Iespējamās misijas konsultatīvā padome

 Karīna Kulberga Konsultatīvās padomes priekšsēdētāja Swedbank Private Banking vadītāja

Karīna Kulberga
Konsultatīvās padomes priekšsēdētāja
Swedbank Private Banking vadītāja

 Igors Grigorjevs Ogres 1. vidusskolas direktors, IM absolvents

Igors Grigorjevs
Ogres 1. vidusskolas direktors, IM absolvents


 Inita Juhņēviča Izglītības kvalitātes valsts dienesta vadītāja

Inita Juhņēviča
Izglītības kvalitātes valsts dienesta vadītāja

 Santa Prancāne Skola2030 produktu izstrādes komandas vadītāja, IM absolvente

Santa Prancāne
Skola2030 produktu izstrādes komandas vadītāja, IM absolvente

 Mārīte Seile SIA Mobilly administratīvā direktore

Mārīte Seile
SIA Mobilly administratīvā direktore

 Kārlis Kravis Swedbank jauniešu segmenta vadītājs, IM absolvents

Kārlis Kravis
Swedbank jauniešu segmenta vadītājs, IM absolvents

 Mārcijs Auziņš Latvijas Universitates profesors

Mārcijs Auziņš
Latvijas Universitates profesors