Agnese Slišāne Matemātikas un ekonomikas skolotāja

Agnese Slišāne
Matemātikas un ekonomikas skolotāja

Ance Jaks Latviešu valodas un žurnālistikas skolotāja

Ance Jaks
Latviešu valodas un žurnālistikas skolotāja

Dace Zariņa Angļu valodas skolotāja

Dace Zariņa
Angļu valodas skolotāja

Daina Zviedre Angļu valodas skolotāja

Daina Zviedre
Angļu valodas skolotāja

Ieva Krūmiņa Sociālo zinību, latviešu valodas un literatūras skolotāja

Ieva Krūmiņa
Sociālo zinību, latviešu valodas un literatūras skolotāja

Ieva Rukšāne Matemātikas un informātikas skolotāja

Ieva Rukšāne
Matemātikas un informātikas skolotāja

Ieva Vaivode Angļu valodas skolotāja

Ieva Vaivode
Angļu valodas skolotāja

Imanta Nīgale Angļu valodas skolotāja

Imanta Nīgale
Angļu valodas skolotāja

Jānis Šķesteris Sociālo zinību un jaunsardzes skolotājs

Jānis Šķesteris
Sociālo zinību un jaunsardzes skolotājs

Kristaps Auzāns Matemātikas skolotājs

Kristaps Auzāns
Matemātikas skolotājs

Līga Vipule Ķīmijas un dabaszinību skolotāja

Līga Vipule
Ķīmijas un dabaszinību skolotāja

Oskars Brikšis Dabaszinību un bioloģijas skolotājs

Oskars Brikšis
Dabaszinību un bioloģijas skolotājs

Ramona Urtāne Dabaszinību un sociālo zinību skolotāja

Ramona Urtāne
Dabaszinību un sociālo zinību skolotāja

Rūta Misāne Bioloģijas, dabaszinību un sociālo zinību skolotāja

Rūta Misāne
Bioloģijas, dabaszinību un sociālo zinību skolotāja

Valdis Zuters Fizikas skolotājs

Valdis Zuters
Fizikas skolotājs