Agnese Jansone Latviešu valodas un literatūras skolotāja

Agnese Jansone
Latviešu valodas un literatūras skolotāja

Ance Kancere Informātikas skolotāja

Ance Kancere
Informātikas skolotāja

Baiba Laua Sociālo zinību skolotāja

Baiba Laua
Sociālo zinību skolotāja

Daira Ruta Morusa Angļu valodas skolotāja

Daira Ruta Morusa
Angļu valodas skolotāja

 
Dārta Vīnkalne Vizuālās mākslas skolotāja

Dārta Vīnkalne
Vizuālās mākslas skolotāja

Eva Pavlovska Bioloģijas un dabaszinību skolotāja

Eva Pavlovska
Bioloģijas un dabaszinību skolotāja

Ieva Tenberga Ģeogrāfijas skolotāja

Ieva Tenberga
Ģeogrāfijas skolotāja

Ilze Vaivode Vēstures skolotāja

Ilze Vaivode
Vēstures skolotāja

 
Irīna Matvejeva Angļu valodas skolotāja

Irīna Matvejeva
Angļu valodas skolotāja

Kārlis Daģis Fizikas skolotājs

Kārlis Daģis
Fizikas skolotājs

Krista Zubova Matemātikas skolotāja

Krista Zubova
Matemātikas skolotāja

Lelde Lulle Sociālo zinību skolotāja

Lelde Lulle
Sociālo zinību skolotāja

 
Mareks Dambītis Sociālo zinību skolotājs

Mareks Dambītis
Sociālo zinību skolotājs

Marina Skļara Ekonomikas un sociālo zinību skolotāja

Marina Skļara
Ekonomikas un sociālo zinību skolotāja

Raimonds Graudiņš Ekonomikas un sociālo zinību skolotājs

Raimonds Graudiņš
Ekonomikas un sociālo zinību skolotājs

Rita Šantare Dabaszinību skolotāja

Rita Šantare
Dabaszinību skolotāja

 
Sabīne Vīksne Vizuālās mākslas skolotāja

Sabīne Vīksne
Vizuālās mākslas skolotāja

Santa Daugele Bioloģijas un dabaszinību skolotāja

Santa Daugele
Bioloģijas un dabaszinību skolotāja

Santa Stefanoviča Krievu valodas skolotāja

Santa Stefanoviča
Krievu valodas skolotāja

Sintija Kristīne Brence Sociālo zinību skolotāja

Sintija Kristīne Brence
Sociālo zinību skolotāja

 
Terēze Elpere Angļu valodas skolotāja

Terēze Elpere
Angļu valodas skolotāja

Zane Lanka Fizikas skolotāja

Zane Lanka
Fizikas skolotāja