītības jomā stāsta Kārlis. Viņš strādās tā, lai skolēni pēc mācīšanās pie viņa kļūtu drosmīgāki, vēlētos turpināt mācīties un pilnveidot sevi tālāk. “Vēlos paveikt to, ka pēc diviem gadiem, strādājot par Iespējamās misijas skolotāju, kāds no maniem skolēniem pats vēlēsies uzlabot izglītības kvalitāti valstī.”

Doma strādāt skolotāja profesijā Kārlim nav radusies nejauši – abi viņa vecāki savulaik bijuši pedagogi, un viņu centieni saviem skolēniem sniegt labāko iedvesmojuši arī Kārli. No saviem skolas laikiem Kārlis visspilgtāk atceras savas dabas zinību skolotājas vēstījumu, ka viņa atrodas skolā, lai virzītu un rādītu skolēniem ceļu. “Viņasprāt, skolotājam jābūt “aiz klases”, nevis tās priekšā, jo viņas uzdevums ir iedrošināt iet šo ceļu un “rādīt gaismu”, taču ceļš jāveic mums pašiem.”

Līdz ar to par būtiskāko, dodoties strādāt skolā, Kārlis uzskata iedvesmot skolēnus paveikt vairāk, nekā viņiem šķiet iespējams, un palīdzēt pašiem sasniegt ikkatru nosprausto mērķi. Lai to īstenotu, viņš rūpēsies, lai viņa skolēni sajūt sevī spēku būt aktīviem un atbildīgiem sabiedrības locekļiem, kā arī mācību procesā aicinās iesaistīties vecākus.

“Pārāk bieži skolēnu neveiksmes tiek notraustas ar atrunu „viņš taču nemācās!”,” tādēļ par būtiskāko mācību procesā Kārlis izvirzīs to, ka skolēnam ir gan jāmācās, gan jāmācās mācīties.