Elita Dumpe  Latviešu valodas un literatūras skolotāja

Elita Dumpe
Latviešu valodas un literatūras skolotāja

Skola, kurā strādā
Emīla Dārziņa mūzikas vidusskola

Izglītība
Bakalaura grāds filoloģijā un latviešu valodas un literatūras skolotāja kvalifikācija, iegūti Rēzeknes augstskolā

Pieredze
Elita pirms Iespējamās misijas darbojusies tirdzniecības sfērā, kur rūpējās par klientu apkalpošanu un nodrošināja preču piegādi. Elitai ir arī turpat 4 gadu darba pieredze skolā, kur viņa strādājusi par bibliotekāri, sociālo zinību, angļu valodas un dabaszinību skolotāju, kā arī organizējusi ārpusstundu pasākumus. Strādājot skolā, Elita piesaistījusi sponsorus, kas bibliotēkai palīdzējis tikt pie jaunām grāmatām, bet skolēniem apmeklēt kino, operu un cirku.

Intereses
Literatūra, joga, veselīgs uzturs

Elita un Iespējamā misija
Elita ir viena no retajām Iespējamās misijas skolotājām, kurai jau ir pedagoģiskā izglītība un vairāku gadu pieredze, strādājot skolā. Taču veidam, kādā tolaik ritējis skolotāju darbs, pietrūcis atbalsta, “pedagogiem trūka motivācijas strādāt, bija maz iespēju apmeklēt tiešām noderīgus kursus vai seminārus.” Un Elita uz kādu laiku nolēma mainīt gan mītnes valsti, gan nodarbošanos. "[Dzīvojot Zviedrijā], sapratu un redzēju, ka skolā galvenā vērtība var būt arī bērns un ka skolotājs var būt draugs – cilvēks, kurš ir blakus, kam var uzticēties, bet kurš pats atļauj saprast, kas ir labi, kas slikti.” Tā iedvesmojoties, Elita no jauna sajuta vēlmi būt par skolotāju ar lielo burtu, šoreiz – kā Iespējamās misijas dalībniece.

Zinātkāre un vēlme uzzināt kaut ko jaunu Elitai piemīt jau kopš bērnības. To izcēlusi un palīdzējusi slīpēt viņas mamma. Vēlāk skolā Elita smēlusies spēku un iedvesmu skolotājos, kuri ticējuši, ka katram skolēnam ir savas slēptās iespēju rezerves, un spējuši tās pamanīt un attīstīt. Viņa spilgti atceras brīdi, kad, pašai neticot savām zīmēšanas prasmēm, skolotājs tomēr spējis tās saskatīt un ļāvis brīvu vaļu izpausmei. Brīnišķīgais rezultāts Elitu pārsteidzis un palīdzējis stiprināt pašvērtējumu. Liela nozīme bijusi arī viņas vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotājai, kas vairojusi mīlestību pret literatūru un ietekmējusi izvēli studēt filoloģiju.

Nu viņa vēlas, lai saviem spēkiem notic arī viņas skolēni. “Vēlos kļūt par pašpārliecinātu, gudru, daudzpusīgi attīstītu skolotāju-draugu,” stāsta Elita, un pauž pārliecību, ka to panāks, veidojot mācību procesu radošu un aizraujošu.

Elita tic, ka tikai darbs, kas reižu pa reizei ir sūrs, gan skolotājam, gan skolēnam ļauj sasniegt virsotnes, un tādēļ vienmēr sev tuvumā tur latīņu teicienu “Caur ērkšķiem uz zvaigznēm.”