Agnese Slišāne


SCROLL DOWN

Agnese Slišāne


Agnese Slišāne Matemātikas un ekonomikas skolotāja

Agnese Slišāne
Matemātikas un ekonomikas skolotāja

Izglītība: Bakalaura grādu uzņēmējdarbības vadībā ieguvusi Rīgas Tehniskās Universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātē. Agnese beigusi Ogres 1. vidusskolu. Mācījusies ERASMUS apmaiņas programmā Dānijā. Zināšanas papildinājusi arī Zviedrijā, Anglijā un Francijā.

Pieredze: Agnese veikusi brīvprātīgās darbu Amsterdamā, veicot sabiedrisko attiecību un mārketinga aktivitātes mākslas galerijā. Latvijā darba pieredzi guvusi strādājot par projektu vadītāju.

Skola, kurā strādā: Ogres 1.vidusskola

Agneses mīļākie mācību priekšmeti ir vēsture, literatūra un valodas. Viņa ir ieguvusi teicamas angļu valodas zināšanas, nedaudz ielūkojusies spāņu, holandiešu un čehu valodu pamatos. 

Dziedāšana, riteņbraukšana, peldēšana, volejbols un joga ir viņas aizraušanās. Agnese dzied korī, kopā ar citiem jauniešiem izveidojusi Ogres Jauniešu kori, jo uzskata, ka ir svarīgi strādāt un mācīties kopā – katra jauna dalība dod unikālas zināšanas.

Agnese domā, ka divos gados Iespējamā misijā var paveikt daudz. Vislielākais izaicinājums būtu iemācīt priecāties tos, kuri uz skolu nāk nelabprāt, jo mācības šķiet neinteresants process.

Agnese grib, lai skolā bērni viņā redz iniciatīvu un aizrautību, kas liktu arī pašiem darboties un iedrošinātu citus.

„Ticu, ka Latvijā aug patriotiski jaunieši ar vēlmi aizvien uzlabot dzīvi dzimtajā zemē, tāpēc gribu uzdrīkstēties mēģināt mācīt un mācīties,” saka Agnese.

Ance Jaks


Ance Jaks


Ance Jaks Latviešu valodas un žurnālistikas skolotāja

Ance Jaks
Latviešu valodas un žurnālistikas skolotāja

Izglītība: Žurālistikas bakalaura grāds iegūts Rīgas Stradiņa Universitātes Komunikācijas fakultātē. Ance piedalījusies ERASMUS apmaiņas programmā Bulgārijā, mācījusies Amerikāņu universitātē. Beigusi Jelgavas Valsts ģimnāziju.

Pieredze: Savu pirmo darba pieredzi Ance guvusi, strādājot RSU studentu medija Runā skaļāk studentu televīzijā Runā TV – bijusi producente izklaidējošos ziņu raidījumos, vadījusi komandu un mācījusi jaunāko kursu studentus.

Skola, kurā strādā: Ozolnieku vidusskola

Ances mācību prakse notikusi portālos Ir.lv un 7guru.lv, kur viņai bijusi iespēja gatavot ziņas un apgūst žurnālista amata smalkumus. Kā jauno žurnālistu organizācijas FEJS Latvija valdes priekšsēdētājas vietniecei, viņai ir bijusi iespēja tikties ar daudziem pašmāju un ārvalstu žurnālistiem, kas palīdzējis profesionālajā izaugsmē.

Anci interesē fotogrāfēšana, šūšana, dziedāšana un pavārmāksla.

Programmā Iespējamā misija Ance vēlas jauniešos atraisīt viņu dotības un talantus, palīdzēt noticēt, ka jebkurš sapnis ir piepildāms, ieguldot mērķtiecīgu darbu. 

Ance saka, ka strādāt skolā vai augstskolā vienmēr ir bijis viņas lielais vilinājums, jo darbs bērniem viņai patīk daudz vairāk nekā darbs ar pieaugušiem. 

„Mācot citus ir iespējams daudz iemācīties pašam”, domā Ance, sakot, ka viņai piemīt personiskās kvalitātes, iemaņas un vēlēšanās labi strādāt un iekļauties skolas kolektīvā. 

Dace Zariņa


Dace Zariņa


Dace Zariņa Angļu valodas skolotāja

Dace Zariņa
Angļu valodas skolotāja

Izglītība: Bakalaura grādu sabiedriskajās attiecībās ieguvusi Biznesa Augstskolas Turība Sabiedrisko attiecību fakultātē. Mācījusies Rīgas Mākslas un dizaina vidusskolā. Šobrīd Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātē iegūst maģistra grādu projektu vadīšanā.

Pieredze: Darba pieredzi Dace guvusi, strādājot par projektu vadītāju biedrībā Avantis, A/S Diena un SIA Marta sula.

Skola, kurā strādā: Olaines 1.vidusskola

Dace strādājusi brīvprātīgās darbu, bijusi jauniešu brīvā laika aktivitāšu vadītāja, bērnu vasaras nometnē ASV likusi lietā savas zināšanas vizuālajā mākslā un keramikā.

Ar sportu Dace nodarbojusies profesionālā līmenī, spēlējot basketbola klubos Latvijā, Francijā, Itālijā un Beļģijā.

Iespējamā misijā galvenais mērķis Dacei ir skolēnus iedrošināt uz rīcību un aktīvu darbību, rādīt viņiem vēl nezināmas iespējas. 

Par darbu skolā Dace ir domājusi jau krietnu laiku, un, uzzinot par Iespējamo misiju, šo sapni beidzot spēs īstenot. Viņa  zina, ka ar savu entuziasmu un dzīvesprieku varēs aizraut skolēnus. 

„Vēlos parādīt jauniešiem, ka ir tik daudz dažādu iespēju, no kurām nevajag baidīties. Daloties ar savu līdzšinējo pieredzi, vēlos iedrošināt un motivēt viņus darbībai. Uzskatu, ka šis projekts ir vērtīgs arī manai personīgajai izaugsmei,” saka Dace.

Daina Zviedre


Daina Zviedre


Daina Zviedre Angļu valodas skolotāja

Daina Zviedre
Angļu valodas skolotāja

Izglītība: Rīgas Starptautiskajā ekonomikas un biznesa administrācijas Augstskolā TV režijas specialitātē ieguvusi bakalaura grādu audiovizuālajā mediju mākslā. ERASMUS programmas ietvaros mācījusies Madridē, Spānijā. Absolvējusi Rīgas Teikas vidusskolu.

Pieredze: Daina aizraujas ar dejošanu, ir dejas teātra dalībniece, mācījusies ģitārspēli, glezniecību, mācās valodas. 

Skola, kurā strādā: Rīgas Juglas vidusskola

Darba pieredzi guvusi strādājot par kultūras sadaļas veidotāju un moderatori Latvijas Televīzijā. 

Daina ir bijusi Iespējamās misijas Pirmā iesaukuma dalībnieces Lienes Jurgelānes skolniece un tagad pēc augstskolas absolvēšanas pati izlēmusi pievienoties Iespējamai misijai, lai arī citiem jauniešiem sniegtu iedvesmu.

Programmā Iespējamās misijas Daina vēlas palīdzēt jauniešiem apzināt savus talantus. Par savu mērķi viņa izvirza motivēt jauniešus, kuriem „riebjas iet uz skolu”, un kuri mācībām neredz jēgu. To var izdarīt skolā ieviešot lielāku radošumu un prieku, pārliecināt, ka skolēni paši ir tie, kas veido savas dzīves.

Daina grib parādīt, ka uz skolu var iet ar prieku, uztverot mācības kā milzīgu resursu avotu, kurā skolēni var meklēt atbildes uz saviem jautājumiem.

Daina saka: „Es zinu, ka varu izdarīt daudz  gan obligātajos priekšmetos, gan ārpusstundu nodarbībās.”

Ieva Krūmiņa


Ieva Krūmiņa


Ieva Krūmiņa Sociālo zinību, latviešu valodas un literatūras skolotāja

Ieva Krūmiņa
Sociālo zinību, latviešu valodas un literatūras skolotāja

Izglītība: Ieguvusi tradicionālās kultūras un latviešu folkloras bakalaura grādu Latvijas Kultūras Akadēmijā. Beigusi Rīgas pilsētas Pļavnieku ģimnāziju.

Pieredze: Darba pieredzi Ieva guvusi strādājot par pārdevēja palīgu. Vadījusi kultūras pasākumus – krustabas, Saulgriežus. Organizējusi nometnes.

Skola, kurā strādā:  Rīgas Doma kora skola

Ieva aktīvi darbojas latvisko tradīciju apzināšanā, saglabāšanā un tālāk nodošanā. Vairākkārt piedalījusies 3x3 nometnēs, kur vadījusi ievirzes, veidojusi nometnes avīzi, "infocentrā" darījusi dažādus praktiskus darbus.

Ieva domā, ka „vislabākais skolotājs ir tas, kurš parāda, uz kuru pusi jāskatās, bet nepasaka priekšā, kas jāierauga.”  

Komunikācija ar bērniem nav mazāk svarīga par mācību priekšmetos apgūto, domā Ieva. Tik pat svarīgi ir palīdzēt skolēnam saprast, kā iegūtās teorētiskās zināšanas pielietot dzīvē.

"Skolotājs noteikti ir tas cilvēks, kurš var palīdzēt skolēnam saprast un izvirzīt mērķus, nebaidīties uzņemties atbildību, sapņot, piepildīt dzīvi ar jēgpilnām nodarbēm un motivēt viņus kļūt par Latvijas nākotni,” saka Ieva.

Pievērsties Iespējamai misijai Ievu visvairāk rosināja viņas mērķu un ideju sakritība ar programmu. Izšķirošo lomu, lai pieteiktos, nospēlēja Iespejamās misijas dalībnieces Līgas Andersones iespaidi par programmu un pieredzi skolas darbā. 

Ieva uzskata, ka misija ir ļoti liels ieguvums katram dalībniekam personības izaugsmē un dalība programmā Iespējamā misija ļaus būt tuvāk izvirzītajiem mērķiem un mazajiem sapnīšiem.

Viņas skolotājas gaitās noteikti noderēs dažādās rokdarbu prasmes, muzikālās dotības un latviešu tautas dzīves gudrības, kuras cauri paaudzēm palīdzējušas tapt par viediem cilvēkiem veselai tautai.

Ieva Rukšāne


Ieva Rukšāne


Ieva Rukšāne Matemātikas un informātikas skolotāja

Ieva Rukšāne
Matemātikas un informātikas skolotāja

Izglītība: Bakalaura grāds datorzinātnēs iegūts Latvijas Universitātes Datorikas fakultātē. Beigusi Siguldas Valsts ģimnāziju un Sējas Mūzikas un mākslas skolu.

Pieredze: Skolas laikā Ieva piedalījās rajona un valsts mēroga olimpiādēs matemātikā un informātikā.

Skola, kurā strādā: Limbažu novada ģimnāzija 

Darba pieredze gūta strādājot par jaunāko programmētāju, datu ievadīšanas operatori un administratori.

Ieva darbojusies Datorikas fakultātes pašpārvaldē, dzied Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes jauktajā korī Aura, nodarbojas ar orientēšanās sportu.

Iespējamā misijā Ieva „grib iemācīties mācīt, skolēnus iemācīt mācīties, novērtēt skolā iegūtās zināšanas un rast tām pielietojumu ikdienā.”

Kaut arī skolā Ievai paveicās – viņai bija klases audzinātāja, kura prata motivēt skolēnus, bija prasīga un zinoša, prata izcelt katra bērna stiprās puses, Ieva allaž bija pārliecināta, ka pati nekad nebūs skolotāja. Šķita, ka skolotājiem ir pārāk liela atbildība un darbu katru vakaru „jānes” uz mājām. Strādājot ar privātskolēniem, Ieva saprata, ka mācīšana sniedz milzīgu gandarījumu, īpaši, kad skolotājs prot skolēnu motivēt un rezultātā viņš uzrāda labus rezultātus. Mācīšana ir lielisks veids, kā pārliecināties pašam par savām zināšanām.

Ievu piesaistījusi Iespējamās misijas ideja – „jauni un enerģiski cilvēki, kuriem ir zināšanas un vēlme savu aizrautību nodot tālāk, tiek aicināti  iesaistīties programmā, lai kļūtu par labiem skolotājiem.”

Ieva Vaivode


Ieva Vaivode


Ieva Vaivode Angļu valodas skolotāja

Ieva Vaivode
Angļu valodas skolotāja

Izglītība: Ventspils Augstskolas Tulkošanas studiju fakultātē iegūts bakalaura grāds tulkošanas studiju programmā Tulkošana angļu-latviešu-vācu valodā. ERASMUS apmaiņas programmas ietvaros mācījusies Norvēģijā, Agderas universitātē. Absolvējusi Druvas vidusskolu un Līvānu Jēkaba Graubiņa mūzikas vidusskolu.

Pieredze: Skolas laikā Ieva ar panākumiem piedalījusies dažādās mācību olimpiādēs un konkursos, no četru gadu vecuma dzied dažādos muzikālos kolektīvos.

Skola, kurā strādā: Dobeles valsts ģimnāzija

Ieva ir strādājusi par tulku un vasarās devusies strādāt uz Lielbritāniju un Šveici.

Līdzās mācību darbam Ieva iesaistījusies dažādās labdarības akcijās, piedalījusies projektos, rakstījusi scenārijus, visu cenšoties darīt tik labi, cik iespējams.

Ieva saka: „Ja es kaut ko daru, tad daru kārtīgi un pēc labākās sirdsapziņas.”

Dalības programmā Iespējamā misija mērķis ir radīt pozitīvu mācību motivāciju visos skolēnos, parādot, ka ar cītību un neatlaidību var sasniegt itin visu, galvenais – nepadoties.

Svešvalodas mācīšanā ar dažām mācību stundām nedēļā ir par maz, domā Ieva, tādēļ viņas izaicinājums būtu radīt skolēnos vēlmi mācīties valodu arī ārpus mācību stundām, piemēram, debašu pulciņā skolā diskusijas varētu notikt angļu valodā.

„Gribu būt skolotāja, kas mācību procesā spēj iekļaut dažādas tehnikas un uzdevumus, kas ļautu skolēniem pilnveidot viņu personību un paplašināt viņu redzesloku, par skolēnu pašmērķi neizvirzot atzīmes, bet gan personīgo gandarījumu par paveikto,” saka Ieva.

Imanta Nīgale


Imanta Nīgale


Imanta Nīgale Angļu valodas skolotāja

Imanta Nīgale
Angļu valodas skolotāja

Izglītība: Baltijas jūras reģiona studiju maģistra grāds iegūts Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē. Bakalaura grāds franču valodā un mūzikā iegūts Pitsburgas Universitātē. Apmaiņas programmās mācījusies Turku, Amerikas universitāšu institūtā Francijā, Prāgā un Krakovā.

Pieredze: Imanta strādājusi skolotāju asistenta programmā Francijā, mācot angļu valodu skolēniem. Studiju laikā strādājusi par cilvēkresursu biroja palīdzi. Strādājot Latvijas Okupācijas muzejā, Imanta lieliski varēja pielietos savas angļu valodas zināšanas.

Skola, kurā strādā: Rīgas Lietuviešu vidusskola

Piedaloties dažādās bērnu un jauniešu nometnēs Latvijā un pasaulē, lieliski noderējušas organizatores spējas un komunikācijas prasmes. Imantai ļoti patīk muzicēt un uz muzicēšanu aicināt arī citus. 

Iespējamā misijā Imanta grib strādāt ar jauniešiem, lai „atvērtu viņu acis un sirdis uz pasauli, lai viņi gribētu par to mācīties.” 

Vēl divi atslēgvārdi – tēvzemes mīlestība un lepnums par savu zemi. „Lai Latvija varētu zelt un plaukt, ir jāzina pasaule, jāceļo, bet galu galā savu nākotni jāsaista ar Latviju,” saka Imanta.

Imanta vēlas piedalīties Iespējamā misijā, jo ar savu piemēru grib mācīt jauniešus iegūt pozitīvu dzīves uzskatu un kļūt par cilvēkiem, kas pieņem dažādību citos.

Par sevi Imanta saka: „Esmu cilvēks, kam piemīt liela drosme un patīk uzņemties vadītāja lomu.” 

Jānis Šķesteris


Jānis Šķesteris


Jānis Šķesteris Sociālo zinību un jaunsardzes skolotājs

Jānis Šķesteris
Sociālo zinību un jaunsardzes skolotājs

Izglītība: Latvijas Universitātē Jānis ieguvis maģistra grādu filozofijā. Viņš turpina strādāt pie sava promocijas darba doktora grāda iegūšanai.  

2012. gada rudens semestrī apmaiņas studiju programmas ietvaros Jānis studējis Novgorodas Universitātē Krievijā.

Pieredze: Darba pieredzi guvis mācot filozofiju Rīgas Raiņa 8. vakara (maiņu) vidusskolā, ziņu aģentūrā LETA strādājot par ziņu monitoringa speciālistu, kā arī iesaistoties ģimenes uzņēmuma-kafejnīcas Šķesteri darbībā.

Skola, kurā strādā: Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskola

Jānis ir filozofu biedrības Parrhesia biedrs un aktīvi līdzdarbojies biedrības darbā. Doktorantūras studiju laikā piedalījies dažādās starptautiskās konferencēs un semināros (Roma, Vīne, Pēterburga, Atēnas, Rīga u.c.), kur prezentējis savu pētījumu.

Cēsu instruktoru skolā, izejot studentu apmācības kursu, Jānis ir ieguvis rezerves kaprāļa pakāpi un joprojām ir Zemessargs 17. kājnieku bataljonā.

Aizraušanās loks ir plašs – motobraukšana, retro motociklu restaurācija, foto un video uzņemšana, braukšana ar sniega dēli, mūzika. Jānis ir izveidojis savu mūzikas ieraksta studiju MM, tajā tapušie mūzikas ieraksti pat nominēti mūzikas ierakstu gada balvai labākā hip-hop albuma kategorijā.

Jānis saka, ka nelielajā pedagoga pieredzē saskāries ar grūtībām, jo nākot no akadēmiskas vides, nebija pietiekamu iemaņu pedagoģijā. 

Viņš izvēlējies iesaistīties Iespējamajā misijā, jo  pedagoga darbā saskata patiesu piepildījumu, kurš sakņojas pārliecībā, ka tas ir darbs, kas nes augstāku vērtību. Jānis ir apņēmies attīstīt pasniedzēja prasmes un novadīt daudz labu mācību stundu, liekot lietā savu erudīciju, dažādās intereses un pieredzi.

Kristaps Auzāns


Kristaps Auzāns


Kristaps Auzāns Matemātikas skolotājs

Kristaps Auzāns
Matemātikas skolotājs

Izglītība: Bakalaura grāds biznesa vadībā iegūts Ventspils Augstskolas Ekonomikas un pārvaldības fakultātē. Beidzis Bauskas 1. vidusskolu.

Pieredze:  Kristaps ir strādājis par grāmatveža asistentu, dibinājis un  vadījis  pats savu uzņēmumu, kas nodarbojās ar IT pakalpojumu sniegšanu, strādājis par sabiedrisko attiecību speciālistu Ventspils pašvaldībā.

Skola, kurā strādā: Dobeles Valsts ģimnāzija

Kristaps interesējas par rakstniecību, raksta stāstus, kā arī rakstus laikrakstam Ventas balss.

Kristaps nosauc trīs savus vaļaspriekus – debates, teātra sports un galda spēles. Darbošanās improvizācijas teātrī ļauj attēlot cilvēku emocijas, iejusties citu ādā un arī izklaidēt cilvēkus. 

Kristaps izveidojis galda spēli intelekta attīstīšanai, viņa veidotā un vadītā komanda piedalījusies un uzvarējusi televīzijas spēlē Veiksme. Intuīcija. Prāts.

Kristaps uzskata, ka tikai darbojoties var sasniegt savu mērķi, tādēļ svarīgi ir nepadoties, bet darboties, lai sasniegtu rezultātus. 

Viņa moto ir: „Kas daudz dara, daudz spēj.”

Iespējamajā misijā Kristaps sevi redz kā inovatīvu skolotāju, kurš daudz strādā, lai ar neparastiem piemēriem un mācību metodēm darbu padarītu interesantāku. Skolu viņš redz kā vietu, kur izaugt par gudriem, talantīgiem un savu valsti cienošiem cilvēkiem.

Līga Vipule


Līga Vipule


Līga Vipule Ķīmijas un dabaszinību skolotāja

Līga Vipule
Ķīmijas un dabaszinību skolotāja

Izglītība: Ķīmijas bakalaura grāds iegūts Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātē. Līga beigusi Liepājas Valsts 1. ģimnāziju.

Pieredze:  Studiju gados Līga vadījusi LU Ķīmijas fakultātes Studentu pašpārvaldi, darbojusies LU Studentu padomē, organizējot dažādus pasākumus un projektus, popularizējot Ķīmijas fakultātes un LU vārdu.

Skola, kurā strādā: Liepājas 15.vidusskola

Līdzās studijām Līga Organiskās ķīmijas katedrā veikusi Brensteda skābo jonu šķidrumu izpēti.

Iespējamajā misijā Līga cer skolēniem sniegt zināšanas par ķīmiju kā perspektīvu zinātni Latvijā, pētot mācāmās vielas un praktiskās dzīves kopsakarības. Līga vēlas veidot draudzīgas un cieņpilnas attiecības ar saviem skolēniem, meklējot katram skolēnam atbilstīgu mācīšanas stilu, lai mācāmo vielu apgūtu visi.

Līgai ir pavisam neliela pedagoga pieredze, strādājot ar 9. klases skolēnu, mācot ķīmiju. Viņa ir sapratusi, ka mācīšanas process var būt aizraujošs, ja redz skolēna progresu un rezultātus.

Līga domā, ka Latvijas izaugsme balstīsies uz divām lietām – izglītības sistēmu un zinātni, tāpēc ķīmijai skolu mācību procesā ir īpaša vieta.

Oskars Brikšis


Oskars Brikšis


Oskars Brikšis Dabaszinību un bioloģijas skolotājs

Oskars Brikšis
Dabaszinību un bioloģijas skolotājs

Izglītība: Bioloģijas maģistra grāds iegūts Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātē. Oskars beidzis Rīgas 2. vidusskolu.

Pieredze: Studiju gados Oskars piedalījies zinātniskajās konferencēs un studentu pasākumos. Oskars strādājis LU Studentu padomes birojā, kā arī darbojies LU Bioloģijas fakultātes Studējošo pašpārvaldē, cenšoties iesaistīt studentus pašpārvaldes darbā un studentu aktivitātēs, organizējot daudz un dažādus pasākumus.

Skola, kurā strādā: Mārupes vidusskola

Iespējamā misijā Oskars grib darboties, jo ir pārliecināts, ka „skolai vajag iemācīt dzīvot, dot zināšanas, kas izskaidro pasauli mums apkārt, ļauj to saprast un, pats galvenais – uzlabot. Tikai izprotot lietu un procesu būtību, tos var padarīt labākus, efektīvākus, ātrākus un ērtākus. Izglītība cilvēka dzīvē var palīdzēt risināt problēmas, protams, ne visas.”

Oskars grib skolēnus iemācīt mācīties un saprast, kāpēc viņiem zināšanas noderēs nākotnē. Iespējamā misijā arī pats Oskars cer iemācīties daudz jauna, jo mācīt citus ir vislabākais veids, kā mācīties pašam. Viņš domā, ka skolotāja profesijā būs iespējams apvienot izglītību, zinātni un ilgtermiņa attīstību.

Oskara galvenā ideja ir – skolotājs kā līderis, iedvesmotājs, motivētājs. Tieši tas viņam pietrūka tad, kad pats mācījās skolā.

Oskars saka: „Grūtības un šķēršļi ir tikai īslaicīgi kavēkļi.” 

Ramona Urtāne


Ramona Urtāne


Ramona Urtāne Dabaszinību un sociālo zinību skolotāja

Ramona Urtāne
Dabaszinību un sociālo zinību skolotāja

Izglītība: Šobrīd studē Rīgas Stradiņa Universitātes Sabiedrības veselības fakultātes maģistrantūrā. Bakalaura grāds ergoterapijā iegūts Rīgas Stradiņa Universitātes Rehabilitācijas fakultātē. Beigusi Valmieras Valsts ģimnāziju.

Pieredze: Studiju laikā Ramona piedalījusies dažādos semināros, konferencēs, apmācību programmās, kur mācījusies un prezentējusi dažādus pētījumus.

Skola, kurā strādā: Rīgas Juglas vidusskola

Ramonas darba pieredze saistīta ar Nacionālo rehabilitācijas centru Vaivari, kur strādājusi par ergoterapeiti Spinālo pacientu rehabilitācijas programmā. Ergoterapijas unikālās zināšanas par cilvēka un vides mijiedarbību ļāva kopā ar māsu uzsākt ilgtermiņa projektu Citi Eņģeļi ar mērķi uzlabot cilvēku ar kustību traucējumiem reintegrāciju sabiedrībā, sākot ar tehnisko palīglīdzekļu un beidzot ar pielāgotu rekreācijas aktivitāšu nodrošināšanu. Iespējāmās misijas laikā viņa turpinās iesāktos projektus Latvijas Muguras smadzeņu bojājumu biedrībā, kurā vada Prevencijas programmu.

Ramonas intereses ir saistītas ar „zaļo” dzīvesveidu – veģetāru ēdienu gatavošana, reciklēšana, pārgājieni dabā, nakšņošana mežā un citas aktīvās atpūtas aktivitātes.

Iespējamās misijas programmā, strādājot ar skolēniem, Ramona vēlas viņos raisīt motivāciju iesaistīties un pašiem veidot sociāli nozīmīgas aktivitātes un projektus, tādejādi radot iespēju neformāli mācīties, uzņemties atbildību, komunicēt ar sev līdzīgi domājošiem un attīstīt tās prasmes, kuras praktiski būs pielietojamas jebkurā turpmākajā dzīves situācijā.

Ramona vēlas studēt medicīnas doktorantūru Rīgas Stradiņa universitātē, tādēļ iespēja Iespējamās misijas laikā mērķtiecīgi pievērsties profesionālajai izaugsmei izglītības jomā viņai būs ļoti noderīga.

Ramona vēlas nojaukt hierarhisko barjeru starp skolotāju un skolēnu, radot vidi, kur skolēns var justies novērtēts un gaidīts.

Ramona saka: „Kamēr vien man nezudīs vēlme mācīties un būt atvērtai izaicinājumiem, tikmēr es darīšu visu savos spēkos, lai kopīgi mēs būvētu stingrus pamatus skolēnu dzīvē."

Rūta Misāne


Rūta Misāne


Rūta Misāne Bioloģijas, dabaszinību un sociālo zinību skolotāja

Rūta Misāne
Bioloģijas, dabaszinību un sociālo zinību skolotāja

Izglītība: Ieguvusi sociālā darba kvalifikāciju un bakalaura grādu Rīgas Stradiņa Universitātes Rehabilitācijas fakultātē. Rīgas Tehniskās koledžas profesionālajā vidusskolā ieguvusi mēbeļu galdnieka profesiju.

Pieredze: Rūtai ir darba pieredze Latvijas Nedzirdīgo savienībā un Camphill ciematā Rožkalni. Rožkalnos mīt cilvēki ar īpašām vajadzībām, šim darbam Rūta veltījusi savas brīvdienas un brīvlaikus, darot visu, kas kopienā nepieciešams – palīdzot cilvēkiem, tīrot mājas, ravējot dārzu, gatavojot sieru un slaucot govis, neviens darbs viņu nebaida.

Skola, kurā strādā: Lejasciema vidusskola

Rūta darbojusies arī Bērnu paliatīvās aprūpes biedrībā, prakses ietvaros arī grupu dzīvoklī Šūpoles.

Aizrāvusies ar garo distanču skriešanu, kura pēc Rūtas domām veidojusi arī viņas raksturu. Savulaik nodarbojusies ar ķīniešu cīņas mākslu ušu, taču skriešanā sevi atradusi daudz vairāk. Rūta cer kādreiz noskriet ko garāku par klasisko maratonu, „jo cilvēki skrien arī 100, 200 un vairāk kilometru, bet man vēl sevi līdz tam daudz jāaudzina.”

Rūtas interešu lokā ir arī aktiermāksla, zīmēšana un gleznošana, klavierspēle un dārza darbi.

Par savu vislielāko interesi Rūta dēvē cilvēka izzināšanu – tiekoties ar dažādiem cilvēkiem, lasot un pētot. Uz jautājumu par reliģisko pārliecību Ruta atbild: „Mana reliģiskā pārliecība ir cilvēks. Jo īpaši mani iedvesmo stāsti par cilvēkiem uz savu spēju robežas – dažādās ekspedīcijās kalnos un džungļos, ultramaratonos utt.”

Rūta ir pārliecināta: „Tu vari dot citiem un pasaulei tik, cik pats esi stiprs.” 

Viņa vēlas palīdzēt skolēniem labāk saprast sevi un savas spējas, prast tās paust un pielietot, novērtēt savu personību un arī tās īpatnības.

Valdis Zuters


Valdis Zuters


Valdis Zuters Fizikas skolotājs

Valdis Zuters
Fizikas skolotājs

Izglītība: Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātē ieguvis fizikas maģistra grādu. Beidzis Siguldas Valsts ģimnāziju.

Pieredze: Interese par fiziku, ķīmiju un matemātiku Valdim bija jau skolas laikā. Viņš ir guvis panākumus dažādās olimpiādēs. Pateicoties savām interesēm un aktivitātēm, Valdis ir prestižu titulu ieguvējs – Mālpils novada piešķirtais tituls Jaunietis, ar kuru novads lepojas, savukārt, mācoties Fizikas un matemātikas fakultātē, iegūts tituls Gada aktīvists 2008 un Gada fizmats 2009.

Skola, kurā strādā: Tukuma Raiņa ģimnāzija

Četrus gadus Valdis ir nostrādājis Latvijas Universitātes Lāzeru centrā par zinātnisko asistentu un lepojas, ka darbs vainagojies ar rezultātu – 2013. gada sākumā Valda zinātnisko rakstu publicēja prestižais žurnāls Physical Review A. 

Valdis prot strādāt arī lauku darbus un labprāt palīdz vecākiem un brālim lauku saimniecībā.

Bez profesionālajām interesēm Valdim ir daudz citu aizraušanos – dziedāšana Fizikas un matemātikas fakultātes jauktajā korī Aura, ģitārspēle, basketbols, nodarbošanās ar „slēpņošanu”. Valdis ir liels dejotājs, ballēs griež valsi līdz rītam.

Iespējamo misiju Valdis redz kā ceļu uz savu plānu realizāciju. Viņš vēlas uzlabot fizikas mācīšanu skolās, ieinteresējot skolēnus Jauno fiziķu skolā, piesaistot mācībspēkus, studentus, Dabaszinātņu un matemātikas centru, Iespējamo misiju un citus interesentus.

Valda pedagoģiskā pieredze nav liela, bet vērā ņemama – darbs Jauno fiziķu skolā un palīdzība skolēniem un studentiem fizikas un matemātikas programmu apgūšanā. Iespējamā misija varētu kļūt par palīgu daudzo ideju realizēšanā un fizikas priekšmeta labākai un interesantākai mācīšanai skolās. Ideju Valdim netrūkst.