Ilze Logina  Sociālo zinību, latviešu valodas un literatūras skolotāja

Ilze Logina
Sociālo zinību, latviešu valodas un literatūras skolotāja

Skola, kurā strādāja: Rīgas Zolitūdes ģimnāzija (2011.g. – 2013.g.)

Iegūtā izglītība: Sociālo zinātņu maģistra grāds sabiedrības vadībā (LU, 2006), Sociālo zinātņu bakalaura grāds politikas zinātnē (LU, 2004)

Šobrīd: Šobrīd studēju Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē pedagoģijas doktora studiju programmā un veicu pētījumu par mācību procesā pilnveidojamajām kompetencēm. 

Paralēli studijām doktorantūrā esmu arī studente Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas profesionālajā studiju programmā „Vidējās izglītības skolotājs”. 

Kopā ar domubiedriem un kolēģiem vēlos īstenot sociāli nozīmīgus pasākumus Latvijas sabiedrībai un izglītībai, tāpēc esmu jaundibinātās biedrības „re:login” valdes locekle. 

Aktuāli: Divi gadi programmā un darbs skolā man deva iespēju pilnveidot savu izpratni par Latvijas izglītību, par sistēmu, par skolotājiem, skolēniem un viņu vecākiem, par bilingvālo izglītību, par sasniegumiem un trūkumiem. Iepriekšējā darba pieredze Valsts izglītības attīstības aģentūrā ar ESF un Mūžizglītības programmas projektiem bija radījusi vienpusēju priekšstatu par izglītībā notiekošo.

Mērķtiecība, risinājumi, pārliecība, attīstība un aktīva līdzdalība – šī ir mana vērtīgākā „bagāža” no dalības programmā un darba skolā. 

Mani nākotnes plāni ir tieši un pastarpināti saistīti ar izglītību, gan formālo, gan neformālo.