Dace Puga Kompozīcijas, datorgrafikas, amatu mācības skolotāja

Dace Puga
Kompozīcijas, datorgrafikas, amatu mācības skolotāja

  Elita Dumpe Latviešu valodas un literatūras skolotāja


Elita Dumpe
Latviešu valodas un literatūras skolotāja

  Emīls Veide Matemātikas, astronomijas un ķīmijas skolotājs


Emīls Veide
Matemātikas, astronomijas un ķīmijas skolotājs

  Evija Pumpuriņa Vēstures, kulturoloģijas un sociālo zinību skolotāja


Evija Pumpuriņa
Vēstures, kulturoloģijas un sociālo zinību skolotāja

  Inese Vilciņa Sociālo zinību skolotāja


Inese Vilciņa
Sociālo zinību skolotāja

  Kārlis Caune Angļu valodas skolotājs


Kārlis Caune
Angļu valodas skolotājs

  Lauma Priekule Bioloģijas un fizikas skolotāja


Lauma Priekule
Bioloģijas un fizikas skolotāja

  Liene Dreimane Vēstures, politikas un tiesību skolotāja


Liene Dreimane
Vēstures, politikas un tiesību skolotāja

  Nadežda Jurčenko Ekonomikas skolotāja


Nadežda Jurčenko
Ekonomikas skolotāja

 Nelda Blūma Vizuālās mākslas skolotāja

Nelda Blūma
Vizuālās mākslas skolotāja

 Paulīna Latsone Vēstures skolotāja

Paulīna Latsone
Vēstures skolotāja

 Sintija Valucka Dabaszinību, bioloģijas un veselības mācības skolotāja  

Sintija Valucka
Dabaszinību, bioloģijas un veselības mācības skolotāja
 

 Zane Kālberga Angļu valodas skolotāja  

Zane Kālberga
Angļu valodas skolotāja
 

 Zane Dzelstiņa Latviešu valodas un literatūras skolotāja  

Zane Dzelstiņa
Latviešu valodas un literatūras skolotāja
 

 Asnāte Strīķe  Angļu valodas un kultūras vēstures skolotāja

Asnāte Strīķe
Angļu valodas un kultūras vēstures skolotāja