Agija Lāce Dabaszinību skolotāja  

Agija Lāce
Dabaszinību skolotāja
 

 Anete Vītola Ekonomikas skolotāja  

Anete Vītola
Ekonomikas skolotāja
 

 Anete Ēberliņa Bioloģijas un ķīmijas skolotāja  

Anete Ēberliņa
Bioloģijas un ķīmijas skolotāja
 

 Annija Sprīvule Vācu valodas skolotāja  

Annija Sprīvule
Vācu valodas skolotāja
 

 Antoņina Ņenaševa Ekonomikas un sociālo zinību skolotāja  

Antoņina Ņenaševa
Ekonomikas un sociālo zinību skolotāja
 

 Edijs Freimanis Fizikas skolotājs  

Edijs Freimanis
Fizikas skolotājs
 

 Elīna Ēdole Ekonomikas, komerczinību un sporta skolotāja  

Elīna Ēdole
Ekonomikas, komerczinību un sporta skolotāja
 

 Ģirts Burmistris Sociālo zinību un ekonomikas skolotājs  

Ģirts Burmistris
Sociālo zinību un ekonomikas skolotājs
 

 Laura Pintere Vācu valodas skolotāja  

Laura Pintere
Vācu valodas skolotāja
 

 Laura Riekstiņa-Zauska Dabaszinību skolotāja  

Laura Riekstiņa-Zauska
Dabaszinību skolotāja
 

 Līga Sudare Latviešu valodas un literatūras skolotāja  

Līga Sudare
Latviešu valodas un literatūras skolotāja
 

 Madara Grenovska Sociālo zinību un ekonomikas skolotāja  

Madara Grenovska
Sociālo zinību un ekonomikas skolotāja
 

 Madara Kosolapova Mājturības skolotāja  

Madara Kosolapova
Mājturības skolotāja
 

 Madara Muižniece Bioloģijas, sociālo zinību un angļu valodas skolotāja  

Madara Muižniece
Bioloģijas, sociālo zinību un angļu valodas skolotāja
 

 Mārtiņš Rozenbergs Fizikas skolotājs  

Mārtiņš Rozenbergs
Fizikas skolotājs
 

 Nils Mosejonoks Vēstures skolotājs  

Nils Mosejonoks
Vēstures skolotājs
 

 Paula Jankovska Fizikas skolotāja  

Paula Jankovska
Fizikas skolotāja
 

 Zane Putniņa Vizuālās mākslas skolotāja  

Zane Putniņa
Vizuālās mākslas skolotāja