Edīte Sarva  Bioloģijas, ķīmijas un veselības mācības skolotāja

Edīte Sarva
Bioloģijas, ķīmijas un veselības mācības skolotāja

Skola, kurā strādāja: Ziemeļvalstu ģimnāzija (2010. – 2013.), Rīgas speciālā pamatskola - Attīstības centrs (2012. – 2013.).

Iegūtā izglītība: bioloģijas bakalaurs Latvijas Universitātē, otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības grāds – „Vidusskolas bioloģijas un dabaszinību skolotājs” Latvijas Universitātē (2013).

Intereses: Cilvēki, literatūra un rakstīšana, atpūta brīvā dabā, ceļošana 

Šobrīd: Programmas ietvaros esmu kļuvusi daudz pārliecinātāka par savām spējām. Brīvāk un efektīvāk māku strādāt ar dažādām auditorijām. Esmu kļuvusi mērķtiecīgāka un protu labāk organizēt savu darbu un plānot laiku. Protu labāk analizēt sevi un citus cilvēkus. Nenovērtējamu pienesumu manā pieredzē sniegušas arī dažādās darba un pieredzes iespējas, ko esmu guvusi piedaloties dažādos misijas organizētos un misijas piedāvātos pasākumos.

Svarīgi, lai skolēni uz skolu nāktu ar pārliecību, ka viņi iegūst nozīmīgas zināšanas un prasmes sevis izvēlētajām nākotnes profesijām, tādēļ izglītībai jākļūst vairāk saistītai ar reālo dzīvi, skolotājiem un izglītības iestādēm mērķtiecīgāk jāgatavo skolēni dzīvei pēc skolas.