Inga Šļakota  Latviešu valodas un literatūras skolotāja

Inga Šļakota
Latviešu valodas un literatūras skolotāja

Izglītība: Bakalaura grāds iegūts Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē, Baltu filoloģijā

Pieredze: Kristīgo Skautu nometņu organizēšana

Intereses:  literatūra, aerobika

Skola, kurā strādā: Rīgas Juglas vidusskola

„Man ir pārliecību, ka ikviens - arī es - varu darīt kaut ko Latvijas labā,” teic Inga. Viņa visus trīs studiju gadus ir bijusi Vītolu fonda stipendiāte, un šī sadarbība ir bijis ne tikai nenovērtējams finansiāls atbalsts, bet arī liels iedvesmas un patriotisma avots. 

Iespējamā misijā Inga saskata sev radniecīgas vērtības. „Vēlos iemācīt skolēniem ticību sev un augstas prasības pret sevi, kā arī - dzīvot dzīvi ar jēgu. Mūsdienās ir daudz lietu, kas novērš uzmanību no tā, kas ir patiešām svarīgi. Piemēram, virtuālā pasaule, kurā tu seko līdzi citu cilvēku stāstiem, taču - tev ir jādzīvo savs stāsts! Vēlos skolēniem iemācīt meklēt patiesu jēgu savā dzīvē”. Inga pēc šādiem principiem arī pati cenšas dzīvot. 

Būtiskākā ārpus studiju nodarbošanās Ingai ir bijusi Kristīgo Skautu organizācija. Tās ietvaros viņa trīs gadus bijusi šīs biedrības Vislatvijas vasaras salidojuma programmas vadītāja, un Ingas uzdevums bijis organizēt un vadīt ikgadējās vasaras nometnes bērniem. Strādājot ar bērniem, Inga visaugstāk novērtē to, ka skolotājs var atstāt ļoti lielu iespaidu uz skolēniem, jo skolā veidojas personības. Viņa pati atceras, ka ļoti nozīmīga bijusi pedagoga atzinība un motivācija. Arī Ingas interesi par filoloģiju veicinājis latviešu valodas skolotāja, kas mudinājis piedalīties olimpiādēs. 

Inga ne tikai interesējas par valodu, bet kopš 13 gadu vecuma arī pati raksta stāstus un romānus. Vēl nerealizēta, bet izsapņota iecere ir piedāvāt savus darbus izdevējiem. Lai to īstenotu, Inga sākusi rokraksta lappuses pārrakstīt datorrakstā. 

Inga vienu semestri pavadījusi Itālijā Erasmus programmas ietvaros. Lielākie ieguvumi no šīs pieredzes bija itāļu valodas apguve, ko iemācījusies tik labā līmenī, ka varējusi kārtot mutiskos eksāmenus itāliski. Ingai ļoti svarīga ir ģimene, ar kuru tiek pārrunātas visas aktualitātes. No ikdienas saspringuma palīdz atbrīvoties aerobika.