Dana Narvaiša  Ekonomikas, ģeogrāfijas un komerczinību skolotāja

Dana Narvaiša
Ekonomikas, ģeogrāfijas un komerczinību skolotāja

Skola, kurā strādāja: Dobeles Valsts ģimnāzija (2010.-2012.)

Iegūtā izglītība: Profesionālā bakalaura grāds tūrisma vadībā, Vidzemes augstskolā (2009), otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības grāds – „Sociālo zinību skolotājs”, Latvijas Universitātē (2013), profesionālais maģistrs sociālajās zinātnēs - „Pārvaldība un komunikācija”, Vidzemes augstskolā (2013)

Šobrīd: Cēsu Jaunās sākumskolas direktore

Aktuāli: Pieredzes izglītība.

Skolas vide man lika „pārrakstīt” savu pieredzi un deva realitātes apziņu par sabiedrībā notiekošo. Savukārt Iespējamā misija bija vide, kurā mācīties kā uz lietām un situācijām skatīties plašāk un dziļāk. 

Taču lielākais ieguvums, ko esmu iemācījusies divu gadu laikā misijā ir – skaidra un precīza rezultāta definēšana, kas ļauj saplānot precīzus soļus sekmīgai rezultāta sasniegšanai. Šī prasme palīdz veidot gan kvalitatīvu ikdienu, gan virzīties uz lielajiem dzīves mērķiem. 

Bērnība un jaunība ir tas laiks, kad ne tikai drīkst, bet arī vajag pētīt, izzināt un arī eksperimentēt, lai iepazītu sevi un pasauli pēc iespējas vairāk un plašāk. Un tieši šo laiku cilvēks lielākoties pavada skolā. Es ceru, ka kopā mēs spēsim izveidot tādu mācību vidi, kura katru rītu motivē celties un apgūt arvien vairāk. Lai skola nav izdzīvošanas, bet gan kvalitatīvas dzīvošanas pieredze.