Dace Bērtule Bioloģijas skolotāja

Dace Bērtule
Bioloģijas skolotāja

 Ilze Mileiko Angļu valodas skolotāja

Ilze Mileiko
Angļu valodas skolotāja

 Imants Kukuļs Ģeogrāfijas un sociālo zinību skolotājs

Imants Kukuļs
Ģeogrāfijas un sociālo zinību skolotājs

 Inguss Blaudums Fizikas skolotājs

Inguss Blaudums
Fizikas skolotājs

  Jēkabs Jurdžs Matemātikas un ekonomikas skolotājs


Jēkabs Jurdžs
Matemātikas un ekonomikas skolotājs

  Jeļena Paršutina Latvijas un pasaules vēstures, sociālo zinību skolotāja


Jeļena Paršutina
Latvijas un pasaules vēstures, sociālo zinību skolotāja

  Jete Gudeta Matemātikas un ekonomikas skolotāja


Jete Gudeta
Matemātikas un ekonomikas skolotāja

  Kārlis Greitāns Ķīmijas un dabaszinību skolotājs


Kārlis Greitāns
Ķīmijas un dabaszinību skolotājs

  Kārlis Janisels Fizikas skolotājs


Kārlis Janisels
Fizikas skolotājs

  Kristaps Svīķis Matemātikas un ekonomikas skolotājs


Kristaps Svīķis
Matemātikas un ekonomikas skolotājs

  Kristaps Zaļais Matemātikas un ekonomikas skolotājs


Kristaps Zaļais
Matemātikas un ekonomikas skolotājs

  Lāsma Mencendorfa Sociālo zinību un informātikas skolotāja


Lāsma Mencendorfa
Sociālo zinību un informātikas skolotāja

 Laura Pole Vizuālās mākslas skolotāja  

Laura Pole
Vizuālās mākslas skolotāja
 

 Lelde Vaivode Angļu valodas un kulturoloģijas skolotāja  

Lelde Vaivode
Angļu valodas un kulturoloģijas skolotāja
 

 Līga Zaķe Matemātikas skolotāja  

Līga Zaķe
Matemātikas skolotāja
 

 Līva Gailuma Latviešu valodas un literatūras skolotāja  

Līva Gailuma
Latviešu valodas un literatūras skolotāja
 

 Miks Dzenis Sociālo zinību skolotājs  

Miks Dzenis
Sociālo zinību skolotājs
 

 Sabīne Putāne Latviešu valodas un literatūras, sociālo zinību skolotāja  

Sabīne Putāne
Latviešu valodas un literatūras, sociālo zinību skolotāja
 

 Tatjana Pladere Fizikas un matemātikas skolotāja  

Tatjana Pladere
Fizikas un matemātikas skolotāja
 

 Trīne Samma Angļu valodas skolotāja  

Trīne Samma
Angļu valodas skolotāja
 

 Valērija Vorobjova Angļu valodas skolotāja  

Valērija Vorobjova
Angļu valodas skolotāja