Agnese Jansone Latviešu valodas un literatūras skolotāja

Agnese Jansone
Latviešu valodas un literatūras skolotāja

 Ance Kancere Informātikas skolotāja

Ance Kancere
Informātikas skolotāja

 Daira Ruta Morusa Angļu valodas skolotāja

Daira Ruta Morusa
Angļu valodas skolotāja

 Dārta Vīnkalne Vizuālās mākslas skolotāja

Dārta Vīnkalne
Vizuālās mākslas skolotāja

 
 Eva Pavlovska Bioloģijas un dabaszinību skolotāja

Eva Pavlovska
Bioloģijas un dabaszinību skolotāja

 Ieva Tenberga Ģeogrāfijas skolotāja

Ieva Tenberga
Ģeogrāfijas skolotāja

 Ilze Vaivode Vēstures skolotāja

Ilze Vaivode
Vēstures skolotāja

 Irīna Matvejeva Angļu valodas skolotāja

Irīna Matvejeva
Angļu valodas skolotāja

 
 Kārlis Daģis Fizikas skolotājs

Kārlis Daģis
Fizikas skolotājs

 Daiga Bukonte Ekonomikas un komerczinību skolotāja

Daiga Bukonte
Ekonomikas un komerczinību skolotāja

 Lelde Lulle Sociālo zinību skolotāja

Lelde Lulle
Sociālo zinību skolotāja

 Mareks Dambītis Sociālo zinību skolotājs

Mareks Dambītis
Sociālo zinību skolotājs

 
 Marina Skļara Ekonomikas un sociālo zinību skolotāja

Marina Skļara
Ekonomikas un sociālo zinību skolotāja

 Rita Šantare Dabaszinību skolotāja

Rita Šantare
Dabaszinību skolotāja

 Sabīne Vīksne Vizuālās mākslas skolotāja

Sabīne Vīksne
Vizuālās mākslas skolotāja

 Santa Daugele Bioloģijas un dabaszinību skolotāja

Santa Daugele
Bioloģijas un dabaszinību skolotāja

 
 Santa Stefanoviča Krievu valodas skolotāja

Santa Stefanoviča
Krievu valodas skolotāja

 Sintija Kristīne Brence Sociālo zinību skolotāja

Sintija Kristīne Brence
Sociālo zinību skolotāja

 Terēze Elpere Angļu valodas skolotāja

Terēze Elpere
Angļu valodas skolotāja

 Zane Lanka Fizikas skolotāja

Zane Lanka
Fizikas skolotāja