Imants Kukuļs  Ģeogrāfijas un sociālo zinību skolotājs

Imants Kukuļs
Ģeogrāfijas un sociālo zinību skolotājs

Skola, kurā strādās un priekšmeti, ko mācīs

Siguldas pilsētas vidusskolā ģeogrāfiju un sociālās zinības.

Izglītība

Maģistra grāds vides zinātnē, iegūts Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē. Šobrīd top doktora disertācija šajā pašā studiju virzienā.

Pieredze

Līdz dalībai IESPĒJAMAJĀ MISIJĀ Imants sevi ir pierādījis vides zinātnē,- kā zinātniskais asistents līdzdarbojies augsnes pētniecībā Latvijā, strādājis par hidrologu Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūrā, kā arī vērtējis skolēnu zinātniski pētnieciskos darbus Vides zinātnes sekcijā.

Intereses

Tautas dejas, volejbols, futbols.

Imants un IESPĒJAMĀ MISIJA

“Iesaistīšanās IESPĒJAMAJĀ MISIJĀ man dotu iespēju intensīvāk iesaistīties Latvijas nākotnes sabiedrības veidošanā,” par savu motivāciju pieteikties programmai stāsta Imants. Viņš plāno aizraujošā veidā jauniešiem parādīt, kā viens notikums noved pie cita, kā visas lietas ir savstarpēji saistītas gan dabā, gan sabiedrībā.

Imantu pašu mācīties ģeogrāfiju ir iedvesmojusi vide, kurā viņš dzīvojis bērnībā. Tā bijusi dabiska, pilna zaļuma. Jautājot, eksperimentējot un atklājot atbildes uz jautājumiem, viņš iepazinis dabas ciklu un to, kā daba mijiedarbojas ar cilvēku. 

Skolotāja lomā Imants veicinās, lai viņa skolēni uzdod jautājumus, kādēļ dabā ir tieši tā un ne citādi, un paši atrod atbildes. “Es vēlētos bērnos un jauniešos atsvaidzināt viņu dabisko zinātkāri”

Imants atzīst, ka Sigulda, kur viņš strādās, ir lieliska vieta ģeogrāfijas stundām: “Gaujas krastos atsedzas ģeoloģija, apkārt augu daudzveidība, turpat – pilsēta.” Var vērot upes spēku un raksturu. Dodoties dabā, viņš iepazīstinās skolēnus arī ar zinātniskuma pamatprincipiem, lai, iespējams, topošie pētnieki prastu savu dabā uzkrāto pieredzi sakārtot un paniegt citiem.

Imants ir pārliecināts, ka jo vairāk zini jo interesantāk dzīvot. Un šo aizraujošas dzīves noslēpumu atklās arī saviem skolēniem.