Ilze Mazpane  Latviešu valodas, literatūras un sociālās zinības skolotāja

Ilze Mazpane
Latviešu valodas, literatūras un sociālās zinības skolotāja

Izglītība: ieguvusi filozofijas bakalaura grādu Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātē

Pieredze: ilgus gadus darbojusies reklāmā kā reklāmas tekstu autors, ar radošo komandu saņēmusi gan Adwads, gan Golden Hammer balvu, ir nevalstiskās organizācijas Eiropas Kustība Latvijā valdes locekle; darbojusies interaktīvā teātra studijā Laiva; dzejas meistardarbnīcas. 

Intereses: teksts un spēlēšanās ar valodu, dzeja un proza, radošā domāšana, meditācija. Patīk lasīt – dara to lēni, bet ātri iegrimst sajūtās.

Skola, kurā strādā: Rožupes pamatskola

Iespējamai misijai Ilze pieteicās divu iemeslu dēļ: pirmkārt, ilgus gadus strādājot reklāmas jomā, ir zudis intelektuālais baudījums, otrkārt, ir sajūta, ka sabiedrības labā kaut kas jādara. „Mana ģimene ir ideālistiski noskaņota, darbojusies tautas frontē. Manī ir iesakņojusies misijas apziņa,” atklāj Ilze un piebilst, ka ir personiska vēlme paskatīties uz mācīšanās procesu no skolotājas skatu punkta. 

Ilzei gribētos, lai viņas pasniegtajās stundās skolēni iemācītos izteikties, definēt un formulēt domas, kas noderēs dažādās dzīves jomās. „Gribas atrast pieeju ikvienam skolēnam,” atklāj Ilze, kas ir gatava konsultēties ar draugiem, lai saprastu kā eksaktiem cilvēkiem parādīt valodas burvību.

Runājot par izaicinājumiem, Ilze atklāj, ka pati skolas laikā bijusi revolucionārs, skolotāja viņu saukusi par spuraino ezi, tāpēc no vienas puses pašai būs grūti ar šādiem cilvēkiem, bet no otras puses – saprot, kādas sajūtas tajos valda: „Svarīgi šo uzvedību nevis nocirst saknē, bet transformēt produktīvā darbībā.” 

Universitātes laika sasniegums ir kāds sesijas karstumā razbainieciski uzrakstīts referāts ar nosaukumu Izdzīvošanas tehnika semināram, ja nekas nav lasīts. Ilzei par pārsteigumu profesors referātu ne tikai pieņēma, bet pat publicēja kā rakstu. Ilzei tā bijusi būtiska atziņa: „Pašiniciatīva un kāpšana ārpus rāmjiem var aizvest pie sasniegumiem, kaut vai iekšējiem.” 

Radošā domāšana, kas bieži izmantota reklāmas jomā un noderēs arī stundās, ir lielisks prāta organizēšanas un risinājumu meklēšanas veids. „Galvenais, lai skolēni sajūt savu talantu un dzinuli,” saka jaunā skolotāja, kas ir gatava dalīties ar metodēm un tehnikām, bet izvēle būs jāizdara pašiem skolēniem.