Kristaps Auzāns  Matemātikas skolotājs

Kristaps Auzāns
Matemātikas skolotājs

Izglītība: Bakalaura grāds biznesa vadībā iegūts Ventspils Augstskolas Ekonomikas un pārvaldības fakultātē. Beidzis Bauskas 1. vidusskolu.

Pieredze:  Kristaps ir strādājis par grāmatveža asistentu, dibinājis un  vadījis  pats savu uzņēmumu, kas nodarbojās ar IT pakalpojumu sniegšanu, strādājis par sabiedrisko attiecību speciālistu Ventspils pašvaldībā.

Skola, kurā strādā: Dobeles Valsts ģimnāzija

Kristaps interesējas par rakstniecību, raksta stāstus, kā arī rakstus laikrakstam Ventas balss.

Kristaps nosauc trīs savus vaļaspriekus – debates, teātra sports un galda spēles. Darbošanās improvizācijas teātrī ļauj attēlot cilvēku emocijas, iejusties citu ādā un arī izklaidēt cilvēkus. 

Kristaps izveidojis galda spēli intelekta attīstīšanai, viņa veidotā un vadītā komanda piedalījusies un uzvarējusi televīzijas spēlē Veiksme. Intuīcija. Prāts.

Kristaps uzskata, ka tikai darbojoties var sasniegt savu mērķi, tādēļ svarīgi ir nepadoties, bet darboties, lai sasniegtu rezultātus. 

Viņa moto ir: „Kas daudz dara, daudz spēj.”

Iespējamajā misijā Kristaps sevi redz kā inovatīvu skolotāju, kurš daudz strādā, lai ar neparastiem piemēriem un mācību metodēm darbu padarītu interesantāku. Skolu viņš redz kā vietu, kur izaugt par gudriem, talantīgiem un savu valsti cienošiem cilvēkiem.