Jēkabs Jurdžs  Matemātikas un ekonomikas skolotājs

Jēkabs Jurdžs
Matemātikas un ekonomikas skolotājs

Skola, kur strādās un priekšmeti, ko mācīs

Liepājas 15. vidusskolā matemātiku un ekonomiku. 

Izglītība

Bakalaura grāds biznesā un ekonomikā, iegūts Stokholmas Ekonomikas augstskolā Rīgā.

Pieredze

Pirms dalības IESPĒJAMĀ MISIJĀ Jēkabs sevi pierādījis praksēs žurnālistikā un projektu vadībā. Par nozīmīgu savas personības izaugsmes faktoru viņš atzīst pieredzi publiskajā runā un debatēs, kā arī strādājot pr lektora palīgu makroekonomikas semināros universitātē. Organizācijā “Leif Mutén Society”, kas ir studentu vadīta ziedojumu platforma izglītības veicināšanai, Jēkabs kā valdes loceklis rūpējies par līdzekļu piesaisti, līgumu slēgšanu un atbalstu savas augstskolas studentu dalībai biznesa konferencē “World Business  Dialogue.

Intereses

Reliģiskā un klasiskā filosofija, politiskā un sociālā teorija, ekonomika, zaļās tehnoloģijas un bizness, ceļošana, māksla, kultūra, vēsture, valodas, pavārmāksla, veselīgs dzīvesveids.

Jēkabs un IESPĒJAMĀ MISIJA

Liela IESPĒJAMĀS MISIJAS priekšrocība, viņaprāt, ir iespējā apgūt pedagoģijas un vadības prasmes, saglabājot savu “unikālo pieskārienu”, kas radies studējot ekonomiku.

Universitātē viņš ir iemācījies, ka spēja sajust saikni ar kādu cēlu ideju spēj nojaukt visus  šķēršļus, sniegt spēku un, vēl jo vairāk, apņēmību un aizrautību. 

“Man ir bijis apbrīnojams vēstures skolotājs un biznesa angļu valodas skolotāja, kas manī attīstīja zinātkāri, kad gribas zināt vairāk un vairāk.” Arī ekonomikas lektors univeristātē padarījis ekonomiku no sausas zinātnes par ko tādu, ko ar interesi var apspriest jebkurā brīdī. “Viņi ielika savu personību tajā, ko darīja. Stundas bija process, kurā tu sajūti skolotāja klātbūtni.” 

Jēkabs par lielu vērtību uzskata iespēju skolēniem stundās paust savu viedokli. “Ja dod iespēju konstruktīvi izpaust sakāpināto spriedzi, tad pati mācīšanās atslābina un kļūst par sava veida atpūtu.” Jēkabs aicinās skolēnus uz mācībām skatīties kā uz neatņemamu sastāvdaļu ceļā uz laimi un mācīs attiecības ar sabiedrību pārveidot no pasīvām uz aktīvām. “Es ļoti gribētu sekmēt skolēnu pašpārvaldes un pašorganizēšanās spējas pilnveidošanu, entuziasmu un apzināšanos,  ka pārmaiņām jānāk no viņiem, viņiem tas jāpieprasa un mērķtiecīgi pie tām jāstrādā.”

Tomēr, lai panāktu līdzsvaru, Jēkabs entuziasmam pretī otrā svaru kausā liek pazemību.

“Pilnīgi visas lietas kļūst vienkāršākas, kad cilvēks saprot, cik svarīgi ir būt pazemīgam. Pazemība palīdz neapstāties tad, kad tu kļūdies.” Bet bez kļūdām nav izaugsmes.