Ieva Krūmiņa  Sociālo zinību, latviešu valodas un literatūras skolotāja

Ieva Krūmiņa
Sociālo zinību, latviešu valodas un literatūras skolotāja

Izglītība: Ieguvusi tradicionālās kultūras un latviešu folkloras bakalaura grādu Latvijas Kultūras Akadēmijā. Beigusi Rīgas pilsētas Pļavnieku ģimnāziju.

Pieredze: Darba pieredzi Ieva guvusi strādājot par pārdevēja palīgu. Vadījusi kultūras pasākumus – krustabas, Saulgriežus. Organizējusi nometnes.

Skola, kurā strādā:  Rīgas Doma kora skola

Ieva aktīvi darbojas latvisko tradīciju apzināšanā, saglabāšanā un tālāk nodošanā. Vairākkārt piedalījusies 3x3 nometnēs, kur vadījusi ievirzes, veidojusi nometnes avīzi, "infocentrā" darījusi dažādus praktiskus darbus.

Ieva domā, ka „vislabākais skolotājs ir tas, kurš parāda, uz kuru pusi jāskatās, bet nepasaka priekšā, kas jāierauga.”  

Komunikācija ar bērniem nav mazāk svarīga par mācību priekšmetos apgūto, domā Ieva. Tik pat svarīgi ir palīdzēt skolēnam saprast, kā iegūtās teorētiskās zināšanas pielietot dzīvē.

"Skolotājs noteikti ir tas cilvēks, kurš var palīdzēt skolēnam saprast un izvirzīt mērķus, nebaidīties uzņemties atbildību, sapņot, piepildīt dzīvi ar jēgpilnām nodarbēm un motivēt viņus kļūt par Latvijas nākotni,” saka Ieva.

Pievērsties Iespējamai misijai Ievu visvairāk rosināja viņas mērķu un ideju sakritība ar programmu. Izšķirošo lomu, lai pieteiktos, nospēlēja Iespejamās misijas dalībnieces Līgas Andersones iespaidi par programmu un pieredzi skolas darbā. 

Ieva uzskata, ka misija ir ļoti liels ieguvums katram dalībniekam personības izaugsmē un dalība programmā Iespējamā misija ļaus būt tuvāk izvirzītajiem mērķiem un mazajiem sapnīšiem.

Viņas skolotājas gaitās noteikti noderēs dažādās rokdarbu prasmes, muzikālās dotības un latviešu tautas dzīves gudrības, kuras cauri paaudzēm palīdzējušas tapt par viediem cilvēkiem veselai tautai.