Agnese Slišāne Matemātikas un ekonomikas skolotāja

Agnese Slišāne
Matemātikas un ekonomikas skolotāja

 Ance Jaks Latviešu valodas un žurnālistikas skolotāja

Ance Jaks
Latviešu valodas un žurnālistikas skolotāja

 Dace Zariņa Angļu valodas skolotāja

Dace Zariņa
Angļu valodas skolotāja

 Daina Zviedre Angļu valodas skolotāja

Daina Zviedre
Angļu valodas skolotāja

 Ieva Krūmiņa Sociālo zinību, latviešu valodas un literatūras skolotāja

Ieva Krūmiņa
Sociālo zinību, latviešu valodas un literatūras skolotāja

 Ieva Rukšāne Matemātikas un informātikas skolotāja

Ieva Rukšāne
Matemātikas un informātikas skolotāja

 Ieva Vaivode Angļu valodas skolotāja

Ieva Vaivode
Angļu valodas skolotāja

 Imanta Nīgale Angļu valodas skolotāja

Imanta Nīgale
Angļu valodas skolotāja

 Jānis Šķesteris Sociālo zinību un jaunsardzes skolotājs

Jānis Šķesteris
Sociālo zinību un jaunsardzes skolotājs

 Kristaps Auzāns Matemātikas skolotājs

Kristaps Auzāns
Matemātikas skolotājs

 Līga Vipule Ķīmijas un dabaszinību skolotāja

Līga Vipule
Ķīmijas un dabaszinību skolotāja

 Oskars Brikšis Dabaszinību un bioloģijas skolotājs

Oskars Brikšis
Dabaszinību un bioloģijas skolotājs

 Ramona Urtāne Dabaszinību un sociālo zinību skolotāja

Ramona Urtāne
Dabaszinību un sociālo zinību skolotāja

 Rūta Misāne Bioloģijas, dabaszinību un sociālo zinību skolotāja

Rūta Misāne
Bioloģijas, dabaszinību un sociālo zinību skolotāja

 Valdis Zuters Fizikas skolotājs

Valdis Zuters
Fizikas skolotājs