Agija Lāce


SCROLL DOWN

Agija Lāce


Agija Lāce  Dabaszinību skolotāja

Agija Lāce
Dabaszinību skolotāja

Skola, kurā strādā

Jelgavas Spīdolas ģimnāzija

Izglītība

Dabaszinātņu maģistra grāds bioloģijā, iegūts Latvijas Universitātē

Pieredze

Agija studiju laikā darbojusies vairākās studentu organizācijās: savas fakultātes pašpārvaldē viņa bijusi aktīva kultūras un akadēmiskajā komisijā, Latvijas Universitātes Studentu padomē vadījusi gan Iekšējās komunikācijas, gan Akadēmisko virzienu, kā arī slīpējusi savas pasākumu organizēšanas prasmes, bet Latvijas Studentu apvienībā iesaistījusies augstākās izglītības jautājumu risināšanā. Agija bijusi arī gide tūristiem Cēsīs un interesentiem Bioloģijas fakultātē, kā arī strādājusi par mikrobioloģi, veicot pārbaudes uzņēmuma ražotajiem produktiem. Viņa iesaistījusies Jauno biologu skolā, kur 9.-12. klašu skolēniem gatavojusi uzdevumus un pasniegusi nodarbības.

Intereses

Personības pilnveide, semināru organizēšana, ceļošana

Agija un Iespējama misija

Agijai vienmēr ir rūpējis tas, kā vide ietekmē cilvēku izaugsmi. Tādēļ viņa studiju gados iesaistījusies vairākās studentu organizācijās, kur pārstāvējusi studentu akadēmiskās intereses. “Līdz ar to vairāk uzmanības sāku pievērst arī augstākās izglītības jautājumiem un studentcentrētas izglītības ieviešanai Latvijā. Tomēr saprotu, ka izglītība neaprobežojas tikai ar studējošajiem, bet skar visus valsts iedzīvotājus un pasauli kopumā.” Agija tic, ka sniedzot ieguldījumu izglītībā, var panākt domino kauliņu efektu un ienest sabiedrībā nepieciešamos uzlabojumus. Savu “domino kauliņu” viņa ir gatava izkustināt skolā.

Agijai, kā viņa pati saka, nav gana ar obligāto minimumu. Izaugsme ir viena no viņas dzīves pamatvērtībām, tādēļ pati neatslābstoši apgūst ko jaunu. “Ik pa laikam mēdzu sev pajautāt, kad bija pēdējā reize, kad kaut ko darīju pirmoreiz. Zināšanas un prasmes ir bagātība, ko nav iespējams atņemt, un lieliska ir apziņa, ka šodien zini kaut nedaudz vairāk, salīdzinot ar vakardienu.” Arī savos skolotājos un pasniedzējos viņa novērtē degsmi izglītoties. Atmiņā kā piemēri palikuši tie, kas bijuši gatavi darīt vairāk, nekā prasa amats.

Saviem skolēniem Agija vēlas parādīt ceļu, kā apgūt jaunu informāciju un kā to kritiski izvērtēt. “Nevēlos, lai tie visu, ieskaitot manis pasniegto, pieņemtu par pašsaprotamu, bet vēlētos izzināt, jautāt un noskaidrot vairāk. Gribu skolēniem iemācīt būt atbildīgiem un ļaut noticēt savām spējām, lai sasniegtu vairāk.”

Lai to panāktu, jaunā skolotāja uz skolu dosies ar apziņu, ka tas, ko viņa dara šodien, uzlabos viņas sniegumu rīt. Uz varoņdarbu nemitīgi augt Agija mudinās arī savus skolēnus un laiku pa laikam viņiem atgādinās: “Esiet drosmīgi un labāk apņemieties paveikt ko lielu un kļūdīties, nekā veiksmīgi nedarīt neko!”

Anete Vītola


Anete Vītola


Anete Vītola Ekonomikas skolotāja  

Anete Vītola
Ekonomikas skolotāja
 

Skola, kurā strādā

Banku augstskolas uzņēmējdarbības koledža

Izglītība

Bakalaura grāds ekonomikā un biznesā, iegūts Stokholmas Ekonomikas augstskolā Rīgā

Pieredze

Anete guvusi plašu pieredzi, strādājot gan valstiskajā, gan nevalstiskajā sektorā: reklāmas aģentūrā TBWA Latvija bijusi stratēģiskā plānotāja asistente, praksē Rīgas Domes Pilsētas attīstības departamentā izveidojusi darba plānu Juglas dzīvojamā rajona labiekārtošanai, bet Latvijas Patentu valdē izstrādājusi nozīmīgu projekta pieteikumu, kas ticis arī apstiprināts. Anete bijusi brīvprātīgā NVO Baltijas Reģionālais fonds, kur izkopusi tulces un projektu pieteikumu sagatavošanas prasmes. Studiju laikā  darbojusies arī studentu vadītajā konsultāciju organizācijā 180 Degrees Consulting Riga, kur, strādājot ar pilnu atdevi, guvusi paaugstinājumu organizācijas prezidentes amatā.

Intereses

Politika, kultūra, kora dziedāšana, hokejs un mūzika

Anete un Iespējama misija

Jautāta, kādēļ izvēlējusies pievienoties programmai Iespējamā misija, Anete stāsta: “Mācoties augstskolas pēdējā kursā, esmu sapratusi, ka ir nozīmīgi ne vien uzstādīt augstus mērķus un pēc tiem tiekties, bet arī pārliecināties, ka šie mērķi saskan ar katra morāles standartiem.” Nākotnē Anete vēlētos kļūt par politiķi vai lektori kādā no Latvijas augstskolām un tic, ka darbs skolā viņai ļaus attīstīt nepieciešamās iemaņas un tuvoties savam mērķim. “Darbs skolā būtu liels izaicinājums, kurš ļautu pārbaudīt manu iespēju robežas un stiprināt ticību saviem spēkiem.”

Jauno skolotāju vienmēr iedvesmojušas inteliģentas un zinošas personības, kuras saskata sakarības un spēj redzēt dažādu situāciju koptēlu. Skolā tie bijuši pedagogi, kas pratuši mācību vielu sasaistīt ar reālo dzīvi un mudinājuši nebaidīties paust savu viedokli un apšaubīt mācīto, jo tikai tā iespējams patiesi izprast apkārtējo pasauli. “Īpaši atceros savu vidusskolas vēstures skolotāju un klases audzinātāju, kura mācīja ne tikai mācību vielu, bet arī dažādas dzīves gudrības.”

Arī pati Anete savās stundās plāno ļaut skolēniem mācību priekšmetu ieraudzīt plašākā kontekstā un tādēļ labprāt sadarbosies ar citu priekšmetu skolotājiem un pašvaldību, kā arī dos iespēju skolēniem īstenot projektus, kam ir praktisks pielietojums – piemēram, izplānot un izveidot rotaļu laukumu. Anete tic, ka šāda mācīšanās – apzinoties sava darba nozīmi - ir ieguldījums ilgtspējīgas izglītības attīstībā, kas sniegs labumu gan pašiem skolēniem, gan Latvijas sabiedrībai kopumā.

Ceļā uz izaugsmi Anete saviem skolēniem novēl: “Viss ir iespējams, ja vēlies, tici un rīkojies!” un aicina nebaidīties izkāpt ārpus komforta zonas, jo tieši tad notiek attīstība. 

Anete Ēberliņa


Anete Ēberliņa


Anete Ēberliņa Bioloģijas un ķīmijas skolotāja  

Anete Ēberliņa
Bioloģijas un ķīmijas skolotāja
 

Skola, kurā strādā

Bauskas Valsts ģimnāzija

Izglītība

Maģistra grāds bioloģijā, iegūts Latvijas Universitātē

Pieredze

Līdz lēmumam kļūt par skolotāju Anete ir strādājusi par laboranti mežzinātnes institūtā, kur piedalījusies zinātniskos pētījumos, un nodarbojusies ar mikoloģiju. Anete strādājusi arī par baristu kafejnīcā, kur apguvusi prasmi komunicēt ar visdažādākajiem cilvēkiem. Tas viņai padevies tik labi, ka jau drīz apmācījusi jaunos kolēģus. Anete ir aktīvi darbojusies arī LU Bioloģijas fakultātes pašpārvaldē un bijusi medicīnas māsu palīdze Bērnu klīniskās universitātes slimnīcā.

Intereses

Pārgājieni dabā, Lindy hop dejošana, joga, ekoloģisks dzīvesveids

Anete un Iespējama misija

Jau kopš sevi atceras, Anete uz pasauli ir lūkojusies izzinoši un pētoši. Tas paredzējis uzdod daudz jautājumu un līdz ar to arī iegūt ne mazums atbilžu. “Apkārtējiem vienmēr esmu bijis tas draugs, kam uzdod jautājumus un kam patīk izskaidrot sarežģītākas lietas interesanti.”  Nu Anete savu aizrautību par dabu un cilvēku tajā varēs izpaust skolotājas profesijā. “Pirmā saskarsme ar eksaktajām zinātnēm sākas tieši skolas solā, tāpēc es gribētu būt tas cilvēks, kas reprezentē to, cik bioloģija var būt saistoša un noderīga, ja sarežģītas tēmas pasniedz interaktīvā veidā ar piesaisti reālajai dzīvei.”

Aneti pašu mācīties un arvien apgūt ko jaunu iedvesmo tas, cik viņa daudz vēl nezina: “Es, protams, apzinos, ka visu neuzzināšu nekad, bet mani aizrauj pats izzināšanas process par sevi un tā patīkamā izjūta, kas rodas tajos "Ak, tad tā to var izskaidrot!" momentos.” Izziņas prieku Anete guvusi no lieliskiem pedagogiem, kuru vidū viņa īpaši izceļ savu mammu, kas ir sākumskolas pedagoģe un logopēde. “Tas, ar kādu neatlaidību viņa palīdz citiem un iegulda savu enerģiju, gūstot dzīvesprieku no komunikācijas ar skolēniem, mani iedvesmo. Vēlos pārņemt viņas atvērtumu un radošumu nestandarta situācijās, kā arī augsto atbildību par izglītības vērtībām.”

Kļūstot pašai par skolotāju, Anete vēlas iedvesmot skolēnus izmantot priekšrocības, ko ikdienā sniedz zinātniska pieeja. Viņa attīstīs  kritisko domāšanu, radošumu, vērošanas prasmes un likumsakarību saskatīšanu – instrumentus, kas nepieciešamas katram, kas vēlas īstenot savus sapņus. Pētot un izvērtējot, gandrīz vienmēr situācijai iespējams saskatīt zelta maliņu. 

Arī saviem skolēniem Anete centīsies iemācīt metodi, kas vairo optimismu un zinātkāri, novēlot: “Nebaidieties no nesaprotamā un rodiet sevī vēlmi to izprast!”

 

Annija Sprīvule


Annija Sprīvule


Annija Sprīvule Vācu valodas skolotāja  

Annija Sprīvule
Vācu valodas skolotāja
 

Izglītība

Bakalaura grāds Vācijas-Latvijas starpkultūru sakaros, iegūts Latvijas Kultūras akadēmijā

Pieredze

Strādājot par ceļojumu un pasākumu konsultanti, Annija ir mērķtiecīgi slīpējusi organizēšanas, komunikācijas un problēmsituāciju risināšanas prasmes. Savukārt aviokompānijas klientu apkalpošanā viņa kārtojusi dažādus jautājumus norvēģu un angļu valodās, bet pārdošanas speciālistes kurpēs  - vācu valodā. Annija strādājusi NVO Esi labs!, kur koordinējusi starptautiskās programmas, un viņai ir arī plaša brīvprātīgā darba pieredze – Dānijā Annija bijusi skolotāja asistente un angļu valodas klubiņa vadītāja, bet Latvijā aktīvi darbojusies LGBT kopienā un apvienībā Mozaīka, vadot jauniešu grupu Skapis un organizējot konferences. 

Intereses

Sociālais taisnīgums, savstarpējo saistību teorija, domāšanas saistība ar valodu, literatūra, māksla

Annija un Iespējama misija

“Mani fascinē iespēja ar savu rīcību šeit un tagad ietekmēt nākotni, tādējādi veidojot vēsturi,” stāsta Annija un uzskata, ka izglītība ir joma, kurā to var paveikt vistiešāk. Viņa izlēmusi kļūt par skolotāju un programmas Iespējamā misija dalībnieci, jo vēlas, lai sabiedrība taptu vienlīdzīgāka, apzinātāka un iecietīgāka, tādēļ ir gatava ieņemt aktīvu lomu šādas sabiedrības veidošanā.

Domājot par iedvesmojošiem pedagogiem, par kādu pati vēlētos kļūt, Annijai spilgtā atmiņā palikušas bioloģijas un kultūras vēstures skolotājas, kuras katra savā veidā likušas izprast lietu būtību, nevis tikai apgūt faktus. “Būtībā man šķiet, ka viņas mums iemācīja domāt pašiem.” Annija atceras, ka bērnībā nespēja aptvert jēgu teicienam “Jo vairāk zinu, jo vairāk saprotu, cik maz es zinu!”. “Kad to sapratu, šī apziņa iedvesmoja un turpina iedvesmot apgūt ko jaunu un sevi pilnveidot. Pasaule taču ir tik pilna daudz dažādu lietu, parādību un procesu!” 

Jaunā skolotāja par savu uzdevumu skolā uzskata attīstīt skolēnos spēju kritiski analizēt dažādus procesus un tādējādi vairot sabiedrībā gudru, atbildīgu un asi domājošu cilvēku pulku, kam piemīt izpratne par savas ikdienas rīcības sekām gan personīgā, gan valsts, gan globālā kontekstā. Viņa to darīs, palīdzot jauniešiem “izvirzīt personīgus mērķus, iedvesmot un motivēt viņus šo mērķu sasniegšanā, lai, beidzot skolu, skolēni nejustos pazuduši un apjukuši, bet gan ar skaidru savas nākotnes vīziju un izpratni par iespējām, kā to sasniegt.” 

Annija ir gatava veltīt spēkus izglītībai, kas motivē mācīties un rīkoties. Lai to veiktu ar prieku un pārliecību, viņa savus skolēnus mudinās: “Nezaudējiet spēju brīnīties un apzināties to, cik daudz iespēju un varēšanas ir jūsos pašos!”

Antoņina Ņenaševa


Antoņina Ņenaševa


Antoņina Ņenaševa Ekonomikas un sociālo zinību skolotāja  


Antoņina Ņenaševa
Ekonomikas un sociālo zinību skolotāja
 

Izglītība

Maģistra grāds sociālajā politikā, iegūts Londonas Ekonomikas un politisko zinātņu skolā

Pieredze

Antoņina kā brīvprātīgā pildījusi ģenerālsekretāres un valdes priekšsēdētājas amatus sabiedriski politiskā jauniešu NVO, kur viņas pienākumos bijusi projektu vadība, darbs ar reģionālajām nodaļām un organizācijas pārstāvēšana starptautiski. Viņa strādājusi par Saeimas deputāta palīdzi, bibliotekāri un projektu vadītāju nekustamo īpašumu pārvaldes uzņēmumā. Antoņina aktīvi darbojusies arī Rīgas Jauniešu domē, kā arī organizējusi vairākus starptautiskus projektos jauniešiem.

Intereses

Brīvprātīgais darbs.

Antoņina un Iespējama misija

Izglītības jautājumi Antoņinai bijuši nozīmīgi vienmēr – 9. un 10. Saeimā viņa kā konsultante piedalījusies Augstākās izglītības likuma izstrādē, bet maģistrantūrā īpaši pievērsusies izglītības politikas jautājumiem. Pētot dziļāk un izprotot izglītības sistēmas izaicinājumus, kā arī audzinot savu meitiņu, viņa sapratusi, cik liela nozīme ir kvalitatīvai izglītībai jau agrīnā vecumā. Lai efektīvi darbotos izglītības politikas jomā, izglītības sistēma ir jāizprot no iekšienes. Nu Antoņina pati dodas uz skolu, lai atziņas par mūsdienīgu un kvalitatīvu izglītību ieviestu praksē.

Par savu iedvesmojošāko pedagogu, kas Antoņinu “savervēja” politoloģijas studijām un iepazīstināja ar kritisko domāšanu, viņa min bakalaura programmas vadītāju. “Viņa vienmēr mūs provocēja domāt patstāvīgi, un es ceru, ka arī es to varēšu darīt ar saviem skolēniem.” Lai to sasniegtu, Antoņinas plānos ir mērķtiecīgi vairot skolēnu motivāciju nākotnes sasniegumiem, veicināt iecietību un atšķirīga viedokļa uzklausīšanas prasmes.

Jautājot, kas pašu Antoņinu motivē apgūt ko jaunu, viņa saka: “Kā jau visus - ziņkārība! Bet protams arī mana ģimene. Vīrs mācas visu mūžu, jau pabeidzis doktorantūru un turpinājis nodarboties ar pētījumiem arī pēc studijām. Iedvesmo un motivē mācīties arī mana trīsgadīgā meita, kuras audzināšana prasa gatavību atbildēt uz jebkuru jautājumu.”

Antoņina darīs visu, kas ir viņas spēkos, lai jaunie profesionāļi nebaidītos strādāt skolā un skolēni iedvesmotos no skolotājiem - veiksmīgiem un laimīgiem cilvēkiem. Tādēļ gan sev, gan skolēniem, gan kolēģiem atgādinās: “Neviens cits, izņemot mūs pašus, nevar padarīt mūsu dzīvi un sabiedrību labāku!”

Edijs Freimanis


Edijs Freimanis


Edijs Freimanis Fizikas skolotājs  

Edijs Freimanis
Fizikas skolotājs
 

Skola, kurā strādā

Ogres 1. vidusskola

Izglītība

Maģistra grāds medicīnas inženierijā un fizikā, iegūts Rīgas Tehniskajā universitātē

Pieredze

Edijs ir bijis zinātniskais asistents Rīgas Tehniskajā universitātē Biomateriālu zinātniski pētnieciskajā laboratorijā un viespētnieks Tomskas Politehniskajā universitātē Materiālzinātņu un spēku fizikas institūtā, kur izstrādājis un analizējis hidroksilapatīta pārklājumus, ko šobrīd citi zinātnieki turpina pētīt Austrālijā. Viņš bijis arī medicīnas iekārtu inženieris, universitātē strādājis par laboratorijas darbu vadītāju ārzemju studentiem un kā brīvprātīgais jauniešu grupā Skapis, kur vadījis interneta mājas lapas redakciju, organizējis brīvprātīgo jauniešu darbu un rīkojis diskusiju un filmu vakarus.

Intereses

Apvieno lietderīgo ar patīkamo: zinātne, pētniecība, izglītojošais darbs. Brīvajā laikā - eksperimentē virtuvē, gatavojot ēdienus, kā arī atpūšas, skatoties dažādus izglītojošus un izklaidējošus video.

Edijs un Iespējama misija

“Atceroties laiku, kad pats biju skolnieks, zinu to, cik svarīgi ir pasniegt mācību priekšmetus tā, lai skolēni būtu ieinteresēti mācīties.” Iesaistoties izglītības procesā nu jau kā skolotājs, Edijs saredz iespēju ieguldīt savu enerģiju, lai tā arī notiktu. “Zinu, ka, mācot citus, spēšu arī pats no tā daudz mācīties.” Savstarpēji mijiedarbojoties un izmantojot tehnoloģiju un sociālo tīklu sniegtās iespējas, Edijs plāno savus skolēnus aizraut fizikas pasaulē.

Ediju pašu mācīties stimulē apziņa, ka jebkādu zināšanu apguve palīdz viņam augt kā personībai. “Nereti tieši izaicinājuma sajūta, zinot to, ka mērķa sasniegšanai būs jāiegulda daudz darba un pūļu, ir lieta, kas rada motivāciju.” Viņš atzīst, ka pašam savulaik ir ļoti veicies ar skolotājiem – daudzi no viņiem bijušas iedvesmojošas personības, kurus vienojušas tādas īpašības kā cilvēciskums, empātija un gudrība, kas izpaudusies ne tikai sava mācību priekšmeta pārzināšanā bet arī kā inteliģence plašākā nozīmē. Edijs savulaik pieredzēto centīsies ienest arī savās stundās.

Programmas Iespējamā misija divu gadu laikā Edijs vēlas mācību procesu padarīt vienlīdz noderīgu un aizraujošu. Viņš plāno komunikācijā ar skolēniem izmantot atgriezeniskās saites principu, lai uzzinātu viņu viedokli par to, kā nepieciešams uzlabot stundu norisi, lai mācītos vēl efektīvāk. “Ja būtu tāda iespēja, vēlētos uzsāktu projektu, kurā manis vadītās stundas tiktu filmētas un no iegūtajiem materiāliem tiktu izveidoti nelieli izglītojoši video ar svarīgāko un interesantāko, kas stundā pasniegts par attiecīgo tematu.”

Ediju nebiedē apziņa, ka būs jāiegulda daudz laika un pūļu, lai sasniegtu plānoto. Viņš ikvienā izaicinājumā vadās pēc Alberta Einšteina sacītā „Svarīgākais ir nekad nepārstāt uzdot jautājumus!” Un rūpēsies, lai tā rīkotos arī viņa skolēni.

Elīna Ēdole


Elīna Ēdole


Elīna Ēdole Ekonomikas, komerczinību un sporta skolotāja  

Elīna Ēdole
Ekonomikas, komerczinību un sporta skolotāja
 

Skola, kurā strādā

Jelgavas Spīdolas ģimnāzija 

Izglītība

Sociālo zinātņu maģistra grāds ekonomikā, iegūts Latvijas Lauksaimniecības universitātē

Pieredze

Elīna pirms studijām uzņēmējdarbībā ieguvusi bakalaura grādu sporta zinātnē un strādājusi par sporta skolotāju pamatskolā, kā arī bijusi izglītības metodiķe Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skolā, kur organizējusi treneru kvalifikācijas pilnveidi, rīkojusi sacensības un rūpējusies par jauniešu sporta dzīves attīstību. Elīnai ir pieredze, arī strādājot restorānā, kur stiprinātas komunikācijas prasmes, bet brīvprātīgā darba ietvaros organizēts Eiropas Taku orientēšanās čempionāts, Eiropas čempionāts šorttrekā un Senioru sporta spēles.

Intereses

Smaiļošana, kanoe airēšana

Elīna un Iespējama misija

Elīna ar siltām atmiņām atceras skolas laika aizraušanos ar smaiļošanu un kanoe airēšanu, tādēļ pēc vidusskolas viņai bijusi tikai viena doma, ko iesākt ar savi dzīvi, – kļūt par treneri un palikt saistītai ar šo sporta veidu visu mūžu. Taču dzīve Elīnai allaž nokārtojies tā, ka visi ceļi veduši atpakaļ tieši uz skolu. “Tad varbūt tā ir tā lieta, kas man dzīvē ir jādara!” viņa nodomājusi un nolēmusi sevi pierādīt.

Domājot par izglītību, Elīnu iedvesmo apziņa, ka iespējams uzzināt vairāk un vairāk. Viņa uzskata, ka pašai savulaik ļoti veicies ar pedagogiem: “Viņi manī ir radījuši to apziņu, ka jāmācās ir sevis dēļ, nevis, lai kādam kaut ko pierādītu vai tikai atzīmju dēļ. Kad tu mācies sevis dēļ un saproti, ka tas viss veido tevi kā personību, tad iedvesma mācīties un spēks rodas pats no sevis.”

Ja jāmin skolotāji, kas Elīnu ietekmējusi visvairāk, viņa atzīmē trīs: pirmā trenere jauniešus audzinājusi par cilvēkiem ar “lielo burtu” - “svarīgs bija ne tikai rezultāts, bet arī tas, lai mēs kļūstam par labiem un izglītotiem cilvēkiem”. Bioloģijas skolotājas stundas bijušas īpaši aizraujošas, skolotāja vienmēr bijusi atvērta un uz stundām iets ar lielu prieku, savukārt par pamatskolas klases audzinātāju un latviešu valodas skolotāju Elīnai sakāms: “Viņa ir ielikusi kārtīgus pamatus, bet tajā pašā laikā saglabājot cilvēcību un atvērtību, un, ja skolotāju, pat tad, kad viņa vairāk nav klases audzinātāja, uztver kā klases audzinātāju – tad tas ir daudz!”

Elīna skolā vēlas radīt vidi, kur skolēni uzdrošinās atklāt sevi, izteikt savas domas, nebaidās kļūdīties un no savām kļūdām mācās. “Vēlos, lai skolēni sevī atrod to sajūtu, ka viņi mācās sevis dēļ, un lai viņi kļūst par pašapzinīgiem, patstāvīgiem un domājošiem cilvēkiem, kas ir gatavi doties pasaulē un iedvesmot citus.” Lai tā notiktu, viņa saviem skolēniem atgādinās: “Svarīgi ir saprast, nevis vienkārši zināt!” 

Ģirts Burmistris


Ģirts Burmistris


Ģirts Burmistris Sociālo zinību un ekonomikas skolotājs

Ģirts Burmistris
Sociālo zinību un ekonomikas skolotājs

Skola, kurā strādā

Ikšķiles vidusskola

Izglītība

Bakalaura grāds vadības zinībās, iegūts Latvijas Universitātē

Pieredze

Ģirts savulaik apguvis komunikācijas prasmes, būdams telemārketinga operators un viesmīlis. Abas profesijas bijušas vērtīgas, iepazīstot cilvēku dabu un attīstot spēju iepazīstināt klientus ar sava uzņēmuma piedāvājumu un abpusēji rast klientu vēlmēm vispiemērotākos risinājumus.Ģirts bijis arī biedrības Latvijas sporta pasākumi valdes loceklis un jaunatnes futbola treneris, kura pienākumos ietilpusi treniņnometņu organizēšana un vadīšana, jauno futbolistu sagatavošana vietēja un starptautiska mēroga sacensībām un futbola kluba kopienas stiprināšana, rīkojot saliedējošus pasākumus.

Intereses

Futbols, ceļošana, galda spēles, kalnu slēpošana.

Ģirts un Iespējama misija

“Esmu Latvijas patriots un vēlos strādāt sabiedrības labā,” atbildot uz jautājumu, kādēļ nolēmis pieteikties programmai Iespējamā misija, atbild Ģirts. Šādi viņš saskata iespēju paveikt vairāk, nekā strādājot valsts iestādē par ierēdni vai privātā uzņēmumā, pelnot naudu citiem. Kļūt par skolotāju Ģirtu pamudinājusi arī iepriekšējā pieredze jauniešu futbola trenera amatā. “Saskaroties ar bērniem ikdienā, sapratu, cik daudz viņi ir spējīgi paveikt. Galvenais ir iedot nedaudz pareizas motivācijas un noticēt viņu spējām, tomēr pats galvenais - ļaut noticēt pašiem sev. Sapratu, ka to, ko daru futbolā, būtu iespējams pārnest arī uz skolu, kur varētu „aizķert”  vēl lielāku daļu bērnu.”

Ģirtu “uz priekšu dzen” vēlme izprast, kā pasaule darbojas. Viņš pamanījis – jo vairāk zina, jo vairāk jautājumu rodas. Par spīti teicienam “Mazāk zināsi, labāk gulēsi” viņš naktis mēdz izmantot savu trakāko ideju tapšanai, bet no rīta ceļas ar jaunu sparu tās īstenot.

Pirmais futbola treneris – šo pedagogu Ģirts atceras ar īpašu pateicību. “Viņa lieliskums izpaudās mīlestībā pret darbu un mums, viņa audzēkņiem. Netipiski futbola trenerim tikai vienu reizi 7 gadu laikā dzirdēju viņu, paceļot balsi. Viņš paklausību un disciplīnu panāca tikai un vienīgi ar milzīgo cieņu, kādu mēs, mazie futbolisti, pret viņu izjutām. Tas, ko es no viņa gribētu paņemt, ir tieši šī spēja panākt abpusēju cieņu.” 

Mācot sociālās zinības un ekonomiku, Ģirts par savu uzdevumu izvirza iepazīstināt skolēnus ar pasauli ārpus skolas sola. “Gribētu panākt to, lai viņi būtu gatavi tam, ka pēc skolas dzīve, iespējams, nebūs tik rožaina, kā sākumā liekas, bet, pat neskatoties uz to, ar pareizu attieksmi un zināšanām dzīvē ir iespējams īstenot vispārdrošākos sapņus.” Tādēļ Ģirts saviem skolēniem, sev un arī visai Latvijas sabiedrībai novēl: “Nebaidieties sapņot un darīt visu iespējamo, lai šos sapņus piepildītu!”

Laura Pintere


Laura Pintere


Laura Pintere Vācu valodas skolotāja

Laura Pintere
Vācu valodas skolotāja

Skola, kurā strādā

Ventspils Valsts 1. ģimnāzija

Izglītība

Bakalaura grāds tulkošanā, iegūts Ventspils Augstskolā

Pieredze

Laura darba pieredzi guvusi Ventspils metināšanas rūpnīcas kvalitātes nodaļā, kur pārbaudījusi un novērtējusi metāla konstrukciju kvalitāti, tulkojusi darījumu vēstules angļu valodā un strādājusi ar dokumentāciju. Tulkošanas studijās apgūtais lieti noderējis, pasniedzot angļu un vācu valodu, kā arī tulkojot gan rakstiski, gan mutiski uz un no vācu, angļu, krievu un latviešu valodām. Laura darbojusies arī kā brīvprātīgā jauniešu apmaiņas organizācijā AFS Latvija, kur rīkotas nometnes,  sniegts praktisks un emocionāls atbalsts apmaiņas skolēniem un izstrādāti neformālās izglītības materiāli. Ventspils Augstskolas Mūžizglītības centrā viņa organizējusi kursus Ventspils un pilsētas reģiona iedzīvotājiem, kā arī rūpējusies par kursu informatīvo pieejamību.

Intereses

Rokdarbi un grafiskais dizains, kā arī galda spēles, ēst gatavošana un ceļošana

Laura un Iespējama misija

Laura, strādājot labi apmaksātā darbā, sapratusi – tas nesniedz gandarījumu. Viņas sirdij tuvāka izrādījusies izglītība, kur iespējams citiem sniegt zināšanas, pārliecību par sevi un dalīties vērtībās. “Vēlos dzīvot Latvijā, kur strādā pārliecināti, droši cilvēki ar savu viedokli; cilvēki, kas nebaidās darīt to, kas ir pareizi; cilvēki, kas ir radoši un patiesi savās izpausmēs,” stāsta Laura un pauž ticību skolotāja profesijas ietekmei labākas sabiedrības izveidē. 

Laurai pašai jaunas zināšanas dzīvi padara interesantāku. “Pilnveidojoties pašai, pilnveidojas mana apkārtējā pasaule.” Par zinātkāri un vēlmi pilnveidoties viņa jūtas pateicīga arī saviem iedvesmojošākajiem skolotajiem, kurus vienojusi spēja un vēlme iedziļināties savu skolēnu vajadzībās, aizrautība savā darbā, pārliecība, ka viņu darbs ir ārkārtīgi nozīmīgs, un dziļas zināšanas savā jomā vai priekšmetā. Arī Lauras stundās šīs īpašības un prasmes tieksies izpausties. 

Domājot par savu misiju skolā, jaunā skolotāja saka: “Esmu pārliecināta, ka ikviens spēj darīt lielas lietas. Galvenais priekšnosacījums – lai cilvēks atrodas „savā vietā“ jeb dara to, kas padodas un patīk. Kā skolotāja vēlos saviem skolēniem palīdzēt izcelt savas stiprās puses un motivēt viņus darīt to, kas liek acīm mirdzēt un aizrauties no sirds.”

Laurai šķiet, ka katram sabiedrības loceklim jābūt līdzatbildīgiem cīņā par labāku pasauli, tādēļ saviem skolēniem, kolēģiem un sev pašai viņa novēl: “Neesi vienaldzīgs, esi atbildīgs!”

Laura Riekstiņa-Zauska


Laura Riekstiņa-Zauska


Laura Riekstiņa-Zauska Dabaszinību skolotāja

Laura Riekstiņa-Zauska
Dabaszinību skolotāja

Skola, kurā strādā

Rīgas Juglas vidusskola

Izglītība

Ārsta grāds medicīnā, iegūts Rīgas Stradiņa universitātē

Pieredze

Līdz gaitām skolotājas kurpēs Laura bijusi Revīzijas komisijas locekle un projektu vadītāja Latvijas Medicīnas studentu asociācijā, kur plānojusi un īstenojusi projektus, kas veicina sabiedrības veselību. Studiju laikā viņa bijusi arī RSU Seksoloģijas zinātniskā pulciņa vadītāja, un viņas pienākumos ietilpis gan organizēt nodarbības, gan piedalīties zinātniskos pētījumos. Laura aktīvi darbojusies arī studējošo pašpārvaldē, kur apzinājusi un izvērtējusi ar medicīnas izglītību saistītas problēmas. 

Intereses

Ceļošana, sportiskas aktivitātes dabā, labdarības pasākumu organizēšana

Laura un Iespējama misija

Tā kā bioloģija Laurai vienmēr šķitusi interesanta un aizraujoša, pēc vidusskolas beigšanas viņa vēlējusies kļūt par bioloģijas skolotāju, tomēr dažādu apstākļu dēļ Laura nonāca RSU Medicīnas fakultātē. “Savā garajā studiju procesā pieķēru sevi pie domas, ka joprojām domāju par skolotāja darbu – nodarbību laikā sāku atzīmēt dažādus uzdevumus un laboratorijas darbus, kuri šķita ļoti interesanti un varētu aizraut skolēnus bioloģijas stundās.” Laura Latvijas Medicīnas studentu asociācijas projektu ietvaros arī vairākkārt vadīja stundas vidusskolēniem. “Novadot šīs stundas, sapratu, ka tas ir tas, ko vēlos darīt!”

Skolēnos Laura vēlas radīt interesi par savu ķermeni un veselību, kā arī iemācīt kritiski domāt, analizēt dažādas medijos atspoguļotas situācijas, nebaidīties kļūdīties, prast diskutēt un argumentēt savu viedokli neatkarīgi no tā, kādi būs skolēnu nākotnes plāni. “Kā skolotāja vēlos radīt bērnu acīs dzirkstelīti un ticību sev un saviem panākumiem, kā arī iemācīt uztvert savu veselību kā milzīgu vērtību, kuru nekad nedrīkst atstāt novārtā.” Viņa uzsver, ka skolā  jauniešiem ne tikai jāapgūst mācību priekšmeti, bet arī jāattīsta personības īpašības un jānostiprina vērtības. Aizrautība, degsme, zinātkāre, nepadošanās un nebaidīšanās kļūdīties ir īpašības, kas lielā mēra noteiks to, cik veiksmīgi un laimīgi mūsdienu skolēni būs nākotnē.

Jaunā skolotāja ir pārliecināta, ka mācīšanās var būt aizraujoša un jautra nodarbe.Viņu pašu mācīties un mūžam apgūt ko jaunu iedvesmo zinātkāre un vēlme izprast dažādus procesus. Laura pasaulē saskata daudz brīnumainu lietu, un viens no lielākajiem brīnumiem, viņasprāt, ir cilvēka organisms. Saviem topošajiem skolēniem viņa novēl: “Iegūstiet ne tikai daudz jaunu zināšanu, bet arī izbaudiet pašu mācību procesu!”

Līga Sudare


Līga Sudare


Līga Sudare Latviešu valodas un literatūras skolotāja

Līga Sudare
Latviešu valodas un literatūras skolotāja

Skola, kurā strādā

Rīgas Juglas vidusskola

Izglītība

Bakalaura grāds baltu filoloģijā un literatūrzinātnē, iegūts Latvijas Universitātē

Pieredze

Pirms filoloģijas studijām Līga ieguvusi izglītību arī sabiedrisko attiecību jomā un vairākus gadus strādājusi par sabiedrisko attiecību un mārketinga projektu vadītāju divos dažādos uzņēmumos, kur veidojusi mājas lapu saturu, pārvaldījusi sociālo tīklu aktivitātes, plānojusi uzņēmumu attīstību, veidojusi sadarbību ar klientiem un uzņēmumu partneriem. Līga piecus gadus bijusi arī Pakistānas goda konsula asistente viņa viesošanās periodos Latvijā, kā brīvprātīgā strādājusi labdarības veikalā “Otrā elpa” un darbojusies LU Fonda stipendiātu brīvprātīgo grupas valdē.

Intereses

Kultūras pasākumu apmeklēšana, kaķu mīļošana un, protams, grāmatu lasīšana

Līga un Iespējama misija

Aizdomas, ka Līga vēlas sevi ieguldīt izglītības jomā, viņai bijušas jau sen. “Esmu sapratusi, ka vienīgā pašrealizācija, kas sniedz gandarījumu, ir tā, kad no sevis dod kaut ko citiem, nevis centies visu iegūt sev.” Kad ilgas pēc šīs atziņas piepildījuma pieauga un neatkāpās, bijis skaidrs – Līgai ir laiks doties neparastā misijā. “Iespējams, ka skolotāju lieta man ir bijusi asinīs vienmēr, jo arī mana vecmāmiņa un tēva māsa visu dzīvi ir strādājušas šajā profesijā, bet tikai pēdējā laikā šī sajūta manī ir noformulējusies par vēlmi dot, nevis par vēlmi "kaut kam būt",” stāsta Līga.

Par sevis pašas mācīšanās pieredzi un motivāciju viņa min, ka izglītība ir vienīgās zāles pret diviem netikumiem – slinkumu un bailēm. Un vēl – tās efektīvi palīdz izvairīties no sajūtas, ka kļūsti vecs. Arī Līgas pieredzē iedvesmojošākā skolotāja zinājusi, kā uzturēt možu garu un ķermeni. “Ja pirms tam es biju apguvusi desmitiem veidu, kā legāli un puslegāli neierasties uz sporta nodarbībām, tad vidusskolā, kad Dace kļuva par manu klases audzinātāju, es pirmo reizi sapratu, ka fiziskās aktivitātes ir tīri laba lieta, ja to dara sevis (nevis sacenšanās) dēļ. Tieši to es gribētu pārņemt no savas lieliskās skolotājas – mākslu iedrošināt, parādot, ka viss iegūst lielāku jēgu, ja to nedara atzīmju vai rezultātu dēļ, bet gan sava prieka un intereses pēc. ”

Līga, ieguldot spēkus skolotājas profesijā, rūpēsies, lai skolēni – tātad nākotnes sabiedrība – paši izprastu likumsakarības. Viņa ir pārliecināta, ka viens mazs vārds var ievirzīt lielas domas un darbus. “Es gribu mācēt atrast šos īstos mazos vārdus, ko pateikt saviem skolēniem, un vēl vairāk es gribu iemācīt viņiem šos vārdus pateikt arī citiem. Protams, gramatiski pareizi! ” Jaunajai skolotājai ir arī plāns, kā skolēniem atklāt vārdu spēku: tā kā valoda ir dzīvs organisms, tā var būt lielisks spēles dalībnieks. “Caur spēles vai ikdienas situāciju piemēriem es gribētu parādīt, ka pašam no savas valodas nav jābaidās, tas ir instruments, kas strādā mūsu labā.”

Uz skolu Līga dosies ar domu: “Esmu te, lai mācītos!” Saviem skolēniem viņa novēl to pašu.

Madara Grenovska


Madara Grenovska


Madara Grenovska Sociālo zinību un ekonomikas skolotāja

Madara Grenovska
Sociālo zinību un ekonomikas skolotāja

Skola, kurā strādā

Rūjienas vidusskola

Izglītība

Maģistra grāds bibliotēkzinātnē un informācijā, iegūts Latvijas Universitātē

Pieredze

Madara līdz darbam skolotājas profesijā ir strādājusi par apģērbu veikala vadītāju un šajā amatā ne tikai rūpējusies par veikala ikdienas norisēm, bet arī pieņēmusi darbā un apmācījusi jaunos darbiniekus. Madarai ir pieredze arī kā picērijas vadītājai, kur viņas pienākumos ietilpusi gan jaunas picērijas tehniska sagatavošana, gan darbinieku apmācība, gan uzņēmuma klientu apkalpošanas standarta izstrāde. 

Intereses

Personības pilnveide

Madara un Iespējama misija

Ieguldīt savus spēkus un uzmanību dziļi jēgpilnā darbā ir Madaras aicinājums. Strādājot skolā, viņa to var īstenot visprecīzāk. “Tā ir lieliska iespēja attīstīt sevi, esot līdzās citu attīstības ceļā. Šāds ieguldījums nes bagātīgus augļus gan man, gan citiem – skaisti!” Turklāt skolotāja darbā ir iespējams pilnveidot līdera prasmes, ko Madara jau kopusi, vadot vairākas komandas, un kuru attīstība viņu joprojām interesē.

Atskatoties savā mācību pieredzē, Madara atceras tos skolotājus, kas spējuši viņu iedvesmot mācīties. “Vienmēr izjūtu pateicību pret šiem skolotājiem un vēlu viņiem visu labāko. Es gribētu, lai arī man izdotos kādu iedvesmot un motivēt darboties un sasniegt. Es ticu, ka pilnīgi katrs cilvēks ir spējīgs, un es ļoti vēlētos, lai ikviens spētu noticēt saviem spēkiem.” Savu pieredzi kolektīva vadīšanā nu Madara izmantos un pielāgos skolēnu mācīšanās vajadzībām. 

Jaunā skolotāja apzinās, ka “ikviens mazākais moments skolas dzīvē ir vissvarīgākais, jo tie kopumā veido skolotāja darba nozīmīgumu un ieguldījumu.” Tādēļ viņa izjūt lielu atbildību par uzticēto iespēju strādāt skolā un ar vislielāko atdevi ir gatava ieguldīt savus spēkus, lai saviem skolēniem atklātu iespēju, darba un rezultāta attiecības. “Pati dzīve – tā ir nemitīga kustība, izmaiņas, iespējas, attīstība. Lai turētos uz “dzīves viļņa”, ir jākustas, jāpilnveidojas.”

Arī pati Madara turpina kustēties, saskatot dzīves sniegtās dāvanas un iespējas, un aicina savus skolēnus, kolēģus un visu sabiedrību biežāk novērtēt: “Dzīve ir skaista!”

Madara Kosolapova


Madara Kosolapova


Madara Kosolapova Mājturības skolotāja


Madara Kosolapova
Mājturības skolotāja

Skola, kurā strādā

Siguldas 1. pamatskola

Izglītība

Profesionālais bakalaura grāds materiālu tehnoloģijā un dizainā ar ievirzi koksnes tehnoloģijā un dizainā, iegūts Rīgas Tehniskajā universitātē

Pieredze

Pirms dalības programmā Iespējamā misija Madara bijusi Eiropas Studentu organizācijas BEST-Riga prezidente. Viņas pienākumos ietilpusi gan komandas veidošana, apmācība un vadība, gan organizācijas reprezentēšana starptautiskā vidē. Madara strādājusi arī par administratori hostelī - tas stiprinājis prasmi saprasties ar dažādu tautību, vecuma un kultūras pārstāvjiem, bet kokapstrādes tehnoloģes profesijā viņa projektējusi uzņēmuma izstrādājumus, veikusi kvalitātes kontroli un produkcijas kataloga izveidi. Studiju laikā viņa rīkojusi arī koka auto darbnīcas un sacensības.

Intereses

Dizains, sevis un citu izaugsme, izglītība

Madara un Iespējama misija

Skolas vide Madarai bijusi tuva jau kopš laikiem, kad vēl pati tajā bijusi skolniece. “Vēl šodien, aizejot uz savu skolu, jūtos tur kā tādās otrajās mājās - visi skolotāji ir mani draugi, visiem sejā ir smaids un atmiņas par labi pavadītiem skolas gadiem,” stāsta Madara un atzīst, ka jūtas saviem lieliskajiem skolotajiem parādā. “Kā vēl labāk dod atpakaļ, ja ne pašai kļūstot par skolotāju?! Iedvesmot bērnus kā reiz iedvesmoja mani, palīdzēt bērniem atrast viņu ceļu dzīvē vai vismaz palīdzēt palūkoties plašāk, parādīt, ka katrs bērns var! Es gribu bērniem pavērt pasauli un parādīt, cik daudz tai ir ko dot. Ka ir forši nevis smagi mācīties, bet izprast to, ko un kāpēc tu mācies un dari, un parādīt, kā tas var dzīvē kādreiz noderēt!” 

Madara zina, ka skolotāja profesijā nepieciešams nemitīgi mācīties pašai, un tādēļ viņa mēdz mesties izaicinājumos, pat nezinot, ko tieši tie nesīs. “Vispārsteidzošākais ir tas, ka pēc katra izaicinājuma atrodas nākamais, kas mani sauc un ko es vēlos pieņemt un atkal mācīties.” Tā Madara nepārtraukti aug kopā ar sevis paveikto.

Kā vienu no iedvesmojošākajām dzīves skolotājām Madara min savu sākumskolas audzinātāju, pie kuras viņa joprojām iet ciemos iedzert tēju, baudīt saldējumu un parunāt par dzīvi. “Apbrīnoju, ka skolotājai vienmēr atrodas, par ko runāt ar mani visos vecumos - kā mazu meitēnu, kā spurainu pusaudzi un nu jau gatavojoties iet skolā kā skolotājai.” Madara atzīst, ka bijušas arī asaras, kad bijis jāpaliek pēc stundām darbus paveikt kārtīgāk, taču arī tas pieder pie izaugsmes. “Viņa atbalstīja kreatīvo domāšanu un jaunas idejas, iedrošināja darīt vairāk - saskatot talantu vai vienkārši interesi par kādu lietu, mēģināja skolēnu ievirzīt uz pareizo pulciņu vai aktivitāti. Viņa iepazīstināja mani ar mākslas pulciņa skolotāju, un nu man ir dizainera diploms.” 

Madara izvelējusies sievietēm neierastu studiju virzienu un nu būs zēnu mājturības skolotāja. “Vēlos parādīt, ka nav nekādas nozīmes – tu esi puisis vai meitene, galvenais, kas ir sirdī un galvā. Ar izdomu, aizrautību un pārliecību par sevi tu vari kļūt, par ko vien vēlies, un būt lielisks savā nozarē.” Lai to panāktu, Madara rūpēsies, lai viņas skolēni ar prieku tiecas pēc sava darba rezultāta, mācās no kļūdām un pastāvīgi uzlabo savu sniegumu. Tam palīdzēs viena gudra lāča (Vinnija Pūka) teiciens: “Tu esi Drosmīgāks, nekā tev liekas, Stiprāks, nekā tev šķiet un Gudrāks, nekā tu domā."

 

Madara Muižniece


Madara Muižniece


Madara Muižniece Bioloģijas, sociālo zinību un angļu valodas skolotāja


Madara Muižniece
Bioloģijas, sociālo zinību un angļu valodas skolotāja

Skola, kurā strādā

Tīnūžu pamatskola

Izglītība

Bakalaura grāds sabiedrības veselībā, iegūts Rīgas Stradiņa universitātē

Pieredze

Madara līdz dalībai programmā Iespējamā misija stiprinājusi kā sadarbības un plānošanas, tā vadības prasmes. Dzīvojot un strādājot dažādas Eiropas un Āzijas valstīs, viņa beigusi bāra skolu, darbojusies viesmīlības jomā un bijusi brīvprātīgā skolotāja Mongolijā un Mjanmā. Latvijā Madara pildījusi projektu vadītājas pienākumus SIA Aerodium, kur rūpējusies par komandas atlasi, darba plānošanu, kā arī sadarbības partneru piesaisti un mārketinga aktivitātēm. Paralēli pamatdarbam Madara piedalījusies arī dažādās izglītojošās aktivitātēs par veselīgu uzturu, bijusi brīvprātīgā NVO Dialogs un mentore bērnu nama jaunietei SEB Mentors programmā.

Intereses

Aktīva atpūta, ceļošana, lasīšana, braukšana ar motociklu, skriešana, teātra izrādes

Madara un Iespējama misija

Domājot par brīdi, kad pie Madaras atnākusi apjausma – vēlos savu dzīvi saistīt ar izglītību -, viņa atzīst: “Mācot angļu valodu Mongolijā brīvprātīgā darba ietvaros, sapratu, ka sen neesmu izjutusi tādu aizrautību un kaifu, kā pavadot laiku, apmainoties ar zināšanām caur skolotāja-skolēna prizmu.” Sajūta, ka Madara vēlas likt lietā savas zināšanas un darīt darbu, kam redz jēgu, strādājot nevis kādai lielai korporācijai, bet gan apkārtējiem cilvēkiem, tikai pieaugusi.

Atceroties sevis pašas mācīšanās pieredzi, Madara secina, ka tieši zinātkāre, “kāpēcīša sindroms” un vēlme visur piedalīties palīdzējusi nonākt līdz viņai būtiskākajām atziņām. Interesi par pasauli veicinājis jaunās skolotājas tētis, fizikas profesors, kurš, izmantojot asociācijas, jebkuru tematu spējis paskaidrot viegli un saprotami. Madara ir apņēmības pilna sekot viņa piemēram un sniegt saviem skolēniem degsmi mācīties, neatkāpjoties no augstiem kvalitātes standartiem.

“Es vēlos, lai jaunieši kļūst apzinātāki par sevi, par procesiem, kas norit viņiem apkārt, kā arī par tiem, kas norit viņos pašos. Lai jaunieši izrāda interesi par apkārt notiekošo, lai viņiem būtu vēlme analizēt un spriest pašiem. Arī pati vēlos augt kā personība, atstāt komforta zonu, iemācīties, kā labāk mācīties, kā komunicēt un nodot informāciju apkārtējiem,” par savu lomu skolotājas profesijā stāsta Madara. “Vēlos popularizēt viedokli, ka skolotāja darbs ir foršs!”

Lai plānoto īstenotu, Madara uz skolu dosies skolēnus iedrošināt domāt kritiski, ik uz soļa vairot cilvēcību un nebaidīties no jauniem izaicinājumiem, tādēļ jaunu iespēju priekšā gan sev, gan skolēniem uzdos jautājumu: “Kāpēc gan ne?”

Mārtiņš Rozenbergs


Mārtiņš Rozenbergs


Mārtiņš Rozenbergs Fizikas skolotājs

Mārtiņš Rozenbergs
Fizikas skolotājs

Skola, kurā strādā

Jelgavas Spīdolas ģimnāzija

Izglītība

Bakalaura grāds enerģētikā un elektrotehnikā, iegūts Rīgas Tehniskajā universitātē

Pieredze

Pirms dalības programmā Iespējamā misija Mārtiņš savas zināšanas un enerģiju ieguldījis zinātniski tehniskā uzņēmumā, kur izstrādājis risinājumus industriālās ražošanas procesiem, piemēram, sadarbībā ar projektētāju komandu izveidojis apkures stacijas vārstu, šneku un ventilatoru automātisku vadību un vadību no mobilā telefona vai planšetdatora, kā arī nodrošinājis komunikāciju ar Latvijas ražotājiem un ārvalstu piegādātajiem, rūpējies par uzņēmuma vizuālo un biznesa attīstību. 

Intereses

Kalnu riteņbraukšana, elektroniskā mūzika, digitālā māksla

Mārtiņš un Iespējama misija

Mārtiņa attieksmi pret izglītību izsaka teiciens “Izbadējušam labāk iedot makšķeri, nevis zivi.” Šādu pieredzi, kur pašam jābūt aktīvam, skolēnam būs grūti aizmirst.  “Bet esot pietiekami neatlaidīgam, makšķere pārvēršas par zvejas kuģi, un visa pilsēta ir paēdusi. Tādēļ izglītība ir ieguldījums ar vislielāko atlīdzību un turības pamatnosacījums,” domā Mārtiņš un ar pagodinājumu pieņem izaicinājumu kļūt par skolotāju. 

Pašu jauno skolotāju ko jaunu apgūt iedvesmo nevaldāma apetīte uzzināt, kā pasaule strādā. “ Mans “Kāpēc?” dzīves posms nav beidzies, un ceru, ka nebeigsies,” stāsta Mārtiņš. Par to viņš jūtas pateicīgs saviem skolotājiem. Pamatskolas klases audzinātājas ticība savu skolēnu spēkiem palīdzējusi gan pašam sev, gan citiem pierādīt Mārtiņa spēju zīmēt. Vidusskolas posma klases audzinātāja pratusi klasē radīt atmosfēru, kas mudināja uzņemties atbildību par savu darbu un cienīt vienam otru. Enerģētikas profesors savukārt Mārtiņam atklājis, ka patiesa izpratne rodama sistemātiskā vienkāršībā. Bet visi pasniedzēji, kas pauduši entuziasmu par savu darbu, atstājuši neizdzēšamas atmiņas par to, kā iedegties par zinātni.

Šo pieredzi Mārtiņš nodos arī saviem skolēniem. “Dzīve nevienam nepiedāvā vienu olimpiādes uzdevumu un tad otru ar skaidri definētiem dotajiem parametriem, parasti dzīve piedāvā visus olimpiādes uzdevumus, un parametrus definējam mēs paši. Viss slēpjas analītiskajā domāšanā,” skaidro Mārtiņš un apņēmības pilns centīsies skolēnos raisīt radošu un nevaldāmu zinātkāri. Viņš tic, ka Latvija var būt pašpietiekama un nozīmīga tehnoloģiju ražotāja, bet lai paātrinātu gaitu uz šo mērķi, par to jārunā jau pamatskolā un jāturpina vidusskolā. 

Saviem skolēniem Mārtiņš novēl izmantot laiku skolā, lai uzzinātu, kas patiešām aizrauj. “Kad atradīsiet savu lietu, neaizmirstiet, ka darbs, kas nenes gandarījumu ir miljonu vērts, jo tikai par tādu naudu ir vērts izšķērdēt savu laiku.” Un tādēļ gan sevi, gan savu skolēnus viņš stiprinās ar spēka vārdiem: “Dari, ko tu mīli, un mīli, ko tu dari!”

Nils Mosejonoks


Nils Mosejonoks


Nils Mosejonoks Vēstures skolotājs

Nils Mosejonoks
Vēstures skolotājs

Skola, kurā strādā

Valmieras Pārgaujas ģimnāzija

Izglītība

Bakalaura grāds vēsturē, iegūts Latvijas Universitātē

Pieredze

Nils spēju ietekmēt izglītības kvalitāti sajutis vēl pats esot skolēns – darbodamies skolas pašpārvaldē, viņš veicinājis skolēnu iesaisti skolas dzīves organizēšanā. Nils strādājis Latvijas Okupācijas muzejā, kur vadījis ekskursijas tūristiem un organizējis nodarbības  skolas vecuma jauniešiem. Vēl jaunais skolotājs ir aktīvi darbojies NVO Klubā “Māja”, bijis Eiropas klubu koordinators Latvijas skolās un brīvprātīgais Dziesmu un deju svētkos. Svētdienās Nils vada Aizkraukles katoļu draudzes kori un draudzes jauniešu ansambli, kā arī kopā ar Latvijas Romas katoļu baznīcas cietumu kapelānu veic pastorālu kalpošanu.

Intereses

Darbošanās NVO, mūzika, brīvprātīgais darbs.

Nils un Iespējama misija

Apjausma, ka Nils vēlas sevi veltīt izglītībai, viņu piemeklējusi, vēl pašam mācoties skolā. Aktīvi darbojoties skolas pašpārvaldē un jauniešu NVO, viņš apjautis, ka darbs ar jauniešiem ir aizraujošs izaicinājums. Jaunas zināšanas, piedzīvojumi, dinamiska ikdiena – Nils zina, ka to visu piedāvā darbs skolā. “Redzu arī to, ka izglītības nozarē Latvijā šobrīd notiek pozitīvas pārmaiņas, un vēlos būt daļa no tiem, kas līdzdarbojas ar savām idejām un spējām šo pārmaiņu radīšanā un īstenošanā.”

Nilam vislielāko iedvesmu sniedz cilvēki, kas īsteno savus sapņus, neapstājas pie grūtībām un ir atvērti jaunām idejām. Tomēr viņš atgādina Gētes vārdus: “Iedvesma nav siļķe, ko var iesālīt uz daudziem gadiem!” Tādēļ viņš pievērš uzmanību mazām iespējām, kuru izmantošana ilgtermiņā ikdienu padara piepildītu ar gandarījumu. 

Jaunais skolotājs atceras savu vēstures skolotāju, kura mācību procesā ne tikai izmantojusi mūsdienīgas mācību metodes, bet arī aicinājusi iesaistīties dažādās ārpus klases aktivitātēs; latviešu valodas skolotāja un klases audzinātāja viņam iemācījusi uz notiekošo skatīties arvien plašāk, bet direktora vietniece palīdzējusi saprast, ka izglītība ir kaut kas aizraujošs un vērtīgs. Nils vēlas savu spilgtāko skolotāju devumu pārnest arī savā darbā un “būt atvērtam jaunām un dažādām mācību metodēm, gatavam uzklausīt skolēnus, aicināt nebaidīties skatīties uz dažādiem notikumiem vēsturē un tagadnē plašāk un pierādīt - zināšanas ir pats vērtīgākais, kas cilvēkam var piederēt.”

Nils, mācot vēsturi, ir apņēmības pilns to pasniegt tā, lai skolēni nevis atmiņā nostiprinātu gada skaitļu un ievērojamu karavadoņu uzskaites sarakstu, bet gan veidotu izpratni par cilvēku uzskatu sistēmām un spriedumiem kā Senajos un Viduslaikos, tā 21. gadsimtā. “Vēlētos savus skolēnus veidot par brīvām, gudrām, plaši un skaidri domājošām personībām, kas ir brīvas no aizspriedumiem.” Un būtiskākais, lai tā notiktu, ir godīgums un mīlestība pret savu tuvāko un paveicamo darbu. Tādēļ Nils uz skolu dodas ar Sv. Jāņa Bosko atziņu:“Par maz ir mīlēt jauniešus. Viņiem šī mīlestība ir jāsajūt.“

Paula Jankovska


Paula Jankovska


Paula Jankovska Fizikas skolotāja

Paula Jankovska
Fizikas skolotāja

Skola, kurā strādā

Ogres 1. vidusskola

Izglītība

Dabaszinātņu bakalaura grāds fizikā, iegūts Latvijas Universitātē

Pieredze

Pirms iesaistīšanās programmā Iespējamā misija Paula jau ir aktīvi darbojusies izglītības jomā. Jauno fiziķu skolā viņa ir centusies jauniešos radīt interesi par fiziku, bet, privātskolā mācot fiziku, viņa ar realitātei pietuvinātiem mācību projektiem aizrāvusi arī tos skolēnus, kas no fizikas sākumā baidījušies. Studiju laikā Paula 3 gadus ir aktīvi iesaistījusies studentu pārstāvniecībā LU Fizikas un matemātikas fakultātes Studentu padomē un optikas biedrībā SPIE, kā arī strādājusi par inženieri LU Cietvielu fizikas institūtā, kur veikusi eksperimentus un iepazinusi fiziku no praktiskās puses.

Intereses

Aktīva atpūta jebkādā tās izpausmē, labu grāmatu izlasīšana vismaz līdz pusei

Paula un Iespējama misija

Iedvesma sākt gaitas skolotājas profesijā Paulu apciemojusi darbā ar skolēniem Jauno fiziķu skolā. Tas viņai devis iespēju citiem atklāt, ka fizika ir skaista un no tās nav jābaidās, bet sev pašai, ka viņa šo skaistumu spēj parādīt. Nākamais loģiskais solis izglītības laukā bijusi pieredze regulārā mācību darbā skolā, kas viņai atklāja, ka “ne tikai bailes ir viena no problēmām, kurām skolēniem nevajadzētu būt, bet arī nevienlīdzība, iedvesmas trūkums un apstāšanās pie viduvēja rezultāta.” Tas ir jāmaina, uzskata Paula, un to paveikt var skolā, kļūstot par skolotāju, pēc kuras stundām skolēni aiziet ar smaidu. “Vēlos izdomāt, kā fizikas stundas padarīt intriģējošas un tādas, kuras skolēni nevar vien sagaidīt, jo būs kaut kas foršs, ko skolotāja atkal parādīs.”

Paula ir pārliecināta, ka visam jaunapgūtajām zināšanām un prasmēm līdzi nāk aizraujošs piedzīvojums, kas sakārto iepriekš pieredzēto, ienes jaunas vērtības un paplašina redzesloku. Viņas pašas apvārsni savulaik plašāku darījusi viņas fizikas skolotāja, kura ar savu neatlaidību, stingrajiem principiem, darba ētiku un mīlestību iemācījusi Paulu mācīties, risināt problēmas un atklājusi fizikas skaistumu, ko nu viņa vēlas nodot tālāk.

Nonākot skolā, jaunā skolotāja skolēniem palīdzēs ieraudzīt pasauli no jautājumu skatu punkta, piemēram, izzināt, kāpēc lietas strādā tā, kā tās strādā; kā rodas dabas parādības; kāpēc daba ir tāda un ne citāda. “Sabiedrībai ir nepieciešami jaunieši, kuri nebaidās jautāt un apšaubīt it kā pašsaprotamus procesus,” uzskata Paula. “Šī jautāšana un apšaubīšana ir pirmie soļi, lai iesaistītos un sabiedrībā veidotu pozitīvas pārmaiņas.”

Lai pārmaiņas noritētu veiksmīgi, Paula saviem skolēniem novēl sajust, ka izglītība ir vērtība, nevis apgrūtinājums. Un tādēļ kā viņiem, tā sev atgādinās: “Mācīsimies nākotnei, nevis atzīmēm!”

Zane Putniņa


Zane Putniņa


Zane Putniņa Vizuālās mākslas skolotāja

Zane Putniņa
Vizuālās mākslas skolotāja

Izglītība

Bakalaura grāds vizuālās mākslas un kultūras vēsturē un teorijā, iegūts Latvijas Mākslas akadēmijā

Pieredze

Zanes pieredze galvenokārt bijusi saistīta ar divām jomām: mākslu un darbu ar cilvēkiem. Vidusskolas laikā viņa kā brīvprātīgā darbojusies kino festivālā Arsenāls, pēc skolas absolvēšanas devusies Au Pair programmā uz Parīzi, kur brīvajā laikā kā brīvklausītāja izglītojusies Luvras augstskolā. Saskarsmes prasmi un pacietību Zane stiprinājusi baristas profesijā, savukārt komunikācijas spējas attīstījusi izstāžu asistentes lomā, Venēcijas Mākslas biennalē iepazīstinot apmeklētājus ar latviešu mākslinieku darbiem.

Intereses

Elektroniska mūzika, skriešana, snovbords.

Zane un Iespējama misija

Visos izglītības iegūšanas posmos – no sākumskolas līdz pat augstskolai – Zani laiku pa laikam pavadījusi īpatnēja sajūta, ka mācībām veltīto laiku varētu pavadīt lietderīgāk – tad pasniegšanas veids šķitis neatbilstošs, tad mācību saturs neaktuāls. “Likās – nav, ko sūdzēties. Drīzāk kaut kas jāmaina, lai citiem tā neliktos!” Domājot par skolotāja ietekmi, Zane atzīst, ka šī profesija sabiedrībā tiek vērtēta daudz par zemu, taču “’ļoti bieži cilvēki stāsta, ka profesiju izvēlējušies tieši lieliska skolotāja dēļ.” Tā izaicinājums radīt satura un formas ziņā augstvērtīgas stundas un apziņa par skolotāja nozīmīgo lomu cilvēku dzīvēs Zani mudināja pašu kļūt par vienu no izglītības lietpratējiem.

Viņu pašu savulaik iedvesmojusi literatūras skolotāja, kuras stundas bijušas strukturizēti plānotas, daudzveidīgu uzdevumu pilnas un ar pārliecību pasniegtas. “Joprojām, rakstot gandrīz jebkuru tekstu un domājot par tā struktūru, atceros tieši literatūras skolotājas piedāvāto modeli.” Arī Zane, dodoties uz skolu, meklēs veidus, kā skolēnus pozitīvi ietekmēt ilgtermiņā. 

Domājot par to, ko Zane vēlētos, lai viņas skolēni atceras vēl gadiem pēc kopā pavadītām stundām skolā, viņa saka: “Gribētu bērniem parādīt, ka pasaule, kurā dzīvojam, lielā mērā ir cilvēku radīta, un tādēļ nav jābaidās to mainīt, atteikties no nevajadzīgām, novecojušām idejām. Taču, lai to izdarītu, idejas ir kārtīgi jāizprot. Tāpēc arī vērts mācīties.” To paveikt Zane plāno, iedvesmojot skolēnus izzināt pasauli un domāt par uzzināto. “De omnibus dubitandum - nepieņemt lietas par pašsaprotamām,” bet apzināties, ka pasaule ir cilvēku domas radīta, ka visi esam savstarpēji saistīti un kopējs labums ilgtermiņā vienmēr ir vērtīgāks par individuālo.

Zane zina, ka skolotāja profesija ir radoša, tādēļ gan sev, gan saviem skolēniem novēl: “Uzturi atvērtu prātu un galvenais – nebaidies kļūdīties!“ Tā ir normāla mācīšanās sastāvdaļa,” Zane papildina. “Galvenais ir izvērtēt situāciju un saprast, ko no tās var mācīties.”