Dinārs Ozols Ekonomikas un matemātikas skolotājs

Dinārs Ozols
Ekonomikas un matemātikas skolotājs

Skola, kurā strādā
Jāņa Poruka vidusskola


Izglītība
Maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā un bakalaura grāds elektrozinībās, abi iegūti Rīgas Tehniskajā universitātē

Pieredze
Līdz dalībai Iespējamajā misijā Dinārs bijis rīkotājdirektors mērniecības un teritorijas attīstības plānošanas uzņēmumā, kur sadarbībā ar kolēģiem veidojis stratēģiju, noteicis uzņēmuma mērķus, izstrādājis budžetu, kā arī apmācījis darbiniekus. Pirms tam bijis tirdzniecības un personāla direktors pārtikas uzņēmumā, kur vadījis uzņēmuma vadības grupu, un projektu koordinēšanas vadītājs elektrotehnisko inženierkomunikāciju uzņēmumā, kur veidojis un attīstījis sadarbību ar projektētājiem, investoriem un darbuzņēmējiem, kā arī izveidojis platformu, kas apkopo visus uzņēmuma sniegtos pakalpojumus vienā risinājumā.

Intereses
Ar matemātiku saistītu uzdevumu risināšana, intelektuālas spēles, Escaperoom

Dinārs un Iespējama misija
Pamatus vēlmei dalīties ar savām zināšanām un prasmēm Dinārs licis jau skolas laikā, kad matemātikas skolotājs viņu iesaistījis citu skolēnu apmācībā. Vēlāk darba pieredzē vadīti arī dažādi kursi, semināri un lekcijas, tomēr galvenais stimuls iesaistīties izglītības jomā ir novērojumi laikā, kad Dināra bērni sākuši iet skolā. “Tā ir pārliecība, ka valsti var attīstīt tikai gudri cilvēki. Un ne tikai daži indivīdi, bet visa sabiedrība. Tikai un vienīgi izglītība ir tā, kas var izveidot gudru sabiedrību. Un kādā dienā manī piedzima sajūta, ka ir laiks veikt savu pienesumu šajā valstij patiesi vissvarīgākajā jomā.”
Uz jautājumu, kas viņu pašu iedvesmo apgūt ko jaunu, Dinārs atbild, ka, iespējams, ir mazliet pārspīlēti zinātkārs. “Man grūti pieņemt lietas, ja nesaprotu, kā tās funkcionē un kāda ir to ietekme uz apkārtējo pasauli. Mēģinu vismaz virspusējā līmenī atrast likumsakarības un iemeslus dažādiem noteikumiem.” 
Lai arī katrā dzīves posmā Dināram bijis savs skolotājs un katrs būtu pelnījis ievērību, īpaši spilgti atmiņā viņam palicis matemātikas skolotājs Artūrs Sika, kurš ieguldījis milzu enerģiju, lai mācību vielu apgūtu katrs skolēns. “Jau astoņdesmitajos gados skolotājs nodalīja klasē skolēnus pēc līmeņiem, ļaujot mācību procesā katram būt savā ritmā. Skolotāja vērtības ir iedvesmojušas arī mani, un manā redzējumā katrs skolēns ir īpašs. Zinot, ka katram cilvēkam ir dažādi veidi, kā viņš vai viņa vislabāk apgūst jauno, jāspēj atrast individuālu pieeju katram no skolēniem. Vēlos pārņemt šo nenogurdināmo atdošanos savai misijai – būt par Skolotāju.”
Dodoties uz skolu mācīt, Dinārs vēlas, lai viņa skolēniem mācīšanās būtu ne tikai atzīmju, bet arī zināšanu un prasmju dēļ. Lai tas notiktu, viņš ir gatavs rūpēties, lai mācīšanas maniere un mācīšanās vide skolēnus aizrautu, līdzinātos spēlei, citiem vārdiem, lai “mācīšanās process, kur mērķis, ir zināšanu iegūšana, tiktu sasniegts nepiespiesti un ar prieku.”
Saviem skolēniem Dinārs novēl būvēt stūrakmeņus, kas veido gudru un godīgu sabiedrību. Lūk, tikai daži no tiem: atbalstīt vienam otru, veidot saskarsmes kultūru, veicināt atvērtību, ieinteresētību un pozitīvismu, nebaidīties kļūdīties.