Gundega Grīnberga  Ekonomikas un matemātikas skolotāja

Gundega Grīnberga
Ekonomikas un matemātikas skolotāja

Skola, kurā strādāja: Rīgas 28.vidusskola (2010. - 2011.)

Iegūtā izglītība: LU Ekonomikas un vadības fakultāte, maģistra grāds mārketingā

Šobrīd: AS Cits medijs, žurnāla IR izpilddirektore

Intereses: Jaunie izaicinājumi darbā liek sadalīt intereses divās daļās – profesionālās un privātās. No pirmajām manas domas šobrīd ir pārņēmušas vadības kompetences attīstība un finanšu vadība. Ārpus darba patīk gatavot, baudīt labu teātri un lasīt grāmatas. 

Aktuāli: Absolvējot programmu vēl nezināju, ka pēc gada varēšu likt lietā IM laikā iegūtās vadības prasmes, īpaši izjūtu kā noder zināšanas situatīvajā vadībā. Tas palīdz sasniegt labākus rezultātus. Otrs – kā plānot savus darbu, rīcību izejot no mērķa, ko nepieciešams sasniegt. Terminu „atpakaļejošā plānošana” šķiet sapratīs tikai tas, kurš plānojis mācību stundas. Taču šis paņēmies strādā arī biznesā un to bieži izmantoju savā darbā. Trešais – laika menedžments. Kādā no IM nodarbībām Uldis Pāvuls stāstīja par laika plānošanu un prioritāšu salikšanu, salīdzinot to ar trauku, kurā, saberot vispirms smiltis un tad saliekot akmeņus, tiem vairs vietas nepieliek. Tāpat ir ar darbiem – mazie apēd laiku, neatstājot to lielajiem, būtiskajiem. Tāpēc svarīgi izdarīt pirmos to otros, tad sīkumiem laiks vienmēr atradīsies. Šo principu turpinu ievērot, tas tiešām strādā.

Lai arī kā skolotāja vairs neturpinu strādāt skolā, izglītībā esmu iekšā pilnībā, sekojot līdzi bērnu skolas gaitām. Man ir svarīgi, lai skola neaplauž bērnos zinātkāri un radošumu, lai izceļ katra personību un tās labās puses. Tas, diemžēl skolās, kur mācās mani bērni, šobrīd nenotiek. Diemžēl, skola viņu izpratnē ir vieta, kur tikai raksta un pārraksta, viena garlaicīga vieta. Retu reizi, atnākot mājās no skolas, mans dēls ar dzirkstošām acīm stāsta par to, kas noticis stundās. Es gribētu, lai bērni skolu uztvertu kā tādu lielu izpētes centru, kur skolotājs prasmīgi vada skolēnu pretī atklājumiem, secinājumiem un atziņām. 

Kas ir tas, kas visvairāk saista manas domas tagad? Tā ir sabiedrība un kas tajā notiek. Tas man ir aktuāli gan strādājot žurnālā IR, gan domājot par Latvijas nākotni. Vērojot sabiedriskos procesus, analizējot dažādu pētījumu datus, rodas iespaids par sabiedrības augošo vienaldzību pret notiekošajiem politiskajiem, ekonomiskajiem procesiem.