Skolas, kurās strādāja: Carnikavas pamatskola (2011.g. - 2012.g.), Rīgas Centra humanitārā vidusskola (2012.g.-2014.g.)

Iegūtā izglītība:
Latvijas Universitāte, Sociālo zinātņu bakalaurs tiesību zinātnē
Glāzgovas Universitāte, Sociālo zinātņu maģistra grāds izglītības zinātnē
CELTA programmas kvalifikācija un sertifikāts, kas apliecina tiesības mācīt angļu valodu kā svešvalodu