Ieva Vaivode  Angļu valodas skolotāja

Ieva Vaivode
Angļu valodas skolotāja

Izglītība: Ventspils Augstskolas Tulkošanas studiju fakultātē iegūts bakalaura grāds tulkošanas studiju programmā Tulkošana angļu-latviešu-vācu valodā. ERASMUS apmaiņas programmas ietvaros mācījusies Norvēģijā, Agderas universitātē. Absolvējusi Druvas vidusskolu un Līvānu Jēkaba Graubiņa mūzikas vidusskolu.

Pieredze: Skolas laikā Ieva ar panākumiem piedalījusies dažādās mācību olimpiādēs un konkursos, no četru gadu vecuma dzied dažādos muzikālos kolektīvos.

Skola, kurā strādā: Dobeles valsts ģimnāzija

Ieva ir strādājusi par tulku un vasarās devusies strādāt uz Lielbritāniju un Šveici.

Līdzās mācību darbam Ieva iesaistījusies dažādās labdarības akcijās, piedalījusies projektos, rakstījusi scenārijus, visu cenšoties darīt tik labi, cik iespējams.

Ieva saka: „Ja es kaut ko daru, tad daru kārtīgi un pēc labākās sirdsapziņas.”

Dalības programmā Iespējamā misija mērķis ir radīt pozitīvu mācību motivāciju visos skolēnos, parādot, ka ar cītību un neatlaidību var sasniegt itin visu, galvenais – nepadoties.

Svešvalodas mācīšanā ar dažām mācību stundām nedēļā ir par maz, domā Ieva, tādēļ viņas izaicinājums būtu radīt skolēnos vēlmi mācīties valodu arī ārpus mācību stundām, piemēram, debašu pulciņā skolā diskusijas varētu notikt angļu valodā.

„Gribu būt skolotāja, kas mācību procesā spēj iekļaut dažādas tehnikas un uzdevumus, kas ļautu skolēniem pilnveidot viņu personību un paplašināt viņu redzesloku, par skolēnu pašmērķi neizvirzot atzīmes, bet gan personīgo gandarījumu par paveikto,” saka Ieva.