Iespējamās misijas konsultatīvā padome

Nodibinājuma Iespējamā misija konsultatīvā padome ir pārvaldes institūcija, kuras uzdevums ir Iespējamās misijas izaugsmes veicināšana, ieguldot savu laiku un zināšanas, nodibinājuma valdes darba pārraudzībā un konsultēšana nodibinājuma mērķu sasniegšanai. Konsultatīvās padomes pārstāvji ir no Latvijas uzņēmējdarbības vides, akadēmiskie spēki un Iespējamās misijas absolventi.

Karīna Kulberga  Konsultatīvās padomes priekšsēdētāja Swedbank Private Banking vadītāja

Karīna Kulberga
Konsultatīvās padomes priekšsēdētāja
Swedbank Private Banking vadītāja

Igors Grigorjevs  Ogres 1. vidusskolas direktors, IM absolvents

Igors Grigorjevs
Ogres 1. vidusskolas direktors, IM absolvents


Inita Juhņēviča  Izglītības kvalitātes valsts dienesta vadītāja

Inita Juhņēviča
Izglītības kvalitātes valsts dienesta vadītāja

Santa Prancāne  Skola2030 Mācību satura izstrādes vadītāja, IM absolvente

Santa Prancāne
Skola2030 Mācību satura izstrādes vadītāja, IM absolvente

Mārīte Seile  SIA Mobilly administratīvā direktore

Mārīte Seile
SIA Mobilly administratīvā direktore

Ramonds Slaidiņš   Ellex Kļaviņš, vecēkais partneris

Ramonds Slaidiņš

Ellex Kļaviņš, vecēkais partneris

Mārcis Auziņš  Latvijas Universitates profesors

Mārcis Auziņš
Latvijas Universitates profesors

Dins Šmits  AS Repharm ģenerāldirektors

Dins Šmits
AS Repharm ģenerāldirektors