Ilze Mileiko  Angļu valodas skolotāja

Ilze Mileiko
Angļu valodas skolotāja

Skola, kurā strādās un priekšmeti, ko mācīs

Rīgas Juglas vidusskolā angļu valodu. 

Izglītība

Bakalaura grāds angļu filoloģijā, iegūts Latvijas Universitātē.

Pieredze

Līdz gaitu sākšanai IESPĒJAMAJĀ MISIJĀ Ilze strādājusi reklāmas un mārketinga uzņēmumā, kur veidojusi un rediģējusi reklāmas tekstus un piedalījusies reklāmas ideju radīšanā. Komunikācijas prasmes viņa stiprinājusi praksē Swedbank Korporatīvo attiecību pārvaldē.

Intereses

Literatūra, filosofija, psiholoģija, svešvalodas.

Ilze un IESPĒJAMĀ MISIJA

Jautājot, kādēļ Ilze pieteikusies programmai IESPĒJAMĀ MISIJA, viņa bez minstināšanās atbild: “Programma padara manu personīgo misiju – dot citiem un caur šo atdevi pilnveidot sevi – iespējamu.” 

Ilzi pašu savulaik mācīties iedvesmojuši vecāki.  Viņi Ilzi nevis ierobežojuši, bet gan devuši brīvību, kas, kā Ilze atzīst, ir viņu veidojusi. Pazīstot nepiespiestas atmosfēras spēku, viņa vēlas, lai viņas skolēni angļu valodu iemācās lietot brīvi, tas ir, radoši un neuztraucoties. “Vēlos iesaistīt skolēnus angļu valodas apguves procesā tā, lai viņi neskatītos uz svešvalodu kā uz bīstamu svešinieku, bet gan iepazītu to un spētu lietot bez bailēm un sasprindzinājuma.”

Ilze pati savulaik iemācījusies nebaidīties, iepazīt sevi un uzstāties publikas priekšā, iesaistoties debatēs, un savu pieredzi viņa labprāt nodotu tālāk, vadot debašu nodarbības skolā.“Tas, ko es vēlos dot, nav tikai zināšanas. Tā ir arī spēja pašiem skolēniem sevī attīstīt motivāciju mācīties valodu un caur to arī pilveidot sevi.”

Ilze tic, ka viens no svarīgākajiem skolotāja uzdevumiem ir iemācīt skolēniem atrast skolotāju pašiem sevī un līdz ar to, šādi viens no otra mācīdamies, Ilze ir pārliecināta, ka “redzot viņu izaugsmi, tā būs arī mana izaugsme.”