Ilze Ambote  Dabaszinības, biloģijas, ķīmijas un ģeogrāfijas skolotāja

Ilze Ambote
Dabaszinības, biloģijas, ķīmijas un ģeogrāfijas skolotāja

Izglītība: Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē iegūts bakalaura grāds Vides zinātnē; 2. līmeņa profesionālais bakalaurs iegūts specialitātē Ģeogrāfijas un dabaszinību skolotājs

Pieredze: organizējusi un vadījusi dienas nometnes bērniem; mājas lapas par veselīgu dzīves veidu satura redaktore; fitnese konsultante

Skola, kurā strādā: Turaidas pamatskola, Laurenču sākumskola

„Šobrīd manas dzīves moto vārds ir „attīstība”,” teic Ilze. Viņas CV ir vairāk kā desmiti ierakstu par dalību dažādos projektos un apmācībās. Pēdējā laikā Ilze iepazinusi neformālās izglītības pasauli, ko pavērusi dalība biedrībā Latvijas Mazpulki. Šīs organizācijas ietvaros viņa izveidojusi, organizējusi un vadījusi divas bērnu nometnes. 

Ilze jau bijusi praksē skolā studiju ietvaros. Viņa ir pārliecināta, ka bērniem ir ne tikai „ar galvu” jāmācās, bet arī jāuzņem zināšanas, praktiski darbojoties. Pēc šāda principa Ilze vadījusies, gatavojot mazpulku nometnes dabā. Jaunā skolotāja gribētu bērnus iedvesmot doties dabā: „Dabas zinības var iemācīties tikai tad, ja esi reālajā vidē.” Viņa vēlētos veidot savus skolēnus par vispusīgiem cilvēkiem, un dabas zinības ir perfekts priekšmets, lai attīstītu gan intelektu, gan ķermeni. 

Ilzes dzīvē lielu lomu spēlējis basketbols, ar ko viņa nodarbojusies gan vidusskolas izlasē, gan basketbola klubā Kolibri. Šī pieredze mācījusi komandas darbu un atbildību citam par citu. „Tad sajutu sevi kā neformālo līderi, kas dod pozitīvu impulsu komandas darbībai”.

Ilzei patīk aktīvs dzīves veids – orientēšanās, velosipēdi, laivas. „Mans ideālais hobijs ir tāds, kur apkārt ir zaļš, ir vajadzīga piepūle – tātad izaicinājums, un lai beigās ir gandarījuma sajūta, ka esi kaut ko izdarījis”. Ilzei patīk ceļot un viņa teic, ka šobrīd ir savas dzīves posmā, kurā ir būtiski iepazīt pasauli. Tāpēc īstajā brīdī ir dalība Iespējamā misijā, kas ir lielisks veids, kā paplašināt komforta zonu un kāpt ārā no savām robežām.