Ieva Rukšāne  Matemātikas un informātikas skolotāja

Ieva Rukšāne
Matemātikas un informātikas skolotāja

Izglītība: Bakalaura grāds datorzinātnēs iegūts Latvijas Universitātes Datorikas fakultātē. Beigusi Siguldas Valsts ģimnāziju un Sējas Mūzikas un mākslas skolu.

Pieredze: Skolas laikā Ieva piedalījās rajona un valsts mēroga olimpiādēs matemātikā un informātikā.

Skola, kurā strādā: Limbažu novada ģimnāzija 

Darba pieredze gūta strādājot par jaunāko programmētāju, datu ievadīšanas operatori un administratori.

Ieva darbojusies Datorikas fakultātes pašpārvaldē, dzied Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes jauktajā korī Aura, nodarbojas ar orientēšanās sportu.

Iespējamā misijā Ieva „grib iemācīties mācīt, skolēnus iemācīt mācīties, novērtēt skolā iegūtās zināšanas un rast tām pielietojumu ikdienā.”

Kaut arī skolā Ievai paveicās – viņai bija klases audzinātāja, kura prata motivēt skolēnus, bija prasīga un zinoša, prata izcelt katra bērna stiprās puses, Ieva allaž bija pārliecināta, ka pati nekad nebūs skolotāja. Šķita, ka skolotājiem ir pārāk liela atbildība un darbu katru vakaru „jānes” uz mājām. Strādājot ar privātskolēniem, Ieva saprata, ka mācīšana sniedz milzīgu gandarījumu, īpaši, kad skolotājs prot skolēnu motivēt un rezultātā viņš uzrāda labus rezultātus. Mācīšana ir lielisks veids, kā pārliecināties pašam par savām zināšanām.

Ievu piesaistījusi Iespējamās misijas ideja – „jauni un enerģiski cilvēki, kuriem ir zināšanas un vēlme savu aizrautību nodot tālāk, tiek aicināti  iesaistīties programmā, lai kļūtu par labiem skolotājiem.”