Edgars Plētiens  Vēstures un politikas skolotājs

Edgars Plētiens
Vēstures un politikas skolotājs

Skola, kurā strādāja: Olaines 1.vidusskola 2011.- 2013.)

Iegūtā izglītība: Vēstures zinātņu maģistrs (Mag. hist., LU)

Šobrīd: Strādāju Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā Arheoloģijas un vēstures daļā , kā arī Rīgas Doma kora skolā par vēstures skolotāju 6.- 8. Klasei. Turpinu studijas LU VFF vēstures doktorantūrā, izpētes tēma: Livonijas mazpilsētas 13.- 16. gs.

Intereses: Ceļošana, izbraukumi ar riteni, grāmatu lasīšana, arheoloģija, ekspedīcijas

Aktuāli: Programma mainīja manu dzīves trajektoriju pilnībā, iemācot gan jaunas prasmes, gan liekot saprast, kā efektīvāk var izmantot jau esošās kompetences. Programma visvairāk iedeva pārliecību par esošajām prasmēm un kompetencēm, kas veido manu ikdienas nostāju darbā un studijās.

Programma arī parādīja, ka izglītība ir lauks, kurā vēlos darboties un tas ir lauks, kurā vieta ir profesionāļiem ar tendenci attīstīties. Sapratu, ka tikai kvalitatīvs skolotājs- pasniedzējs var likt tiem, kurus viņš māca, domāt par kvalitāti un augt kvalitatīvā griezumā. Ceru, ka programma kļūs par vadošo spēku izglītības laukā un noteiks turpmāk šī lauka status quo.

Pašlaik domāju, kādu pienesumu es varu dot izglītības kvalitātei, neesot skolā vai augstskolā. Ir tapušas pāris idejas, kas tuvojas realizācijas mirklim. Varbūt tas būs veids un vietā, kādā veidā vēl no kādas trajektorijas ietekmēt izglītībā notiekošo.