Anna Žabicka Bioloģijas un dabaszinību skolotāja

Anna Žabicka
Bioloģijas un dabaszinību skolotāja

Artūrs Sņegovičs Vēstures, politikas un tiesību skolotājs

Artūrs Sņegovičs
Vēstures, politikas un tiesību skolotājs

Dana Narvaiša Ekonomikas, ģeogrāfijas un komerczinību skolotāja

Dana Narvaiša
Ekonomikas, ģeogrāfijas un komerczinību skolotāja

Dina Sarceviča-Kalviške Dabaszinību un veselības mācības skolotāja

Dina Sarceviča-Kalviške
Dabaszinību un veselības mācības skolotāja

Edīte Sarva Bioloģijas, ķīmijas un veselības mācības skolotāja

Edīte Sarva
Bioloģijas, ķīmijas un veselības mācības skolotāja

Gundega Grīnberga Ekonomikas un matemātikas skolotāja

Gundega Grīnberga
Ekonomikas un matemātikas skolotāja

Jānis Bukins Ekonomika, fizika, informātika, dabaszinības

Jānis Bukins
Ekonomika, fizika, informātika, dabaszinības

Lauris Bokišs Literatūras un kulturoloģijas skolotājs

Lauris Bokišs
Literatūras un kulturoloģijas skolotājs

Madara Miltoviča Fizikas skolotāja

Madara Miltoviča
Fizikas skolotāja

Sandris Rakauskis Vēstures un sociālo zinību skolotājs

Sandris Rakauskis
Vēstures un sociālo zinību skolotājs