Ieva Tenberga  Ģeogrāfijas skolotāja

Ieva Tenberga
Ģeogrāfijas skolotāja

Skola, kurā strādā
Rīgas 41. vidusskola un Iļģuciema vidusskola

Izglītība
Bakalaura grāds ģeogrāfijā iegūts Latvijas Universitātē

Pieredze
Pirms dalības Iespējamajā misijā Ieva strādājusi par pārdevēju mazumtirdzniecības uzņēmumā, kur, sekojot uzņēmuma darba kultūrai, pati sev izvirzījusi mērķus, tiem sekojusi un sasniegusi. Tas viņu aizvedis pie arvien atbildīgākiem pienākumiem. Saistībā ar studiju jomu Ieva piedalījusies projektā “Ilgtspējīgas zemes resursu pārvaldības veicināšana, izveidojot digitālu augšņu datubāzi”, kur bijusi iespēja iepazīties ar ģeogrāfiska rakstura darbu.

Intereses
Brīvprātīgais darbs, ceļošana

Ieva un Iespējama misija
To, ka veltīt savus spēkus izglītībai varētu būt Ievas sirds darbs, viņa jūt jau labi sen. Ievu aizrauj radošs darbs ar jauniem cilvēkiem, kur ne tikai viņa ir tā, kas māca skolēnus, bet arī skolēni māca pašu Ievu.
Mācīšanās processs un sasniegtais rezultāts liek Ievai justies labi. Kā viņa pati saka: “Izaicinājums ir tas, kas mani iedvesmo apgūt kaut ko jaunu.” Īpaši labi Ieva atceras sava bakalaura darba vadītāju un viņas enerģiju un spēju iedvesmot. “Aizrautība, ar kādu viņa interesējās par mana darba progresu un atbalsts bija tas, kas iedvesmoja arī mani rakstīt un iedziļināties savā darbā vairāk.”
Strādājot skolā, Ieva vēlētos, lai viņas skolēni kļūtu patstāvīgi un ieinteresēti uzņemties iniciatīvu, kā arī izprastu, kāpēc tas, ko skolā mācās, ir svarīgs turpmākajai dzīvei. “Vēlos palīdzēt skolēniem apzināties savu potenciālu un savas stiprās puses un nepadoties, ja kaut kas nesanāk. Uzskatu, ka nav nevarošu vai slinku skolēnu, bet katram ir nepieciešama sava pieeja, lai apgūtu vielu. Tā kā ģeogrāfija ir visaptverošs priekšmets, būtu iespēja atrast katra skolēna stiprās puses, ko skolēns varētu izmantot gan mācībās, gan personīgajā dzīvē.”
Dodoties uz skolu, Ieva ir gatava darīt visu, lai kļūtu par lielisku skolotāju un tādēļ sev, saviem skolēniem un kolēģiem novēl sava vecvectēva iemīļoto teicienu: “Tik uz priekšu!” Ievasprāt, tas iekļauj gan izturību, gan neatlaidību, gan aizrautību.