Dace Bērtule


SCROLL DOWN

Dace Bērtule


Dace Bērtule Bioloģijas skolotāja

Dace Bērtule
Bioloģijas skolotāja

 

Skola, kurā strādās un piekšmeti, ko mācīs

Salaspils 1. vidusskolā bioloģiju.

Izglītība

Maģistra un bakalaura grāds bioloģijā, iegūts Latvijas Universitātē Bioloģijas fakultātē.

Pieredze

Studējot bioloģiju, Dace aktīvi darbojusies fakultātes studentu pašpārvaldē un bijusi apmaiņas studentu tutore, palīdzot ārzemju studentiem iejusties Latvijas studiju dzīvē. ERASMUS programmas ietvaros studējusi un ieguvusi pieredzi mikrobioloģijas laboratorijā Jyväskylä, Somijā. Kā arī strādājusi LU Ķīmiskās fizikas institūtā. Līdztekus studijām Daces sirdslieta ir deja. Viņa apguvusi dažādus deju stilus Brodvejas deju centrā Ņujorkā, bijusi deju trenere deju skolā “Kaprīze”  un ir pārstāvējusi Latviju vairākos pasaules čempionātos.

Intereses

Klinšu kāpšana, dejošana, antīku mēbeļu atjaunošana.

Dace un IESPĒJAMĀ MISIJA

“To, ka es gribu strādāt ar cilvēkiem, es sapratu jau sen, bet vispirms es vēlējos izglītoties tajā jomā, kas ir man sirdij tuva, un tā ir bioloģija,” par ceļu līdz Iespējamajai misijai stāsta Dace un piebilst, ka, lai apkārtējie attīstītos, vispirms ir jāattīstās pašai.

Studēt tieši bioloģiju Daci savulaik iedvesmojusi mamma. “Mēs dzīvojām laukos, kur apkārt ir daba, un viņa man iedvesa domāšanas veidu, ka ir jājautā, kas notiek ar sevi un sev apkārt - kāpēc mainās gadalaiki, kāpēc mēs elpojam, kā kāpurs pārveidojas par skaistu tauriņu.”

Taču to, ka Dace pati var dzīvē sasniegt augstus mērķus, viņu skolā iedvesmojis angļu valodas skolotājs - “Viņš vienkārši man noticēja.” Skolotājs katrā bērnā saskatījis kaut ko labu un teicis, ka teikums “Man nav talanta!” ir nepareizs, vienkārši vēl nav atminēta talanta mīkla. Līdzko Dace to sapratusi, viss dzīvē gājis uz augšu. Nu ir pienācis Daces laiks iedvesmot jaunos prātus un sirdis. “Gribu panākt, lai skolēni izzina paši sevi, savas spējas un to pielietojumu, ” ar aizrautību skaidro Dace. “Esmu pamanījusi, ka, ja cilvēkam ir zinātkāre, tad viņš ir tendēts uz attīstību, un tādēļ es gribētu bērniem iedvest zinātkāri un vēlmi uzzināt, kas un kāpēc notiek viņiem apkārt. Vēlos panākt, ka bērni jautā.” 

Zelta stīga, kas devusi spēku mācīties un augt, Dacei ir vecmāmiņas teiktais: “Gribu – varu, spēju – daru!” To viņa radošās, aizraujošās un zinātkāres pilnās stundās nodos arī saviem skolēniem.

Ilze Mileiko


Ilze Mileiko


Ilze Mileiko Angļu valodas skolotāja

Ilze Mileiko
Angļu valodas skolotāja

Skola, kurā strādās un priekšmeti, ko mācīs

Rīgas Juglas vidusskolā angļu valodu. 

Izglītība

Bakalaura grāds angļu filoloģijā, iegūts Latvijas Universitātē.

Pieredze

Līdz gaitu sākšanai IESPĒJAMAJĀ MISIJĀ Ilze strādājusi reklāmas un mārketinga uzņēmumā, kur veidojusi un rediģējusi reklāmas tekstus un piedalījusies reklāmas ideju radīšanā. Komunikācijas prasmes viņa stiprinājusi praksē Swedbank Korporatīvo attiecību pārvaldē.

Intereses

Literatūra, filosofija, psiholoģija, svešvalodas.

Ilze un IESPĒJAMĀ MISIJA

Jautājot, kādēļ Ilze pieteikusies programmai IESPĒJAMĀ MISIJA, viņa bez minstināšanās atbild: “Programma padara manu personīgo misiju – dot citiem un caur šo atdevi pilnveidot sevi – iespējamu.” 

Ilzi pašu savulaik mācīties iedvesmojuši vecāki.  Viņi Ilzi nevis ierobežojuši, bet gan devuši brīvību, kas, kā Ilze atzīst, ir viņu veidojusi. Pazīstot nepiespiestas atmosfēras spēku, viņa vēlas, lai viņas skolēni angļu valodu iemācās lietot brīvi, tas ir, radoši un neuztraucoties. “Vēlos iesaistīt skolēnus angļu valodas apguves procesā tā, lai viņi neskatītos uz svešvalodu kā uz bīstamu svešinieku, bet gan iepazītu to un spētu lietot bez bailēm un sasprindzinājuma.”

Ilze pati savulaik iemācījusies nebaidīties, iepazīt sevi un uzstāties publikas priekšā, iesaistoties debatēs, un savu pieredzi viņa labprāt nodotu tālāk, vadot debašu nodarbības skolā.“Tas, ko es vēlos dot, nav tikai zināšanas. Tā ir arī spēja pašiem skolēniem sevī attīstīt motivāciju mācīties valodu un caur to arī pilveidot sevi.”

Ilze tic, ka viens no svarīgākajiem skolotāja uzdevumiem ir iemācīt skolēniem atrast skolotāju pašiem sevī un līdz ar to, šādi viens no otra mācīdamies, Ilze ir pārliecināta, ka “redzot viņu izaugsmi, tā būs arī mana izaugsme.”

Imants Kukuļs


Imants Kukuļs


Imants Kukuļs Ģeogrāfijas un sociālo zinību skolotājs

Imants Kukuļs
Ģeogrāfijas un sociālo zinību skolotājs

Skola, kurā strādās un priekšmeti, ko mācīs

Siguldas pilsētas vidusskolā ģeogrāfiju un sociālās zinības.

Izglītība

Maģistra grāds vides zinātnē, iegūts Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē. Šobrīd top doktora disertācija šajā pašā studiju virzienā.

Pieredze

Līdz dalībai IESPĒJAMAJĀ MISIJĀ Imants sevi ir pierādījis vides zinātnē,- kā zinātniskais asistents līdzdarbojies augsnes pētniecībā Latvijā, strādājis par hidrologu Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūrā, kā arī vērtējis skolēnu zinātniski pētnieciskos darbus Vides zinātnes sekcijā.

Intereses

Tautas dejas, volejbols, futbols.

Imants un IESPĒJAMĀ MISIJA

“Iesaistīšanās IESPĒJAMAJĀ MISIJĀ man dotu iespēju intensīvāk iesaistīties Latvijas nākotnes sabiedrības veidošanā,” par savu motivāciju pieteikties programmai stāsta Imants. Viņš plāno aizraujošā veidā jauniešiem parādīt, kā viens notikums noved pie cita, kā visas lietas ir savstarpēji saistītas gan dabā, gan sabiedrībā.

Imantu pašu mācīties ģeogrāfiju ir iedvesmojusi vide, kurā viņš dzīvojis bērnībā. Tā bijusi dabiska, pilna zaļuma. Jautājot, eksperimentējot un atklājot atbildes uz jautājumiem, viņš iepazinis dabas ciklu un to, kā daba mijiedarbojas ar cilvēku. 

Skolotāja lomā Imants veicinās, lai viņa skolēni uzdod jautājumus, kādēļ dabā ir tieši tā un ne citādi, un paši atrod atbildes. “Es vēlētos bērnos un jauniešos atsvaidzināt viņu dabisko zinātkāri”

Imants atzīst, ka Sigulda, kur viņš strādās, ir lieliska vieta ģeogrāfijas stundām: “Gaujas krastos atsedzas ģeoloģija, apkārt augu daudzveidība, turpat – pilsēta.” Var vērot upes spēku un raksturu. Dodoties dabā, viņš iepazīstinās skolēnus arī ar zinātniskuma pamatprincipiem, lai, iespējams, topošie pētnieki prastu savu dabā uzkrāto pieredzi sakārtot un paniegt citiem.

Imants ir pārliecināts, ka jo vairāk zini jo interesantāk dzīvot. Un šo aizraujošas dzīves noslēpumu atklās arī saviem skolēniem.

Inguss Blaudums


Inguss Blaudums


Inguss Blaudums Fizikas skolotājs

Inguss Blaudums
Fizikas skolotājs

Skola, kurā strādās un priekšmeti, ko mācīs

Jelgavas Spīdolas ģimnāzijā fiziku.

Izglītība

Bakalaurs materiālzinātnē, kas iegūts Rīgas Tehniskajā universitātē Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātē.

Pieredze

Ingusam iespēja aizraut un iedvesmot skolēnus bijusi arī pirms dalības IESPĒJAMĀ MISIJĀ. Darbojoties Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fondā, viņš organizējis nodarbību ciklu pamatskolēniem “Tehniskā jaunrade skolās”, Studentu parlamentā vadījis tehniskās jaunrades lietas, organizējot darbnīcas bērniem skolās un pašvaldībās. 

Intereses

Patīk lodēt dažādas shēmas un ierīces, virpot un veidot izstrādājumus no koka, spēlēt galda spēles un ceļot.

Inguss un IESPĒJAMĀ MISIJA

“Patiesībā par skolotāja profesiju esmu domājis jau kopš bērnības, jo mana mamma ir strādājusi par ķīmijas skolotāju, un tas man likās ļoti interesanti,” par savu izvēli doties skolā stāsta Inguss. Skolotāji, kas savulaik Ingusu iedvesmojuši, ir spējuši klasē radīt draudzīgu un atraisītu atmosfēru. Tā visu bijis vieglāk uztvert, un “briesmīgie” darbi vairs nav šķituši nepaveicami. 

Inguss pats kā skolotājs centīsies iedvesmot skolēnus līdzīgi kā savulaik iedvesmots viņš pats. Organizējot tehniskās jaunrades nodarbības, viņš jau ir redzējis skolēnu acīs intereses uguntiņu, “piemēram, kad bērns vaicā, kā var padarīt savu peļu slazda automobili vēl ātrāku un skaļruni vēl skaļāku, kur var iegādāties komponentes vēl kāda robota radīšanai.”  Arī šī uguntiņa ir liels pamudinājums pieņemt izaicinājumu un iesaistīties IESPĒJAMĀ MISIJĀ. 

Viņš atzīst, ka darbojoties ar tehnisko jaunradi, bērni iemācās rūpību un precizitāti, tāpat arī analizēt savas kļūdas, jo ne vienmēr viss izdodas ar pirmo reizi. Skolēni procesā papildina savas angļu valodas zināšanas, jo internetā atrodamie apraksti un pamācības pārsvarā ir angliski. Visbeidzot Inguss skolēnus mudinās nebaidīties riskēt un izmēģināt, “jo viss, kas mūsdienās ir radīts, ir tapis uzdrīkstoties.” Inguss izmantos tehniskās jaunrades trikus un numurus, lai klasē ienestu dzīvību un vēstītu: tehniski jaunieši – spējīgi jaunieši!

Jēkabs Jurdžs


Jēkabs Jurdžs


Jēkabs Jurdžs Matemātikas un ekonomikas skolotājs

Jēkabs Jurdžs
Matemātikas un ekonomikas skolotājs

Skola, kur strādās un priekšmeti, ko mācīs

Liepājas 15. vidusskolā matemātiku un ekonomiku. 

Izglītība

Bakalaura grāds biznesā un ekonomikā, iegūts Stokholmas Ekonomikas augstskolā Rīgā.

Pieredze

Pirms dalības IESPĒJAMĀ MISIJĀ Jēkabs sevi pierādījis praksēs žurnālistikā un projektu vadībā. Par nozīmīgu savas personības izaugsmes faktoru viņš atzīst pieredzi publiskajā runā un debatēs, kā arī strādājot pr lektora palīgu makroekonomikas semināros universitātē. Organizācijā “Leif Mutén Society”, kas ir studentu vadīta ziedojumu platforma izglītības veicināšanai, Jēkabs kā valdes loceklis rūpējies par līdzekļu piesaisti, līgumu slēgšanu un atbalstu savas augstskolas studentu dalībai biznesa konferencē “World Business  Dialogue.

Intereses

Reliģiskā un klasiskā filosofija, politiskā un sociālā teorija, ekonomika, zaļās tehnoloģijas un bizness, ceļošana, māksla, kultūra, vēsture, valodas, pavārmāksla, veselīgs dzīvesveids.

Jēkabs un IESPĒJAMĀ MISIJA

Liela IESPĒJAMĀS MISIJAS priekšrocība, viņaprāt, ir iespējā apgūt pedagoģijas un vadības prasmes, saglabājot savu “unikālo pieskārienu”, kas radies studējot ekonomiku.

Universitātē viņš ir iemācījies, ka spēja sajust saikni ar kādu cēlu ideju spēj nojaukt visus  šķēršļus, sniegt spēku un, vēl jo vairāk, apņēmību un aizrautību. 

“Man ir bijis apbrīnojams vēstures skolotājs un biznesa angļu valodas skolotāja, kas manī attīstīja zinātkāri, kad gribas zināt vairāk un vairāk.” Arī ekonomikas lektors univeristātē padarījis ekonomiku no sausas zinātnes par ko tādu, ko ar interesi var apspriest jebkurā brīdī. “Viņi ielika savu personību tajā, ko darīja. Stundas bija process, kurā tu sajūti skolotāja klātbūtni.” 

Jēkabs par lielu vērtību uzskata iespēju skolēniem stundās paust savu viedokli. “Ja dod iespēju konstruktīvi izpaust sakāpināto spriedzi, tad pati mācīšanās atslābina un kļūst par sava veida atpūtu.” Jēkabs aicinās skolēnus uz mācībām skatīties kā uz neatņemamu sastāvdaļu ceļā uz laimi un mācīs attiecības ar sabiedrību pārveidot no pasīvām uz aktīvām. “Es ļoti gribētu sekmēt skolēnu pašpārvaldes un pašorganizēšanās spējas pilnveidošanu, entuziasmu un apzināšanos,  ka pārmaiņām jānāk no viņiem, viņiem tas jāpieprasa un mērķtiecīgi pie tām jāstrādā.”

Tomēr, lai panāktu līdzsvaru, Jēkabs entuziasmam pretī otrā svaru kausā liek pazemību.

“Pilnīgi visas lietas kļūst vienkāršākas, kad cilvēks saprot, cik svarīgi ir būt pazemīgam. Pazemība palīdz neapstāties tad, kad tu kļūdies.” Bet bez kļūdām nav izaugsmes.

Jeļena Paršutina


Jeļena Paršutina


Jeļena Paršutina Latvijas un pasaules vēstures, sociālo zinību skolotāja

Jeļena Paršutina
Latvijas un pasaules vēstures, sociālo zinību skolotāja

Skola, kur strādās un priekšmeti, ko mācīs

Tukuma 2. vidusskolā Latvijas un pasaules vēsturi un sociālās zinības. 

Izglītība

Maģistra grāds politikas zinātnē, iegūts Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātē.

Pieredze

Savu redzesloku Jeļena strauji paplašinājusi jau vidusskolā, kad 10 mēnešus mācījusies Japānā. Biedrības “Asociācija Dzīvesprieks” ģenerālsekretāra vietnieces amatā bijusi atbildīga par asociācijas publisko komunikāciju, līdzekļu piesaistīšanu un projektu veidošanu. Savulaik organizējusi NATO sammita simulācijas spēli, kur bijusi atbildīga par visu - spēles scenāriju, dalībnieku piesaisti un komunikāciju ar medijiem.

Intereses

Ceļošana, citu sabiedrību dzīvesveids, tradīcijas.

Jeļena un IESPĒJAMĀ MISIJA

“Darbs ar jauniešiem un savu zināšanu nodošana viņiem ir tas, kas sagādā man patieso prieku,” par motivāciju uzsākt gaitas programmā IESPĒJAMĀ MISIJA stāsta Jeļena. Programma viņai ir iespēja arī sevi izaicināt un atrast domubiedrus, ar ko nākotnē veidot kopīgus projektus izglītības jomā. 

Jeļenu savulaik mācībām iedvesmojusi matemātikas skolotāja, kas radījusi sakārtotības un skaidrības sajūtu, kā arī ieguldījusi garīgo spēku, lai skolēnos attīstītu strukturētu domāšanu. Otra viņas dzīves skolotāja bijusi kāda meitene no neformālās izglītības jomas. Viņa Jeļenai pavērusi vārtus uz izpratni par globālo izglītību un iespējām ieguldīt spēkus pasaules uzlabošanā.

Jeļena skolā ar savu piemēru vēlas parādīt, ka skolotāja profesija ir viena no svarīgākajām valsts attīstībai. Viņa ar diskusijām ļaus jauniešiem izprast otras puses nostāju un palīdzēs veidot konstruktīvu viedokli. “Jauniešiem jau skolā ir jābūt spējīgiem veidot savu viedokli par cilvēktiesību, demokrātijas, iecietības, patriotisma un starpkultūru komunikācijas jautājumiem.” Savus mērķus Jeļena centīsies panākt, izmantojot neformālajā izglītībā apgūtās prasmes un pārliecinās skolēnus, ka, lai attīstītos gan katrs atsevišķi, gan sabiedrība kopumā, nepieciešams vienam otru uzklausīt un cienīt.

Jete Gudeta


Jete Gudeta


Jete Gudeta Matemātikas un ekonomikas skolotāja

Jete Gudeta
Matemātikas un ekonomikas skolotāja

Skola, kur strādās un priekšmeti, ko mācīs

Rīgas Juglas vidusskolā matemātiku, ekonomiku un radošumu un tehnoloģijas vizuālajā komunikācijā.

Izglītība

Bakalaura grāds uzņēmējdarbības vadīšanā, iegūts Banku Augstskolā; maģistra grāds funkcionālajā dizainā, iegūts Latvijas Mākslas akadēmijā. ERASMUS apmaiņas programmas ietvaros studējusi NOEA – Institute of Applied Management, Ālborgā, Dānijā. 

Pieredze

Jetes pieredze un prasmes apvieno projektu vadību un biznesa domāšanu ar mākslu un izglītību. Jete bijusi projektu vadītāja mārketinga un komunikācijas aģentūrā Esplanāde, strādājusi Latvijas Mākslas akadēmijā gan kā projektu vadītājas asistente, gan kā dizaina nodaļas metodiķe. ESF projekta ietvaros palīdzējusi apgūt datorprasmes Latvijas iedzīvotājiem no sociālā riska grupām.

Intereses

Mūzika, ceļošana, literatūra, kulinārija, brīvprātīgais darbs un sportošana.

Jete un IESPĒJAMĀ MISIJA

„Ir pienācis brīdis, kad gribas dot sabiedrībai ko nozīmīgu,” Jete īsi skaidro savu izvēli piedalīties programmā IESPĒJAMĀ MISIJA un piebilst, ka papildus vēlas iepazīties ar interesantiem, gudriem un iedvesmojošiem cilvēkiem.

Pati Jete visvairāk mācījusies brīžos, kad bijis jāpārkāpj pāri savām bailēm un šaubām – tieši tad izdevies sasniegt jaunus apvāršņus. Piemērs – krasa studiju jomas maiņa jeb izvēle pēc Banku augstskolas absolvēšanas uzsākt studijas Latvijas Mākslas akadēmijā. 

„Ļoti novērtēju to, cik vidusskolā man bija lieliska matemātikas skolotāja – viņa spēja radīt ne vien interesi, bet arī mīlestību pret matemātiku. Arī es ar savu darbu vēlos skolēnos radīt interesi mācīties un vēlmi turpināt izglītoties arī pēc vidusskolas beigšanas.” Jete uzskata, ka ir būtiski jau skolas laikā bērniem iemācīties nebaidīties ceļot, būt aktīviem un piedalīties dažādos projektos. Viņas pieredze noteikti palīdzēšot attīstīt dažādus projektus arī skolā.

Jete ir pārliecināta, ka viena no svarīgākajām personības kvalitātēm, bez kuras neiztikt, strādājot skolā, ir empātija: „Uzskatu, ka skolotāja darbā svarīgi censties būt uz viena viļņa gan ar skolēniem, gan citiem kolēģiem.”

Kārlis Greitāns


Kārlis Greitāns


Kārlis Greitāns Ķīmijas un dabaszinību skolotājs

Kārlis Greitāns
Ķīmijas un dabaszinību skolotājs

Skola, kur strādās un priekšmeti, ko mācīs

E. Kauliņa Lielvārdes vidusskolā ķīmiju un dabaszinības.

Izglītība

Bakalaura grāds ķīmijā, iegūts Rīgas Tehniskajā universitātē.

Pieredze

Kārlis studiju laikā aktīvi darbojies Studentu pašpārvaldē, bet savus pētnieka sasniegumus demonstrējis starptautiskā zinātniskā seminārā Daugavpils Universitātē. Dotības pedagoģijā viņš jau ir pārbaudījis, pasniedzot ķīmijas privātstundas gan skolēniem, gan pirmo kursu studentiem. Un tā soli pa solim Kārlis ir tuvojies dalībai IESPĒJAMĀ MISIJĀ.

Intereses

Politika, ceļošana, dārzkopība.

Kārlis un IESPĒJAMĀ MISIJA

“Man gribas skolu padarīt par vietu, kur visiem būtu forši. Kur katru dienu var uzzināt kaut ko pārsteidzošu, jaunu un vērtīgu dzīvei. Un iegūt vēlmi izzināt.” Latvijā ir senas ķīmijas tradīcijas, un Kārlis ir pārliecināts, ka tās nedrīkst pārtraukt. Arvien jaunus ķīmijas talantus var radīt, mērķtiecīgi strādājot jau no pamatskolas un Kārlis to ir gatavs darīt, iedvesmojot skolēnus savas ķīmijas zināšanas izmantot sadzīvē.

Kārlim vidusskolas laikā bija iespēja doties uz vasaras skolu Vācijā, kur viņš izvēlējies mācīties ķīmiju, un to nav nožēlojis līdz šai dienai. Bijis aizraujoši vārīt pašam ziepes un sintezēt tādu populāru medikamentu kā aspirīns. Kārlim tas devis pašapziņu un prieku, ko tagad viņš vēlas nodot saviem skolēniem.

Uz jautājumu, kā Kārlis klasi pievērsīs ķīmijas pasaulei, viņš nevilcinoties atbild: “Es parādītu kādu interesantu eksperimentu, iespējams, mistisku, mazliet bīstamu.” Bet ar meiteņu auditoriju Kārlis strādātu,  veidojot šampūnus un krēmus. “Ķīmija ir vispapkārt, tikai jāprot to izmantot.”

Kārlim nozīmīga tēma ir saudzīga attieksme pret vidi, tādēļ viņš, mācot ķīmiju, īpašu uzmanību pievērsīs zaļajai domāšanai un skolēniem parādīs, cik daudz viņi var palīdzēt videi, tikai nedaudz mainot savus ikdienas ieradumus. Ieskatoties ķīmiskajos procesos dziļāk, Kārlis pamana sakarības  - ja videi kaitīgās vielas var aizstāt ar videi draudzīgām, tad cilvēku attiecībās kurnēšanu var aizstāt ar breinstormingu jeb ideju prāta vētru.

Kārlis Janisels


Kārlis Janisels


Kārlis Janisels Fizikas skolotājs

Kārlis Janisels
Fizikas skolotājs

Skola, kur strādās un priekšmeti, ko mācīs

Ikšķiles vidusskolā fiziku.

Izglītība

Fizikas bakalaura grāds, iegūts Latvijas universitātē.

Pieredze

Studiju gados Kārlis mācības apvienoja ar darbu LU Fizikas un matemātikas fakultātes fizikas katedrā, kur veica datormodelēšanas aprēķinus projektiem Latvijā un Vācijā. Šajā laikā viņš vairākas reizes piedalījies dažādos pieredzes apmaiņas braucienos uz Vāciju. Pēc studiju beigšanas iegūtās analītiskās zināšanas pielietojis finanšu analītiķa profesijā. Periodiski pasniedzis privātstundas fizikā un matemātikā.

Intereses

“Veselā miesā vesels gars”, un līdz ar to - dažādas fiziskas aktivitātes: skriešana, velobraukšana, slēpošana, vingrošana, klinšu kāpšana, ceļošana. Spēlē ģitāru, ļoti patīk gatavot ēst.

Kārlis un IESPĒJAMĀ MISIJA

“Jau absolvējot vidusskolu, apsvēru kļūt par skolotāju. Šobrīd, iegūstot aizvien plašāku darba pieredzi, esmu sapratis, ka vēl joprojām vēlos būt skolotājs.” Šajā procesā Kārlis saskata savu aicinājumu. “IM programma man dos iespēju realizēt savu mērķi kļūt par spēcīgu un modernu skolotāju, kurš spēj sekot līdzi un reaģēt uz pasaules tendencēm.”

Kārli kļūt par skolotāju iedvesmojušas situācijas, kad klasesbiedri skolas laikā jautājuši viņam mājasdarbu pareizās atbildes, bet Kārlis tā vietā viņiem izskaidrojis mācību vielu un atbildējis, lai tālāk galā tiek paši. “Man vienmēr daudz interesantāk ir bijis ar lielu azartu izstāstīt to, ko citi vēl nesaprot.” Gatavojoties eksāmenam, Kārlis skolotājas vietā saviem vienaudžiem vadījis nodarbības.

Kārlis skolā vēlas attīstīt bērnu analītisko, starpdisciplināro un loģisko domāšanu, to paveicot ar jauneklīgu attieksmi, empātiju un zinātkāres enerģiju. Viņš ir pārliecināts, ka skolotājam jābūt tādam cilvēkam, ar kuru gribētos pavadīt visu dienu. Un Kārlis tāds būs.

Kristaps Svīķis


Kristaps Svīķis


Kristaps Svīķis Matemātikas un ekonomikas skolotājs

Kristaps Svīķis
Matemātikas un ekonomikas skolotājs

Skola, kur strādās un priekšmeti, ko mācīs

Mazsalacas vidusskolā matemātiku un ekonomiku. 

Izglītība

Bakalaura grāds analītiskajā ekonomikā, iegūts Latvijas Universitātē.

Pieredze

Kristaps ir strādājis par ekonomistu Latvijas Bankā, kur viņa pienākumos bijusi valsts finanšu analīze. Šī darba ietvaros publicējis vairākas autorpublikācijas par tobrīd aktuāliem ekonomikas jautājumiem saistībā ar valsts finansēm. Skolas laikā darbojies jauno ģeogrāfu skolā, jauno matemātiķu skolā, jauno ķīmiķu skolā, kā arī mācījis vienaudžiem matemātiku un trenējis galda tenisā. Šogad palīdzējis tēvam organizēt Latvijas komandu čempionātu galda tenisā.

Intereses

Galda teniss, basketbols, aktīva atpūta pie dabas.

Kristaps un IESPĒJAMĀ MISIJA

Aicinājumu iesaistīties Latvijas izglītības sistēmā Kristaps izjutis jau augstskolas pirmajos gados. Vairāk par pašu Iespējamo misiju uzzinājis no drauga Igora, kas savulaik pats bijis IM skolotājs un nu ir skolas direktors. “Jau no sākta gala uzrunāja IESPĒJAMĀS MISIJAS ideāli. Man ir ļoti svarīgi strādāt komandā, kura “krīt un ceļas” par tiem pašiem principiem, kas man ir svarīgi,” IESPĒJAMAJĀ MISIJĀ Kristaps šādu iespēju saskata.

Izzināt pasauli Kristaps tiecies jau bērnībā, kad ar brāli un māsīcu dzīvojuši lauku mājās tuvu dabai. Tobrīd raudzīšanās dabā un interese par tās procesiem attīstījusies dabiski, kā jau lielākajai daļai lauku bērnu. Savukārt studēt ekonomiku Kristapu iedvesmoja vidusskolas ekonomikas skolotājs – harismātisks, cienījams cilvēks. “Lieliskam skolotājam būtu jābūt tādam, kas prastu aizraut, iemācīt saskatīt skaisto. Pat lietās, kur to teju vai nav nemaz,” uzskata Kristaps. 

Strādājot Latvijas Bankā, Kristapā vairojusies pārliecība, ka Latvijas lielākais potenciāls slēpjas tieši izglītībā, ka izglītība un ar to saistītās problēmas ir tieši vai pastarpināti pamatā vairumam Latvijas likstu. “Tas, ka bērni ir mūsu nākotne, piekritīs teju ikviens. Viņi ir jebkuras pārtikušas un laimīgas valsts pamats. Ja gribam dzīvot labāk, mums ir jāmācās pašiem un, protams, jāizglīto savas atvases, jo, ja ne paši, tad tieši bērni būs tie, kas nākotnē ģenerēs unikālas idejas, radīs darbavietas, pastiprinās zinātnieku rindas un atkal mācīs savus bērnus. Ir tik svarīgi neapkaut bērnos zinātkāri un darīt visu, lai no viņiem dabūtu ārā labāko, kas viņos ir. Esmu pārliecināts, ka skola ir īstā vieta, ar kuru būtu jāsāk, lai Latviju padarītu vēl labāku un cilvēki šeit būtu vēl laimīgāki.”

Mācot skolā, Kristaps centīsies pasniegt caur līdzībām dabā, sabiedrībā, lai mācāmais priekšmets nav sauss un pliks, un no skolēniem sagaidīs un palīdzēs attīstīt spriestspēju, spēju argumentēt un vēlmi izzināt. “Domāju, ka ieinteresētas, zinātkāras acis ir ikviena skolotāja lielākā alga,” Kristaps piebilst un ir pārliecināts, ka visi skolēni VAR, tik’ katram nepieciešama sava pieeja.

Kristaps Zaļais


Kristaps Zaļais


Kristaps Zaļais Matemātikas un ekonomikas skolotājs

Kristaps Zaļais
Matemātikas un ekonomikas skolotājs

Skola, kur strādās un priekšmeti, ko mācīs

Salaspils 1. vidusskolā matemātiku. 

Izglītība

Bakalaura grāds starptautiskajā ekonomikā un komercdiplomātijā, iegūts Latvijas Universitātē.

Pieredze

Kristaps ir valdes priekšsēdētājs organizācijai BoomRiga, kas organizē pasākumus jauniešiem, kur top inovatīvas idejas jaunam biznesam. Viņš guvis arī pieredzi mārketingā un ir treneris futbola klubā Auda, kur ar U-12 komandu izcīnījis godalgas gan Latvijas, gan starptautiskā mērogā.

Intereses

Vēsture, politika, futbols.

Kristaps un IESPĒJAMĀ MISIJA

IESPĒJAMĀ MISIJA Kristapam būs izcils turpinājums viņa jau iepriekš gūtajai pieredzei, strādājot par treneri un pildot BoomRiga valdes priekšsēdētāja pienākumus. Viņš vēlas kļūt par vēl gudrāku, atbildīgāku, mērķtiecīgāku un pieredzējušāku personu.

Kristaps atceras, ka, ierodoties studēt universitātē, juties kā viens no miljona, taču viņu pamanījis kāds profesors un uzaicinājis pēc lekcijām pastrādāt papildus. Tā bijusi Kristapa iespēja sev noticēt un sevi pierādīt.

Kā nākamo savas izaugsmes pagriezienu viņš atceras tā saucamo pičošanu jeb sava produkta prezentāciju vienas minūtes laikā. “Tur nav uzskates materiālu, tur esi tikai tu un tava mute. Tajā mirklī tu sāc domāt, un tu saproti, kas ir svarīgi un kas nav.” Kristaps atzīst, ka pičošana ir lieliska iespēja strādāt pašam ar sevi, jo nākas analizēt katru minūtē paveikto sīkumu.

Apkopojot vērtīgāko no savas pieredzes, Kristaps dosies uz skolu ar iedvesmu un vēlmi skolēnos attīstīt patstāvību. “Es vēlētos iemācīt skolēnam noticēt savam spēkam, iegūt pārliecību, ka arī viņš var, un, lai to darītu, nepietiks tikai ar sēdēšanu malā.” Viņš ir pārliecināts, ka skolotājam ir jāstrādā tā, lai skolēni uz skolu nāktu ar interesi un mājās ar prieku strādātu papildus. Un Kristaps būs tieši šāds skolotājs un saviem skolēniem novēl: “Esi tu pats, nekad nepadodies un vienmēr vēlies vairāk!”

Lāsma Mencendorfa


Lāsma Mencendorfa


Lāsma Mencendorfa Sociālo zinību un informātikas skolotāja

Lāsma Mencendorfa
Sociālo zinību un informātikas skolotāja

Skola, kur strādās un priekšmeti, ko mācīs

Ventspils 4. vidusskolā sociālās zinības un informātiku.

Izglītība

Šobrīd strādā pie maģistra grāda izglītības iestādes vadībā Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijā. Bakalaura grāds iegūts kultūras vadībā Ekonomikas un kultūras augstskolā.

Pieredze

Lāsma bijusi sociāli aktīva jau kopš pamatskolas, organizējot dažādus pasākumus, kā arī vadot skolēnu domi. Viņa pildījusi projektu koordinatores pienākumus Latvijas Mazpulkos, kas devis iespēju piedalīties dažādos starptautiskos semināros un to organizēšanā. Lielu pieredzi atnesusi augstskolas studentu pašpārvaldes vadīšana, kas Lāsmai ļāvusi sevi pierādīt arī Latvijas Studentu apvienībā, kļūstot par tās viceprezidenti. Piedalījusies studiju programmu vērtēšanā un akreditācijā. 

Intereses

Volejbols, dažādi kultūras pasākumi, patīk dejot.

Lāsma un IESPĒJAMĀ MISIJA

“Nozīmīgus dzīves lēmumus laikam pieņemu ilgstoši. Tas brieda jau sen, “tā par domu pievienoties IESPĒJAMĀS MISIJAS dalībnieku saimei atzīstas Lāsma. Viņa, darbojoties Latvijas Studentu apvienībā un ikdienā strādājot ar izglītības jautājumiem, sadarbojās ar IESPĒJAMĀS MISIJAS cilvēkiem, un Lāsmai jau tad šķitusi saistoša programmas ideja un mērķi. 

Abi Lāsmas vecāki bijuši skolotāji, un viņu darbi, kā viņa pati atzīst, bijis labākais paraugs un iedvesma attīstīties un nonākt tur, kur vina ir pašlaik. “Viņi man vienmēr bijuši kā labākais piemērs ar savu goda prātu, nesavtīgo ziedošanos gan savu bērnu, gan skolas un pagasta labā.”

Lāsma skolā dosies ar starojošu nemieru, neatlaidību, vēlmi augt un attīstīties kopā ar skolēniem. “Skolā vēlos bērnus iedvesmot un pārliecināt par to, ka viņi var! Ka tieši viņu rokās - attieksmē un vēlmē mācīties - ir viņu nākotne un iespējas. Ceru, ka skolēni kļūs mērķtiecīgi, spēs apzināsies savus talantus, domās loģiski nevis „iekals teoriju” un būs zinātkāri arī citos mācību priekšmetos.”

Laura Pole


Laura Pole


Laura Pole Vizuālās mākslas skolotāja

Laura Pole
Vizuālās mākslas skolotāja

Skola, kur strādās un priekšmeti, ko mācīs

Babītes vidusskolā vizuālo mākslu.

Izglītība

Maģistra grāds grafikā, iegūts Latvijas Mākslas akadēmijā.

Pieredze

Laura līdz dalībai IESPĒJAMAJĀ MISIJĀ ar izglītību ir bijusi saistīta, organizējot Bērnu fonda nometnes un vadot bērniem radošas nodarbības. Strādājusi arī ar bērniem, kuriem ir fiziska vai garīga invaliditāte, pildījusi audzinātājas un sociālā pedagoga lomu, sekojot līdzi bērnu ikdienas gaitām un palīdzot risināt sadzīves jautājumus.

Intereses

Mākslas izstādes, koncerti, teātris, Rīgas radošo kvartālu aktivitātes.

Laura un IESPĒJAMĀ MISIJA

Laurai arī pēc maģistrantūras nav apsīkusi vēlme mācīties, tādēļ pievienošanās IESPĒJAMĀS MISIJAS dalībnieku pulkam bijis organisks solis. “Man ir saistošs Iespējamās misijas “mentorings” un vienaudžu kopiena, ar ko līdzdarboties un dalīties, jo ir kopējas intereses un vērtības.” Tā kā Laurai labi padodas saprasties ar bērniem, tad ceļš pedagoģijas virzienā bijusi loģiska izvēle.

Lauru pašu savulaik mācīties iedvesmojis kāds augstskolas pasniedzējs, kas veltījis viņai laiku sarunām. Viņa daudz mācījusies arī saskarsmē ar bērniem ar īpašām vajadzībām. “Katram vajadzētu šādu pieredzi. Viss vairs nerādās tik tumšās krāsās.” Viss kopā veido Lauru par iejūtīgu jauniešu atbalstu. 

Skolā viņa vēlas pierādīt, ka radoša pieeja priekšmeta pasniegšanā spēj mainīt attieksmi pret kultūras procesiem un to veidotājiem. “Vēlos iepazīstināt bērnus ar mākslas vidi, sagraut stereotipus par mākslu un māksliniekiem kā neizprotamu, neprakstisku un nezināmu un tāpēc biedējošu jomu.” Laura vēlas parādīt, ka māksla ir domāta visiem un cer jau drīz mākslas izstādēs redzēt vairāk zinātkāru ģimeņu.

Lelde Vaivode


Lelde Vaivode


Lelde Vaivode Angļu valodas un kulturoloģijas skolotāja

Lelde Vaivode
Angļu valodas un kulturoloģijas skolotāja

Skola, kur strādās un priekšmeti, ko mācīs

Olaines 2. vidusskolā angļu valodu un kulturoloģiju.

Izglītība

Maģistra grāds antropoloģijā programmā “Cilvēks un vide”, iegūts Aberdīnas Universitātē Skotijā. Bakalaura grāds kultūras un sociālajā antropoloģijā, iegūts Latvijas Universitātē.

Pieredze

Lelde strādājusi par tulkotāju Jāņa Rozes apgādā, kur atdzejojusi dzejoļus no angļu, franču un vācu valodām, kā arī veidojusi profesiju aprakstus SIA Projektu un kvalitātes vadība. Rakstītprasmi viņa apguvusi literārajās meistardarbnīcās, piedalījusies Jauno un iesācēju autoru seminārā.

Intereses

Dziedāšana, dzied a capella ansamblī “Sonorus”, literatūra, galda spēles, ēst gatavošana, sociālais taisnīgums.

Lelde un IESPĒJAMĀ MISIJA

Lelde programmā IESPĒJAMAJĀ MISIJA ir gatava sevi izaicināt, uzdodot jautājumu: vai es varu iemācīt citiem, kā kļūt iedvesmotājiem? Viņa programmas divu gadu laikā cer atrast arī domubiedrus, kas palīdz šo skaisto mērķi realizēt. 

Vidusskolā Lelde bijusi pārliecināta, ka studēs bioloģiju. Kādā ģeogrāfijas stundā, kur viņa atkal uzdevusi sev raksturīgos filosofiskos jautājumus, skolotāja saskaitusies un atbildējusi, ka, ja Lelde gribot visu apšaubīt, viņai jāiet studēt antropoloģiju. Pēc tam, kad Lelde bija iepazinusies ar antropoloģiju plašāk un sapratusi, ka tiešām varētu to studēt, viņa atgriezusies pie šī gadījumā un puspajokam nodomājusi, ka notikums ģeogrāfijas stundā bijis zīmīgs. Tas Leldi ir ne tikai aizvedis pie studiju jomas, kas ir viņas sirdslieta, bet arī licis skaidri apzināties: “Es vēlos skolā  bērniem ienest sajūtu, lai viņi nebaidās uzdot neērtos jautājumus un tādējādi iemācās kritiski domāt un diskutēt par skolā, valstī un pasaulē notiekošo.” Līdz ar to Lelde savas vērtību sistēmas augšgalā izvirza iespēju katram cilvēkam izpaust savu potenciālu un viedokli.

Lelde cer, ka iemīlēšanās sajūtai līdzīgais stāvoklis, ko viņa jūt, domājot par darbu skolā, saglabāsies. Jo notikumiem, kas izvēršas ilgtermiņā, pacilātības sajūta ir nepieciešama. Lelde to sniegs arī bērniem.

Līga Zaķe


Līga Zaķe


Līga Zaķe Matemātikas skolotāja

Līga Zaķe
Matemātikas skolotāja

Skola, kur strādās un priekšmeti, ko mācīs

Jelgavas tehnikumā matemātiku.

Izglītība

Profesionālais maģistra grāds klīniskajā optometrijā, iegūts Latvijas Universitātē.

Pieredze

Līga ir bijusi optometriste divos uzņēmumos un īpaši specializējusies kontaktlēcu jomā. Šajā darbā var ne tikai uztrenēt komunikācijas prasmes ar cilvēkiem, bet arī neiztikt bez krievu valodas zināšanām, ko Līga apguvusi pašmācības ceļā. Studiju laikā Latvijas Studentu apvienībā vadījusi Sociālo virzienu un piedalījusies vairāku studiju programmu akreditācijas procesā.

Intereses

Mūzika, skriešana, peldēšana, patīk braukt ar velosipēdu un spēlēt stratēģiskās galda spēles.

Līga un IESPĒJAMĀ MISIJA

Līgu pieteikties IESPĒJAMAJAI MISIJAI iedvesmoja tās dalībnieku stāsti. Viņasprāt, IESPĒJAMĀ MISIJA piedāvā apstākļus, kuros dzīvojot katra minūte kļūst daudz svarīgāka. Līga tic, ka skolā apgūtās metodes un atziņas viņai palīdzēs turpmākajā dzīvē uz katru problēmu raudzīties kā uz atrisināmu izaicinājumu. 

Līga pedagoģiskās dotības sevī atklājusi jau studiju pirmajā kursā, kad sākusi pasniegt privātstundas skolēniem. Darbojoties studējošo pašpārvaldē guvusi sevī pārliecību, ka būt aktīvai ir vērtīgi. Viņa vēlas, lai šo īpašību pārmanto arī viņas skolēni. “Es  vēlos viņiem iemācīt būt drosmīgiem un pašiem pastāvēt par sevi,” tā par saviem plāniem skolā stāsta Līga un ir pārliecināta, ka dzīvē uzvar tie, kas nebaidās, un tie, kuriem piemīt kaut nedaudz pozitīvas nekaunības. “Skola nav tā vieta, kur jāmet pār bortu neveiksminieki. Viņi visi ir pelnījuši  iespēju un vienādas starta pozīcijas, par spīti atšķirīgiem ģimenes ienākumiem”, un tādēļ Līga skolēniem mācīs drosmi meklēt un interesēties par to, kas varētu būt viņu sapņi arī tad, ja tie atrodas ārpus skolēnu pierastās vides.

Līga aicinās skolēnus pašus meklēt kanālus, kur satikt ekspertus savas sapņu profesijas jomā, un ar savu piemēru pierādīs, ka strādāt par skolotāju ir gods.

Līva Gailuma


Līva Gailuma


Līva Gailuma Latviešu valodas un literatūras skolotāja

Līva Gailuma
Latviešu valodas un literatūras skolotāja

Skola, kur strādās un priekšmeti, ko mācīs

Jelgavas tehnikumā latviešu valodu un literetūru. 

Izglītība

Bakalaura grāds baltu filoloģijā, iegūts Latvijas Universitātē.

Pieredze

Līva bijusi sabiedriski aktīva un zinātkāra jau no pamatskolas. Skolas laikā viņa ieguvusi atzinības rakstu no ministru prezidenta Valda Dombrovska par labiem sasniegumiem mācībās un olimpiādēs, kā arī aktīvi darbojusies Jelgavas skolēnu domē, kur guvusi pieredzi pasākumu rīkošanā un darbā ar vienaudžiem un jaunākiem skolēniem.

Intereses

Grāmatas un vēsture.

Līva un IESPĒJAMĀ MISIJA

Uzsākot gaitas IESPĒJAMĀ MISIJĀ, Līvas lielākais izaicinājums un azarts ir iespēja strādāt un mācīties paralēli. “Mans lielākais gandarījums būtu, ja pēc diviem gadiem, kurus es nostrādātu skolā, mani bērni atzītu, ka manas stundas ir bijušas interesantas un ka es viņiem esmu sniegusi kaut ko vērtīgu un noderīgu.”

Līvu vidusskolā mācīties iedvesmojusi aizrautīga un savu darbu mīloša latviešu valodas skolotāja, kas pratusi ieinteresēt un stundas darbā iesaistīt visus skolēnus. Nu tā ir Līva, kas vēlas skolēniem radīt siltas jūtas pret savu dzimto valodu. “Mans lielākais mērķis būtu iemācīt Latvijas skolēniem patriotismu ne tikai vārdos, bet arī mīlestību pret savu valsti un valodu.”

Viņa aicinās savus skolēnus piedalīties diskusiju grupās par aktuālāko jauniešu literatūru, un lasīšanas procesam piešķirs aizrautību un nozīmību. Brīvā un radošā veidā, lasot par sev aktuālām tēmām, Līva skolēniem parādīs to, ka viņi mācās un iegūst sev, nevis abstraktai sistēmai.

Miks Dzenis


Miks Dzenis


Miks Dzenis Sociālo zinību skolotājs

Miks Dzenis
Sociālo zinību skolotājs

Skola, kur strādās un priekšmeti, ko mācīs

Ikšķiles vidusskolā sociālās zinības.

Izglītība

Bakalaura grāds kultūras socioloģijā un menedžmentā, iegūts Latvijas Kultūras akadēmijā.

Pieredze

Miks kā Latvijas Kultūras akadēmijas studējošo pašpārvaldes vadītājs ir iepazinis studentu dzīves līkločus, kā arī palīdzējis organizēt  unikālu 3 mākslu augstskolu  – Latvijas Kultūras akadēmijas, Latvijas Mākslas akadēmijas un Latvijas Mūzikas akadēmijas  - kopīgi realizētu projektu sadarbībā ar Pasažieru vilcienu. Cilvēkus un teātra mākslu tuvāk iepazinis, strādājot Nacionālajā teātrī.

Intereses

Kultūras menedžments, koris, mūzika un kino.

Miks un IESPĒJAMĀ MISIJA

Miku, domājot par dalību programmā Iespējamā misija, nodarbina ideja par mijiedarbību starp skolēnu un skolotāju. “Ir ļoti svarīga spēja apmainīties ar idejām un radīt jaunas ieceres, kas uzlabotu un padarītu mācību procesu intersantāku gan pašiem skolēniem, gan skolotājam.” Mijiedarbība, kurā notiek mācību process, Mikam dod spēku, tādēļ viņš dosies uz skolu kā skolotājs.

Gan bērnības pieredze tautas teātrī,  mūzikas un mākslas skolā, gan interese par kora mūziku ir Miku veidojusi par kultūras cilvēku. Pēc tam turpinājušās studijas Latvijas Kultūras akadēmijā, un nu Miks ir pilns iedvesmas dot skolēniem iespēju mācīties radoši, mūsdienīgi un izpratni veicinoši. 

“Vēlos parādīt, ka ar vidusskolu nekas nebeidzas.” Vairodams interesi par literatūru, vēsturi un dažādām kultūrām, Miks savas stundas pasniegs atraktīvi, ļaujot skolēniem izteikt savu viedokli, un palīdzēs to nostiprināt un pilnveidot. Pēc skolas absolvēšanas galvenais ir jāpaliek interesei. Par dzīvi vispār un par kultūru.

Sabīne Putāne


Sabīne Putāne


Sabīne Putāne Latviešu valodas un literatūras, sociālo zinību skolotāja

Sabīne Putāne
Latviešu valodas un literatūras, sociālo zinību skolotāja

Skola, kur strādās un priekšmeti, ko mācīs

Salacgrīvas vidusskolā sociālās zinības, latviešu valodu un literatūru. 

Izglītība

Bakalaura grāds mākslās, iegūts Latvijas Kultūras akadēmijā apakšprogrammā Kultūras socioloģija un menedžments.

Pieredze

Sabīne studiju laikā bijusi vadošā pētniece pētījumā “Radošo personu situācija Latvijā 2012. gadā”, bet bakalaura darbā pētījusi radošuma izpratni un lomu Latvijas izglītības sistēmā. Strādājusi ziedu salonā un guvusi plašu pieredzi brīvprātīgajā darbā, organizējot dažādus ar kultūru saistītus pasākumus.

Intereses

Brīvajā laikā Sabīne dot priekšroku aktīvai atpūtai brīvā dabā. Katru vasaru kopā ar ģimeni kāpj kalnos, savukārt ziemā nodarbojas ar kalnu slēpošanu.

Sabīne UN IESPĒJAMĀ MISIJA

“Man dalība IM dos piepildījumu profesionālajā dzīvē. Iegūšu jaunas zināšanas un prasmes pedagoģijā, uzlabošu savas komunikācijas un līderības prasmes. Nostiprināšu savas zināšanas kultūras teorijā, kultūras vēsturē, kā arī socioloģijā. Iegūšu kontaktus ar radošiem un perspektīviem cilvēkiem, kā arī lepnumu par savu darbu, kas ir sabiedrībai vērtīgs un nozīmīgs,” tik bagātīgas iespējas Sabīne saskata darbā skolā un dalībā programmā IESPĒJAMĀ MISIJA. Tomēr visupirms Sabīne vēlas apliecināt sev, ka var būt laba skolotāja un padarīt savu skolēnu dzīvi kvalitatīvāku.

Sabīni pašu savulaik ar saviļņojošiem stāstiem skolā iedvesmojusi kultūras vēstures skolotāja, bet studiju gados viņa aizrāvusies ar radošuma un izglītības eksperta Kena Robinsona idejām. Līdz ar to nav brīnums, ka Sabīnes pētnieciskās intereses aptver radošuma izpēti izglītības sistēmā.

Viņa uzskata, ka galvenie šķēršļi radošuma intergrācijai Latvijas izglītības sistēmā ir izpratnes trūkums par radošuma jēdziena daudzpusību un grūtības rast līdzsvaru starp radošo mācību metožu pielietošanu un formālo prasību ievērošanu zināšanu apguves procesā. Tādēļ Sabīne ar radošumu strādās skolā un pārbaudīs to, ko lieliski pārzina teorijā. 

Sabīne vēlas lauzt stereotipu, ka radošums ir saistīts tikai ar mākslu. “Radošums ir atšķirīgs domāšanas veids, ko ir iespējams iemācīties un izmantot visās dzīves jomās.” Viņa ir pārliecināta, ka ikvienā bērnā dus mazs radītājs, un centīsies katram skolēnam atklāt viņa unikālo ceļu pie sava talanta.

Tatjana Pladere


Tatjana Pladere


Tatjana Pladere Fizikas un matemātikas skolotāja

Tatjana Pladere
Fizikas un matemātikas skolotāja

Skola, kur strādās un priekšmeti, ko mācīs

Rīgas Ostvalda ģimnāzijā fiziku un matemātiku.

Izglītība

Maģistra grāds optometrijā, iegūts Latvijas Universitātē.

Pieredze

Tatjanas pētnieciskais darbs ir saistīts ar acu kustību treniņu metodikas izstrādi bērniem ar lasīšanas grūtībām, viņa bijusi laborante LU Fizikas un matemātikas fakultātē, bet studijās apgūtās zināšanas stiprinājusi praksē optometrijā. Komunikācijas prasmes Tatjana attīstījusi Latvijas Univeritātes Studentu servisā, kur palīdzējusi topošajiem studentiem izprast gaidāmo studiju procesu.

Intereses

Bērnu psiholoģija, izglītojošas grāmatas, patīk ceļot.

Tatjana un IESPĒJAMĀ MISIJA

Dalība IESPĒJAMAJĀ MISIJĀ ir nozīmīgs pakāpiens Tatjanas izaugsmē. Domājot ilgtermiņā, viņa plāno sevi attīstīt akadēmiskajā karjerā, turpināt studēt doktorantūrā un pasniegt mācību kursus universitātē. “Dalība IESPĒJAMAJĀ MISIJĀ nenoliedzami ir būtisks ieguldījums manā nākotnē un personības pilnveidē.”

Tatjanu skolas laikā īpaši atbalstījusi un lieliem darbiem iedvesmojusi latviešu valodas un literatūras skolotāja, kas veltījusi savu brīvo laiku, lai Tatjanai palīdzētu uzlabot latviešu valodas prasmes. Nu viņa ir gatava sevī ieguldīto dot atpakaļ. “Es gribu skolēniem parādīt, ka tas, kas tiek iegūts skolā, nepaliek skolas sienās, bet noder dzīvē.” Gluži kā tas savulaik noticis ar viņu pašu.

“Mani uztrauc tas, ka Latvijas izglītības kvalitāte pasaulē joprojām tiek atzīta tikai par vidēji labu,” stāsta Tatjana. Viņa vēlas mainīt to bērnu attieksmi pret skolu, kas uz skolu dodas ar nepatiku, un parādīt, ka tas nav sods, bet gan aizraujošs piedzīvojums, pilns atklājumiem, izaicinājumiem un sasniegumiem. Tatjana tic, ka patika pret skolu ir pirmais solis izglītības kvalitātes izaugsmē. “Es gribētu, lai mani skolēni domā, kas tas ir stilīgi būt gudram, labi mācīties un apgūt jaunas prasmes.”

Trīne Samma


Trīne Samma


Trīne Samma Angļu valodas skolotāja

Trīne Samma
Angļu valodas skolotāja

Skola, kur strādās un priekšmeti, ko mācīs

Liepājas 15. vidusskolā angļu valodu.

Izglītība

Bakalaura grāds angļu valodā un literatūrā, iegūts Lietuvas Kristīgā koledžas Starptautiskajā Universtitātē.

Pieredze

Trīnes pirmā pieredze pedagoģijā ir, strādājot par angļu valodas skolotāju Rīgas 1. valodu skolā un Rīgas Valdorfskolā. Trīne bijusi arī Lietuvas Kristīgā koledžas Angļu katedras pasniedzēju asistente, šis darbs viņai palīdzējis izprast universitātes pasniedzēju ikdienu. Studiju trešajā kursā Trīne piedalījusies darba grupā, kas Klaipēdas vidusskolēnu vidū popularizē multikulturālu domāšanu, bet bakalaura darbā pētījusi, kā mainās vai nemainās skolēnu attieksme pret lasīšanu, piedaloties ekstensīvajā lasīšanas programmā.

Intereses

Ekoloģisks dzīvesveids, vides aizsardzība, alternatīvā pedagoģija. 

Trīne un IESPĒJAMĀ MISIJA

“Divi semestri, ko jau esmu nostrādājusi skolā, liek man saprast to, ka skolotāja darbs pavisam noteikti nav viegls, toties tas ir radošs, aizraujošs, pilns pārsteigumu un dod piepildījuma sajūtu, jo tā pamatā darbojas princips - “dot”, nevis “ņemt”.” IESPĒJAMAJĀ MISIJĀ Trīne vēlas likt pamatus tādai savai skolotājas personībai, kas atbalsojas katrā skolēnā. Viņa lūkos atrast savu metodi, savu struktūru un savu stilu skolēnu izglītošanai.

Trīne par lielu vērtību uzskata mīlestību pret savu darbu, ko mācījusies gan no savas sākumskolas audzinātājas, kura bijusi “vecā kaluma skolotāja” ar stingru gara tvērienu un skaidrām vērtībām, gan no jauneklīgās pasniedzējas universitātē, kas vienmēr izstarojusi laipnību un atvērtību. Trīne pieredzes bagāžā paņēmusi labāko no abām un skaidri redz savu virzību skolotājas ampluā: “Es gribētu saviem skolēniem dot iespēju un apziņu, ka katrs ir īpašs un var atrast savu ceļu šajā pasaulē, kā arī gribētu viņiem iemācīt strādāt, jo tieši darbs veido cilvēkus par to, kas viņi ir.”

Valērija Vorobjova


Valērija Vorobjova


Valerija Vorobjova Angļu valodas skolotāja

Valerija Vorobjova
Angļu valodas skolotāja

Skola, kur strādās un priekšmeti, ko mācīs

Pļavnieku pamatskolā angļu valodu.

Izglītība

Bakalaura grāds mūzikas un mediju menedžmentā, iegūts Londonas Metropolitēna universitātē.

Pieredze

Valerija bijusi izglītojošo projektu producente Latvijas Nacionālajā operā, kur plānojusi un vadījusi izglītojošas ekskursijas gan bērniem, gan pieaugušajiem. Pusaudža gados aktīvi darbojusies LĢPSVA “Papardes zieds”, vadot lekcijas Latvijas skolās, un bijusi brīvprātīgā krīzes centrā “Māras centrs”.

Intereses

Klasiskā mūzika, skatuves māksla.

Valerija un IESPĒJAMĀ MISIJA

Doma par dalību programmā IESPĒJAMĀ MISIJA Valerijai briedusi jau apmēram 4 gadus, kad viņa vēl dzīvojusi Londonā. Līdz šim liktenīgajam pieteikšanās gadam viņa izmēģinājusi komunikāciju ar skolas vecuma bērniem un sapratusi, ka veidojas labs kontakts.  “Kad aizpildīju anketu, kas ir pirmais atlases solis, zināju, ka tas ir 100% mans.”

Mācīties un tiekties pretī sapņiem Valeriju vadījis iekšējais dzinulis, jo vienmēr gribējies būt pirmajai. Skolā iedvesmojošākie bijuši skolotāji, kas gan pārzinājuši savu jomu, gan veidojuši ar skolēniem labu kontaktu. Universitātē bijusi kāda pasniedzēja, kas uz studentiem iedarbojusies teju maģiski, “Kad esmu ar viņu vienā telpā man gribas būt labākai studentei. Viss notiek vienkārši un tas mani iedvesmo nākt uz stundām un mācīties jauno vielu.”

Valerijas maģiskā formula klasē varētu būt viņas skatījums uz dzīvi un plašais redzesloks. “Es gribu, lai mani skolēni ir motivēti mācīties valodas, lai viņi saprot, cik nozīmīgi mūsdienās ir runāt svešvalodās, lai viņi ir spējīgi pieņemt pamatotus lēmumus un ir motivēti attiecībā uz savu nākotni.” Valerija apzinās, ka nākotne ir svarīga dzīves sastāvdaļa, bet tā nenotiks bez piepildītas tagadnes. Veiksmīgai skolēnu nākotnei Valerija viņu tagadni piepildīs ar pozitīvu mācīšanās pieredzi.