Ieva Freidenfelde  Dabaszinības skolotāja

Ieva Freidenfelde
Dabaszinības skolotāja

Izglītība: bakalaura un maģistra grāds iegūts Latvijas Universitātes (LU) Bioloģijas fakultātē

Pieredze: 11. Eiropas Bioloģijas Studentu Simpozija SymBioSE 2007, Starptautisko Bioloģijas Studentu Konferenču InBiSCo 2006 un InBiSCo 2005 plānošana, organizēšana un vadīšana

Intereses: Ievai interesē astronomija, ļoti patīk gatavot un braukt ar auto

Skola, kurā strādā: Jelgavas Spīdolas ģimnāzija

Ieva absolvējusi bakalaura un maģistra studiju programmas LU Bioloģijas fakultātē. Iestājoties maģistrantūrā, bijusi doma turpināt ar doktorantūru, taču Ieva ir sapratusi, ka nodarboties tikai ar zinātni nevarētu, jo vēlas savas zināšanas vērst uz āru: „Zinātnē tu ej arvien dziļāk, taču Iespējamā misija ir iespēja gan papildināt sevi, gan iegūtās zināšanas nodot tālāk citiem.”

Ieva ir aktīvi darbojusies LU Bioloģijas studentu asociācijā (LUBSA). Tā ietvaros viņa organizējusi trīs konferences, lai studentiem, kas darbojas zinātnē, būtu iespēja iepazīstināt ar saviem pētījumiem. Studentu pašpārvaldē Ieva vairākus gadus bijusi vadošā organizatore ik pavasari rīkotajam pasākumam BioAiris - laivu braucienam ar bioloģisku ievirzi. Interesi par bioloģiju jau skolas laikā radījuši vecāki, kas vienmēr veduši dabā, un bioloģijas skolotāja, kas devusi labas pamatzināšanas un ieinteresējusi par priekšmetu. 

Ievai jau bijusi pieredze darbā ar skolēniem, organizējot Jauno Biologu skolu, kur 9. līdz 12. klašu skolēni padziļināti apgūst dažādas bioloģijas tēmas. Uz Jauno Biologu skolu nāca tie skolēniem, kam interese par bioloģiju jau bija, taču jaunā skolotāja atzīst, ka „lielākais izaicinājums skolā būs ieinteresēt tos, kam bioloģija līdz tam nav bijis mīļākais priekšmets”. Skolēniem Ieva vēlas parādīt, ka eksaktie priekšmeti ir ļoti interesanti, tādejādi laužot priekšstatu par šīm zinībām kā grūtām un sarežģītām. 

Ievai ļoti patīk gatavot – viņas mīļākais ēdiens ir suši. Viņa savu aizraušanos pratusi izmantot arī praktiski, strādājot par pavāri bērnu slimnīcā un gatavojot mazajiem pacientiem saldos un aukstos ēdienus. Ievai prieku sagādā auto vadīšana un viņa cer, ka kādreiz varēs atsākt mīļu skolas gadu aizraušanos – tautiskās dejas. 

Kopš 10 gadu vecuma Ieva sev uzdevusi jautājumu „kas ir bezgalība”. Šis jautājums radījis interesi par astronomiju. Arī skolēnos Ieva gribētu rosināt zinātkāri. „Jo vairāk tu jautāsi, jo vairāk tev būs atbildes, un no tām vairāk radīsies jautājumi. Vēlos radīt skolēnos šo jautājumu lavīnu!”