Aleksandrs Vorobjovs Fizikas un matemātikas skolotājs

Aleksandrs Vorobjovs
Fizikas un matemātikas skolotājs

 Bruno Bahs Vizuālās mākslas skolotājs

Bruno Bahs
Vizuālās mākslas skolotājs

 Daiga Tirzmale Ģeogrāfijas un dabaszinības skolotāja

Daiga Tirzmale
Ģeogrāfijas un dabaszinības skolotāja

 Gatis Narvaišs Fizikas, dabaszinības, matemātikas un informātikas skolotājs

Gatis Narvaišs
Fizikas, dabaszinības, matemātikas un informātikas skolotājs

 Ieva Ušča Angļu valodas skolotāja

Ieva Ušča
Angļu valodas skolotāja

 Igors Grigorjevs Matemātikas un ekonomikas skolotājs

Igors Grigorjevs
Matemātikas un ekonomikas skolotājs

 Ilona Ozoliņa-Čiu Angļu valodas skolotāja

Ilona Ozoliņa-Čiu
Angļu valodas skolotāja

 Jumis Ločmelis Angļu valodas un biznesa angļu valodas skolotājs

Jumis Ločmelis
Angļu valodas un biznesa angļu valodas skolotājs

 Kārlis Kravis Bioloģijas, ķīmijas, fizikas un dabaszinības skolotājs

Kārlis Kravis
Bioloģijas, ķīmijas, fizikas un dabaszinības skolotājs

 Katrīna Vītola Angļu valodas, modes mārketinga un tūrisma mārketinga skolotāja

Katrīna Vītola
Angļu valodas, modes mārketinga un tūrisma mārketinga skolotāja

 Mārtiņš Gulbis Fizikas, ķīmijas un informātikas skolotājs

Mārtiņš Gulbis
Fizikas, ķīmijas un informātikas skolotājs

 Mārtiņš Kālis Matemātikas un programmēšanas skolotājs

Mārtiņš Kālis
Matemātikas un programmēšanas skolotājs

 Pāvels Nazarovs Fizikas skolotājs

Pāvels Nazarovs
Fizikas skolotājs

 Sandra Bukovska Informātikas un matemātikas skolotāja

Sandra Bukovska
Informātikas un matemātikas skolotāja