Ilona Ozoliņa-Čiu  Angļu valodas skolotāja

Ilona Ozoliņa-Čiu
Angļu valodas skolotāja

Skola, kurā strādāja: Valmieras Valsts ģimnāzija (2009.-2011.)

Iegūtā izglītība: Latvijas Universitāte, Moderno valodu fakultāte, Āzijas studiju bakalaurs; profesionālais otrā līmeņa tulkotāja diploms; nepabeigtas vidusskolas angļu valodas skolotāja studijas

Šobrīd: darbs Iespējamās misijas atlases komandā, Teach for All tīkla biedre, Iespējamās misijas vēstniece

Intereses: grāmatu tulkošana, skolotājas/privātskolotājas darbs

Iespējamā misija divos gados sevī atrastās/ ieviestās īpašības ar tām vien raksturīgām izpausmēm palīdz noturēt pašreizējā trauslā privātās dzīves līdzsvara kvalitāti:

prioritāšu un to mērķu izvirzīšana (nesvarīgajam paliek vieta TO DO sarakstos, laika plānošana un apziņa, ka tagadējie mazie rezultāti augs par lieliem un veselīgiem lielajiem rezultātiem. Un, protams, pacietība);
izglītība kā vērtība un pašvērtējuma stiprināšanas līdzeklis (Yes, you can!); zināšanu jēgpilnums un/vai pielietojamība praktiski. Gribētos, lai skolas Latvijā ir „smadzeņu darbības epicentri”;
vēlos iegūt skolotāja diplomu, ir iestrādnes šo mērķi sasniegt ASV un mācīt šeit ESOL skolotāja kapacitātē, palīdzot skolēniem iegūt stabilāku atspēriena punktu.