Jete Gudeta  Matemātikas un ekonomikas skolotāja

Jete Gudeta
Matemātikas un ekonomikas skolotāja

Skola, kur strādās un priekšmeti, ko mācīs

Rīgas Juglas vidusskolā matemātiku, ekonomiku un radošumu un tehnoloģijas vizuālajā komunikācijā.

Izglītība

Bakalaura grāds uzņēmējdarbības vadīšanā, iegūts Banku Augstskolā; maģistra grāds funkcionālajā dizainā, iegūts Latvijas Mākslas akadēmijā. ERASMUS apmaiņas programmas ietvaros studējusi NOEA – Institute of Applied Management, Ālborgā, Dānijā. 

Pieredze

Jetes pieredze un prasmes apvieno projektu vadību un biznesa domāšanu ar mākslu un izglītību. Jete bijusi projektu vadītāja mārketinga un komunikācijas aģentūrā Esplanāde, strādājusi Latvijas Mākslas akadēmijā gan kā projektu vadītājas asistente, gan kā dizaina nodaļas metodiķe. ESF projekta ietvaros palīdzējusi apgūt datorprasmes Latvijas iedzīvotājiem no sociālā riska grupām.

Intereses

Mūzika, ceļošana, literatūra, kulinārija, brīvprātīgais darbs un sportošana.

Jete un IESPĒJAMĀ MISIJA

„Ir pienācis brīdis, kad gribas dot sabiedrībai ko nozīmīgu,” Jete īsi skaidro savu izvēli piedalīties programmā IESPĒJAMĀ MISIJA un piebilst, ka papildus vēlas iepazīties ar interesantiem, gudriem un iedvesmojošiem cilvēkiem.

Pati Jete visvairāk mācījusies brīžos, kad bijis jāpārkāpj pāri savām bailēm un šaubām – tieši tad izdevies sasniegt jaunus apvāršņus. Piemērs – krasa studiju jomas maiņa jeb izvēle pēc Banku augstskolas absolvēšanas uzsākt studijas Latvijas Mākslas akadēmijā. 

„Ļoti novērtēju to, cik vidusskolā man bija lieliska matemātikas skolotāja – viņa spēja radīt ne vien interesi, bet arī mīlestību pret matemātiku. Arī es ar savu darbu vēlos skolēnos radīt interesi mācīties un vēlmi turpināt izglītoties arī pēc vidusskolas beigšanas.” Jete uzskata, ka ir būtiski jau skolas laikā bērniem iemācīties nebaidīties ceļot, būt aktīviem un piedalīties dažādos projektos. Viņas pieredze noteikti palīdzēšot attīstīt dažādus projektus arī skolā.

Jete ir pārliecināta, ka viena no svarīgākajām personības kvalitātēm, bez kuras neiztikt, strādājot skolā, ir empātija: „Uzskatu, ka skolotāja darbā svarīgi censties būt uz viena viļņa gan ar skolēniem, gan citiem kolēģiem.”